Publikace Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách

Svazky edice OMP: 43 < | > 45
e-shop

Odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 44

Autoři: Naďa Kubů, Miloš Kadlec, Dagmar Faměrová, Jiří Holub, Petr Wagner
Přispěli: Petr Svoboda, Ilona Vojancová, Milan Jančo

Certifikovaná metodika je určena vlastníkům a správcům zpřístupněných památkových objektů a všem jejich zaměstnancům podílejícím se na průběhu průvodcovské služby a veškerých činností, které s ní souvisí. Je psána především s ohledem na provoz památek ve správě Národního památkového ústavu – z toho vychází institucionální zajištění výběru průvodců či jejich kontroly. Poslouží však stejně i pro management památek ve správě obcí, krajů nebo v soukromých rukou.

Obsah

Předmluva

1. Průvodcovská činnost

2. Historie průvodcovské činnosti

 • Zpřístupněné hrady a zámky v době mezi první a druhou světovou válkou
 • Zpřístupněné památky po druhé světové válce a Národní kulturní komise
 • Státní památková správa
 • Komise pro posuzování průvodcovské činnosti

3. Současná situace v oblasti průvodcovské činnosti

 • Volná prohlídka památkového objektu s různými typy informačních  systémů
 • Volné prohlídky s kustody
 • Volné prohlídky s textovými informacemi
 • Textové informace na panelech nebo informačních tabulích
 • Volné prohlídky s využitím technického zařízení
 • Prezentace památkových objektů s využitím průvodců jiných subjektů, cestovních kanceláří, agentur a společností dodavatelským způsobem

4. Metodika průvodcovské činnosti

 • Průvodcovské texty
 • Příprava a tvorba průvodcovských textů
 • Výchova a vzdělávání, příprava průvodce na památkovém objektu

5. Průvodcovská činnost na památkových objektech

 • Výklad průvodce, obsah výkladu
 • Jazyková úroveň výkladu
 • Chování a vystupování průvodce
 • Oblečení průvodce
 • Organizace prohlídky průvodcem

6. Specifika expozic lidového stavitelství (muzea v přírodě)

7. Průvodce a návštěvníci se smyslovými a pohybovými handicapy

Závěr

Použité zkratky

Přehled dostupné literatury

Další informace

vazba: vázaná

místo vydání: Praha

rok vydání: 2014

počet stran: 84

jazyk: česky

ke stažení: www.npu.cz/download/1422625967/elpubl150130-metodika-pruvodcovska-cinnost-k2.pdf

dostupnost: e-shop, k prodeji

vydavatel: NPÚ, generální ředitelství

ISBN: 978-80-7480-007-8

formát - šířka v mm: 148

formát - výška v mm: 210

novinka: www.npu.cz/news/15815-n/