NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Pavličky, okr. Česká Lípa. Dvojice reliéfů Ukřižování a Madony s Ježíškem při tzv. Ebelově cestě u Pavliček

Téma: Kříže a kalvárie, Sochařská díla ve skále
Liberecký kraj
Pavličky  reliéf Ukřižování  celkový pohled

Datace: přelom 18. a 19. století
Autor: neznámý
Donátor: neznámý
Materiál: pískovcový blok
Návrh na prohlášení kulturní památkou

Dvojice reliéfů se nalézá po stranách historické komunikace tesané v pískovci nedaleko obce Pavličky, která směřuje k Horní Dubové Hoře a posléze k městečku Dubá. Cesta stoupající obcí míjí poslední usedlost po pravé straně a pokračuje dále severozápadním směrem mezi pískovcové upravené bloky. V místech rozšíření cesty je po pravé straně v architektonicky orámovaném výklenku vytesán reliéf Ukřižování. Naproti je pak možné se setkat s protějším reliéfem Madony s Ježíškem v nehlubokém výklenku opět s orámováním.

Reliéf Ukřižování se nalézá v nice rámované dvojicí pilastrů a ukončené segmentovým obloukem. Střední část kompozice tvoří mohutný kříž s korpusem Krista, po jeho stranách se lze setkat se třemi postavami. Ty dovolují interpretovat výjev jako Ukřižování se třemi Mariemi (Podroužek 2000, s. 106) či s Pannou Marií, sv. Máří Magdalénou a sv. Janem Evangelistou. Reliéf nese dosud bohaté zbytky polychromie vápennými i jinými nátěry.

Protější reliéf Madony s Ježíškem, představující pravděpodobně některou z oblíbených poutních Madon z oblasti Českolipska, se nalézá v nepatrně vyhloubeném výklenku zakončeném segmentovým obloukem. Rámování výklenku je dnes již bohužel téměř nezřetelné, lze však předpokládat, že po stranách můžeme spatřit andělské postavy rozevírající baldachýn a odkrývající tak pohled na hlavní výjev. Madona s Ježíškem v dlouhém plášti zabírají téměř celou plochu reliéfu. Reliéf nese stejně bohaté stopy polychromie vápennými i jinými nátěry.

Literatura datuje vznik do pískovce vytesané cesty a potažmo tedy obou reliéfů do přelomu 18. a 19. století, čemuž snad opravdu odpovídá charakter sekání i tvarosloví obou reliéfů. Cestu podle údajů literatury nechal na své náklady vysekat obchodník Ebel (Bernau 1888, s. 392).

Text: Petra Šternová

Foto: Petra ŠternováDalší údaje

okres
Česká Lípa
souřadnice
50.543561,14.500308
Galerie fotografií

Pavličky. Dvojice reliéfů Ukřižování a Madony

foto
Petra Šternová
dne
18. 4. 2011
Možnosti řazení

Pavličky. Reliéf Madony

:: Celkový pohled
dne: 18. 4. 2011
foto: Petra Šternová

Pavličky. Reliéf Madony

:: Detail
dne: 18. 4. 2011
foto: Petra Šternová

Pavličky. Reliéf Ukřižování

:: Celkový pohled
dne: 18. 4. 2011
foto: Petra Šternová

Pavličky. Reliéf Ukřižování

:: Detail
dne: 18. 4. 2011
foto: Petra Šternová