NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Radvanec. Reliéf Ukřižování u Radvance

Téma: Kříže a kalvárie, Sochařská díla ve skále
Liberecký kraj
Radvanec  skalní reliéf Ukřižování  celkový pohled

Datace: 1739, 1741
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: pískovcový blok
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP: 29010/5-3282

Reliéf Ukřižování se nalézá nedaleko posledního domku obce Radvanec ve staré, dnes již nepoužívané cestě směřující severním směrem a tesané v pískovcových blocích. Stěny reliéfu jsou v okolí reliéfu pečlivě hladce opracované a vysoké téměř čtyři metry. Při levé straně cesty nalezneme zhruba dva a půl metru vysoký reliéf v této oblasti obvyklé tématiky Ukřižování s životními postavami. Reliéf je zahlouben v mělké nice, střed kompozice tvoří mohutný kříž s korpusem Krista s bederní rouškou. Kolem kříže se lze setkat se třemi postavami představujícími zřejmě klasický kompars této ikonografické scény – tedy vlevo Pannu Marii, u paty kříže klečící sv. Máří Magdalénu a vpravo snad postavu sv. Jana Evangelisty (pokud ovšem nejde o třetí z Marií). Na pozadí reliéfu se objevují nezřetelné zbytky architektur domů. Nedaleko reliéfu na stěnách cesty se lze setkat s letopočty 1739, 1741 a několika monogramy.

Doposud literaturou opomíjený reliéf Ukřižování by bylo možné datovat v souvislosti se vznikem cesty tesané v pískovcových blocích. Na stěnách cesty se objevují letopočty 1739 a 1741, snad tedy reliéf zatím neznámého autora vznikl někdy v této době, kolem poloviny 18. století.

Text: Petra Šternová

Foto: Petra ŠternováDalší údaje

okres
Česká Lípa
souřadnice
50.759987,14.593091
Galerie fotografií

Radvanec, Reliéf Ukřižování u Radvance

foto
Petra Šternová
dne
18. 4. 2011
Možnosti řazení

Radvanec. Skalní reliéf Ukřižování

:: Celkový pohled
dne: 19. 4. 2011
foto: Petra Šternová