NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Nenakonice. Socha anděla

Téma: Statue
Olomoucký kraj
Nenakonice  Anděl s mariánským obrazem  celkový pohled

Datace: 1763
Autor: Jan Michael Scherhauf

Materiál: maletínský pískovec
Donátor: Josef Nidermayer, správce nenakonického panství
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 13917/8-2030

V roce 1763 byla na objednávku správce nenakonického panství Josefa Nidermayera vytesána Janem Michalem Scherhaufem socha anděla. Ten ji nechal postavit na místo, kde stávala lípa s mariánským obrazem, jež byl později přenesen do poutního kostela v Dubu na Moravě. Dnes se socha nachází v severní části obce, při místní silnici z Nenakonic do Dubu nad Moravou.

Socha anděla i se soklem byla vysekána z maletínského pískovce. Výška sochy se soklem je 376 cm, výška samotné postavy anděla 161 cm. Na jednom stupni je osazen téměř krychlový sokl, který má na přední straně nápis vztahující se k osobě donátora sochy:  „CVLTOR/ ET/ BENEFACTOR/ IOSEPHVS/ NIDERMAIER/ DIRECTOR OECONOMICUS/ LOCI“. („Ctitel/ a/ dobrodinec/ Josef/ Nidermayer/ hospodářský správce/ v místě (zdejší)“.) Nápis skrývá ve zvětšených písmenech kapitály chronogram vzniku sochy – 1763. Na malém hranolovém soklu stojí čtyřboký podstavec se stěnami uprostřed konkávně probranými, s hranami na přední a zadní straně provázenými lištou stočenou do volut nahoře i dole. Na římse se vypíná překrásná andělská postava v bohatě zvlněném rouše v životní velikosti, v kontrapostu s levou volnou nohou. Zřasená drapérie se zdobeným opaskem se plošně láme kolem levé paže a rozbíhá se podél pravého boku. Suknice je na levé straně rozhrnuta a odhaluje umně vymodelovanou nohu. Sochařské zpracování anděla s překrásným antikizujícím obličejem odkazuje k tvorbě rakouského sochaře a představitele barokního klasicismu, Georga Rafaela Donnera. Spodní oděv anděla je, jak už bylo řečeno, opásán vysokým, rokajovými motivy zdobeným pásem, který představuje jediný rokokový prvek tohoto sochařského díla. Směs podonnerovského klasicismu s rokajovými prvky a motivy je charakteristická pro tvorbu většiny moravských sochařů působících v závěru baroka.

V pravé ruce drží Anděl obraz Panny Marie Dubské v profilovaném rámu, pozdviženou levicí ukazuje ke kostelu v Dubu. Předlohou reliéfu byla pravděpodobně rustikalizovaná barokní rytina, reprodukující s menšími obměnami obraz Panny Marie Dubské.

Na horní etáži soklu najdeme nápisy osvětlující důvod vztyčení sochy anděla s milostným obrazem, a to ve všech v té době užívaných jazycích. Na čelní straně podstavce je nápis v latinském jazyce: „HAC/ FLORERE/ VIA/ COEPIT/ DVBAENA/ MARIA/ ITE/ ILLAC/ INOPES !/ VVLT/ DARE/ MATER/ OPES“ (chronogram 1525? – rok nalezení zázračného obrazu). Nápis na pravé straně podstavce v německém jazyce: „ALL HIER / DER / DUBER SCHATZ / OPILGER / IST / ERFUNDEN / DORT / NUN / EIN GNADEN / PLATZ. / SICH / ZEIGET / ALLE / STUNDEN“. Nápis na le­vé straně podstavce téhož obsahu v českém jazyce: „ZDE  / GEST BYLA / OSLAWENA / W DUBIE  / GEST / WYWISENA / SWATA / BOŽI / RODIČKA“.

V horní části podstavce byla zavěšena tak, jako u většiny soch kovová lucerna pro věčné světlo. Až do elektrifikace měst a vesnic byla taková sochařská díla jediným osvětleným bodem v daném místě. Obraz Panny Marie Dubské byl zlacen, stejně tak jako zlacený pás na šatu anděla.

Při posledním restaurování sochy bylo zjištěno, že v rámu obrazu pozdvihovaného andělem se nachází původní zlacený reliéf tepaný z mědi. Jedná se o výjimečný nález. Kovové doplňky a tributy pocházející z doby vzniku barokních soch se dochovali poměrně zřídka. Z bezpečnostních důvodů byl proto originál deponován ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a na soše byla osazena kopie reliéfu vytvořená formou odlitku z umělých pryskyřic.

Kromě toho byla pod reliéfem, v dolní třetině kamenného podkladu, nalezena signatura autora sousoší: „1763 / J: S: fecit: / Ollmit.“ (1763/ J. S. udělal/ Olom.) Nutno podotknout, že i signování soch nebylo v baroku příliš obvyklé. Sochaři většinou označovali svým jménem či inciály zejména díla, která považovali ze svého pohledu za výjimečná.

Text: Aneta Zlámalová, Kateřina Adamcová

Foto: Aneta ZlámalováDalší údaje

okres
Olomouc
souřadnice
49.474332,17.282252
Galerie fotografií

Nenakonice, okr. Olomouc, Socha anděla

foto
Aneta Zlámalová
dne
29. 4. 2011
Možnosti řazení

Nenakonice. Anděl s mariánským obrazem

dne: 29. 4. 2011
foto: Aneta Zlámalová

Nenakonice. Anděl s mariánským obrazem

:: Celkový pohled
dne: 29. 4. 2011
foto: Aneta Zlámalová

Nenakonice. Anděl s mariánským obrazem detail horní části anděla

:: Detail horní části anděla
dne: 29. 4. 2011
foto: Aneta Zlámalová