NPÚ - Barokní socha v krajině
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Osečná. Sousoší Víry

Téma: Významné soubory, Významní donátoři
Liberecký kraj
Hodkovice  sousoší Víry  celkový pohled

Datace: okolo poloviny 18. století
Autoři: okruh Matyáše Bernarda Brauna
Donátor: ženský augustiniánský klášter při kostele sv. Jakuba ve Vídni
Materiál: pískovec
Nemovitá a movitá kulturní památka, č. rejst. ÚSKP 18966/5-4202; 17581/5-4286; 38532/5-4404

Sousoší vznikla v polovině 18. století. Jedná se o tří identická sousoší, která se nacházejí v Osečné, Hodkovicích nad Mohelkou a Českém Dubu. Sousoší vznikla nadací ženského augustiniánského kláštera při sv. Jakubu ve Vídni. Zdejší řád byl vlastníkem panství Český Dub, pod které všechny tři lokality patřily, od poloviny 17. století až do roku 1838. Autorství těchto tří památek je připisováno tradicí dílně Matyáše Bernarda Brauna.

Celá statue je umístěna na širokou zeď v Osečné v zadní části později přizděnou z pískovcových bloků. V přední části předstupují tři podstavce v podobě polosloupů. Krajní podstavce jsou identické na dvakrát odstupňovaném soklu se nachází dřík s uchy a vystupujícím zrcadlem. Horní část dříku s dvojicí volut je zakončena mohutnou profilovanou římsou. Před centrálním podstavce se nacházejí dva přístupové stupně. Sokl je třikrát odstupňovaný se zalomeným nárožím. Dřík je po stranách konvexně vybrán, na člení ploše s vystupujícím zrcadlem v němž se nachází nika segmentově zaklenuta, v dolní části zdobena stylizovanou mušlí. Hlavice je několikrát profilována s konkávním vydutím. Plocha mezi podstavci je vyplněna dvěmi oblamovanými plasticky vystupujícími zrcadly. Na krajních podstavcích se nacházejí  postavy sv. Jana a sv. Pavla s meči. Tito původně římští vojáci a prvomučedníci jsou zpodobňováni jako rytíři – ochránci víry. Na středním soklu se nachází centrální výjev, který zpodobňuje na vysokých oblacích umístěnou ženskou postavu bez svatozáře ve splývavém rouchu s rouškou přes oči (naznačena slepota), jež  pravou rukou přidržuje kříž s korpusem Krista, pod nímž se nachází církevní budova (pravděpodobně odkaz na donaci kláštera) na čelním průčelí s božím okem. Pod klášterem na oblacích je vytesáno několik blesků.

Centrální výjev je doprovázen dvojicí ochránců víry a zároveň patronů proti blesku, sv. Janem a Pavlem. Nalevo od centrálního výjevu se nachází plastika sv. Jana, stojícího v kontrapostu levé nohy. Je oděn do jednoduchého roucha s bohatě nařaseným pláštěm. Pravou ruku má mírně upaženou, nesoucí záhyby pláště. V levé ruce drží dochovaný kamenný jílec meče, jehož kovový zlacený hrot chybí. Plastice chybí hlava. Napravo se nachází plastika  sv. Pavla, stojící v kontrapostu pravé nohy. Světec je oděn do dlouhého splývavého pláště, mírně nařaseného. Pravou rukou vedenou přes prsa drží jílec meče nacházející se při levém boku. Pravou ruku má přes prsa nad jílcem meče. Plastika sv. Pavla v Osečné není původní. Vznikla pravděpodobně při opravě roku 1882 a nese na rozdíl od vrcholně barokního sousoší klasicistní rysy. Socha je slohově odlišnou replikou původní plastiky. Je patrné, že její autor se seznámil s podobou poničené sochy nebo dochovaných soch v Českém Dubu nebo Hodkovicích nad Mohelkou.

Umělecko-historická věda nemá do současnosti jasno s ikonografickým rozborem sousoší. Problematickou je především centrální výjev sousoší. To je nejčastěji označováno jako sousoší sv. Luitgardy, sv. Jana a sv. Pavla, též ale jako sousoší sv. Heleny, sv. Jana a sv. Pavla a v poslední době též jako sousoší Víry. Vzhledem k těmto nejasnostem se objevuje i označení sousoší tří světců.

Text: Miloš Krčmář

Foto: Miloš KrčmářDalší údaje

okres
Liberec
souřadnice
50.660452,14.997025; 50.695262,14.920807; 50.666002,15.092039
Galerie fotografií

Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Osečná, sousoší Víry

foto
Miloš Krčmář
dne
18. 4. 2011
Možnosti řazení