Publikace Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Metodika dokumentace městských domů

RYKL, Michael

Svazky edice OMP: 72 < | > 74

Odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 73

Autor: Michael RYKL

Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 52 Ministerstva kultury ČR, odboru výzkumu a vývoje, č. j. MK 59775/2015 OVV, sp. zn. MK-S 10086/2015 OVV, ze dne 6. 10. 2015.

Metodika vznikla v rámci řešení grantového projektu Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, který je financován z prostředků aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. Identifikační kód projektu: DF12P01OVV009.

Metodika je určena pracovníkům odborných institucí, které se zabývají ochranou kulturního dědictví, mezi tyto instituce patří především Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav a orgány státní památkové péče, dále vysoké a střední školy s akreditovanými obory zaměřené na dokumentaci památek a muzea a galerie výtvarných umění, podrobněji viz úvod metodiky.

Metodika byla schválena odborem vědy a výzkumu Ministerstva kultury. Ministerstvo doporučuje tuto metodiku pro využití při ochraně kulturního dědictví ČR.

Další informace

vazba: brožovaná

místo vydání: Ústí nad Labem

rok vydání: 2015

počet stran: 104

jazyk: česky

ke stažení: iispp.npu.cz/mis/downloadDocumentCentral.htm?id=463804

dostupnost: neprodejné

vydavatel: NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

ISBN: 978-80-85036-60-2

formát - šířka v mm: 148

formát - výška v mm: 210