NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Budišov. Socha svatého Václava s anděly

Téma: Statue
kraj Vysočina
Budišov, sousoší sv. Václava s anděly, čelní strana, detail sousoší

Datace: 1730
Autor: František Alexandr Jelínek
Donátor: hrabě Paar
Materiál: pískovec
Nemovitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP: 22517/7-2564

Barokní sousoší svatého Václava s anděly z roku 1730 je mistrnou prací školeného kamenosochaře působícího v Budišově a širokém okolí Františku Alexandru Jelínkovi. V Budišově byly sochy osazovány především v rozmezí let 1715–1766, kdy budišovsko-tasovského panství vlastnil rod hrabat z Paarů. František Alexandr Jelínek (*1704) byl pravděpodobně synem Martina Jelínka staršího, který patří do rozvětvené rodinné sochařské dílny kosmonoských Jelínků. Působení této plodné dílny můžeme vysledovat od roku 1676, kdy se na černínském panství v Kosmonosích usadil zakladatel sochařské rodinné tradice, Václav Jelínek a s různými kvalitativními výkyvy můžeme činnost dílny sledovat až do počátku 19. století. Tři generace sochařů a řezbářů této rodiny nám zanechaly mimořádný sochařský odkaz, co do počtu i výtvarné kvality děl. Jelínkové, ač do určité míry ovlivněni dílem Matyáše Bernarda Brauna, šli vlastní výtvarnou cestou s osobitým uměleckým vyjádřením. Další ze soch Františka Alexandra Jelínka najdeme např. ve Velkém Meziříčí, Vladislavi či Náměšti nad Oslavou.

Budišovské dramaticky komponované sousoší, s ústřední postavou sv. Václava tvoří se svým okolím jeden sevřený umělecky velmi hodnotný barokní celek. Prostorově rozvinuté sousoší snese pohled ze všech stran a úhlů, aniž by ztratilo na své působivosti. Postavy stojí na vysokém soklu, jehož stěny jsou vyzdobeny reliéfem dalšího českého zemského patrona - svatého Jana Nepomuckého. Hlavní český zemský patron zaštítěný dvojicí andělů tu jakoby tohoto čerstvě kanonizovaného světce doprovází a doporučuje našemu zájmu a naší přízni. Celek je druhotně ohraničen nízkým kovovým plůtkem trojúhelníkového půdorysu, což představuje při dnešním umístění památky – socha se nachází uprostřed křižovatky – alespoň minimální oddělení sféry sakrální od všední každodenní skutečnosti a zároveň jakousi minimální ochranu před případným poškozením.

Celkové ikonografické i kompoziční řešení budišovského sousoší sv. Václava, knížete a hlavního českého zemského patrona, doprovázeného dvojicí andělů, z nichž jeden přidržuje štít se svatováclavskou orlicí a druhý zase velký praporec s mohutnou drapérií divoce se vlnící v pozadí světce oděného do rytířské zbroje s knížecí čapkou na hlavě, je sochařským protějškem kompozice, která vychází ze situace parléřovské sochy v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta na Pražském hradě doplněné malovanými postavami andělů. Do českého barokního umění tuto kompozici uvedl již v roce 1629 malíř Matyáš Mayer v obraze určeném původně pro farní kostel sv. Václava v Praze na Malé Straně (dnes kostel sv. Mikuláše tamtéž). Avšak tím, kdo tomuto tématu dal pevné obrysy a kdo jej zakotvil jako trvalou součást obrazové tradice českého barokního malířství, byl Karel Škréta. Právě jeho obrazy jsou budišovskému sousoší velmi blízké stejně jako některé prvky ze slavného sousoší téhož námětu od sochaře pocházejícího z Padovy, Ottavia Mosta, jež stávalo až do povodně v roce 1784 v Praze na Karlově mostě a jež dnes najdeme ve sbírkách Lapidária Národního muzea v Praze.

Text: Petr Severa

Foto: Petr SeveraDalší údaje

okres
Třebíč
souřadnice
49.273637,16.006086
Galerie fotografií

Budišov, socha sv. Václava s anděly

foto
Petr Severa
dne
27. 4. 2011
Možnosti řazení

Budišov. Sousoší sv. Václava s anděly

:: Čelní strana, detail sousoší
dne: 27. 4. 2011
foto: Petr Severa

Budišov. Sousoší sv. Václava s anděly

:: Zadní strana, celkový pohled
dne: 27. 4. 2011
foto: Petr Severa