NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Radvanec. Reliéf Ukřižování 2

Téma: Kříže a kalvárie, Sochařská díla ve skále
Liberecký kraj
Radvanec  reliéf Ukřižování 2  celkový pohled na reliéf

Datace: 17. století?
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: pískovcový blok
Návrh na prohlášení kulturní památkou

Reliéf se nalézá přímo v obci přibližně dvě stě padesát metrů severním směrem od kaple sv. Antonína Paduánského po pravé straně komunikace procházející obcí a vedoucí i kolem kaple. Podél pravé strany této komunikace se nalézají skalní bloky vystupující ze svahu. Nedaleko obytného domu je situován reliéf Ukřižování. Spodní část je přibližně jeden metr nad zemí, reliéf je poměrně široký, blízko jeho levé strany začíná oplocení soukromého pozemku. Reliéf bývá pravidelně zdoben květinami. Po jeho obou bočních stranách se nalézá po jednom výklenku. Výklenek na levé straně je menší než pravý a je opatřen v horní části uprostřed skobou. Ve středu reliéfu je situován latinský kříž s titulaturou a s poměrně vysoko položeným příčným břevnem, na němž visí korpus Krista s rozpaženýma rukama a hlavou nachýlenou  a spočívající na pravém rameni. Krista halí pouze kolem beder obtočená rouška zavázaná po pravém boku na uzel, jejíž konec splývá podél stehna dolů. Kristovo tělo nese stopy bílé a rouška červené polychromie. Celá postava Krista je silně poškozena  a vyztužena dráty. Vpravo opodál  kříže stojí Jan Evangelista oblečený v dlouhé zvlněné spodní roucho, přes ramena má přehozen dlouhý plášť splývající až k zemi. Na jeho zničené tváři jsou patrné zbytky šedé barvy. Ruce Jana Evangelisty jsou v gestu Pokání. Nalevo, těsně u paty kříže, klečí Marie Magdalena, oblečena v dlouhý splývavý plášť. Ruce má sepnuté a zvednuté před sebe k modlitbě. Její hlava zcela chybí. Za Kristem je patrná tesaná svatozář mandlového tvaru, zvaná mandorla, se zbytky zelenomodré barvy. Zbylé pozadí je modré a bílé. Zde se nachází řada otvorů vyplněných dřevěnými špalíčky, do nichž jsou zatlučeny hřebíky, které drží malé hvězdičky vystřižené z plechu. Výjev Ukřižování je zasazen do architektonického rámce tvořeného z každé strany čtyřmi polosloupy bez entaze s vysokými několikrát odstupněnými hlavicemi. Polosloupy jsou částečně zakryty baldachýnem, bohatě zřaseným, který je poodhrnován postavami andělů. Jejich poprsí jsou již málo zřetelná a porostlá mechem.

Reliéf Ukřižování je poněkud nezvyklý díky neexistenci Panny Marie, která v obvyklém schématu Ukřižování bývá přítomna po Kristově pravici. Dataci a zhodnocení ztěžuje i restaurátorský zásah, který proběhl v polovině 70. let, kdy byl reliéf vyztužen dráty a doplněn hmotou s neznámým složením. Reliéf je stále častým terčem vandalských útoků.

Text: Petra Šternová

Foto: Petra ŠternováDalší údaje

okres
Česká Lípa
souřadnice
50.75586,14.591031
Galerie fotografií

Radvanec, Reliéf Ukřižování 2

foto
Petra Šternová
dne
18. 4. 2011
Možnosti řazení

Radvanec. Reliéf Ukřižování

:: Celkový pohled
dne: 19. 4. 2011
foto: Petra Šternová

Radvanec. Reliéf Ukřižování

:: Celkový pohled na umístění
dne: 19. 4. 2011
foto: Petra Šternová

Radvanec. Reliéf Ukřižování

:: Detail postavy pod křížem
dne: 19. 4. 2011
foto: Petra Šternová