NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Barokní socha v krajině

Téma Národního památkového ústavu, duben – červen 2011

Barokní sochařská díla v krajině jsou českým fenoménem. Bohužel, v poslední době ze svých původních míst mizí. Příčin je mnoho od degradace materiálu až po krádeže a vandalství. Národní památkový ústav se mapování a dokumentaci těchto uměleckých děl řadu let věnuje, publikuje je ve svých periodikách nebo tematických monografiích. Jeho odborníci vedou několik projektů, které jsou oceňovány i na mezinárodní úrovni. Připomeňme na tomto místě za všechny soubor studií a publikací Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách, který byl v roce 2006 oceněn v kategorii Vynikající studie v oblasti kulturního dědictví zvláštním uznáním Ceny Evropské unie/Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví.

Národní památkový ústav otvírá toto téma v druhém čtvrtletí roku 2011 ještě z jednoho důvodu. Rád by připomněl bohatost českého památkového fondu a podpořil regionální povědomí o těchto památkách – upozornil stálé obyvatele menších měst a obcí na skutečnost, že se může v jejich okolí vyskytovat pozoruhodné sochařské dílo, kterého si mají vážit, všímat a které stojí za to chránit.

Ing. arch. Naďa Goryczková
generální ředitelka NPÚ

:: Více o kampani

Barokní socha v krajině na mapě

Pro snazší orientaci lze využít filtrování mapy. Lze vyhledat objekty dle jednotlivých krajů či jejich zařazení do kategorie v rámci mediální kampaně.

Vyhledání cesty