NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Lindava. Reliéf Ukřižování u Pustého kostela

Téma: Kříže a kalvárie, Sochařská díla ve skále
Liberecký kraj
Lindava  reliéf Ukřižování  celkový pohled

Datace: okolo poloviny 18. století
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: pískovcový blok
Návrh na prohlášení kulturní památkou

Další ze souboru reliéfů, reliéf Ukřižování u Pustého kostela, se nalézá nedaleko komunikace směřující z Velenic do Lindavy. Vpravo za mostem a blízko bývalých pískovcových dolů lze spatřit v upraveném skalním bloku reliéf, který svým pojetím připomene mj. další ze souboru pískovcových reliéfů Českolipska – reliéf Ukřižování blízko Radvance. Čelní stěna reliéfu se obrací ke staré cestě do Lindavy. Středem kompozice reliéfu je mohutný kříž s korpusem Krista. Kolem kříže jsou obvyklým způsobem stejně jako ve výše zmíněném radvaneckém reliéfu seskupeny tři postavy, tedy Panna Marie, sv. Máří Magdaléna a snad sv. Jan Evangelista (pokud ovšem nejde o třetí z Marií). Bohaté je zde architektonické rámování celého výjevu, který je zasazen v mělké prohlubni. Výjev Ukřižování z obou stran obklopují čtveřice pilastrů a u nich ještě značně naddimenzovaný dekorativní motiv připomínající piniovou šišku (zajímavé je srovnat tento motiv s jeho téměř shodným provedením u reliéfu Ukřižování za Dobření (okres Mělník), rejstř. č. 21990/2-3073, který je kulturní památkou od roku 1987). Reliéf nese zbytky polychromie vápennými nátěry.

Literaturou doposud spíše opomíjený reliéf je poměrně obtížné datovat. Vzhledem k charakteru jeho rámování obracejícímu se ještě zřetelně k baroknímu tvarosloví bychom jej alespoň rámcově datovali do doby kolem poloviny 18. století, mj. též i díky vazbám na nedaleký reliéf shodného tématu i zpracování, který se nachází blízko obce Radvanec.

Text: Petra Šternová

Foto: Petra ŠternováDalší údaje

okres
Česká Lípa
souřadnice
50.727616,14.643216
Galerie fotografií

Lindava, reliéf Ukřižování u Pustého kostela

foto
Petra Šternová
dne
18. 4. 2011
Možnosti řazení

Lindava. Reliéf Ukřižování

:: Celkový pohled
dne: 18. 4. 2011
foto: Petra Šternová

Lindava. Reliéf Ukřižování

:: Detail ústředního výjevu
dne: 18. 4. 2011
foto: Petra Šternová