Publikace Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

Publikace je výsledkem intenzivní vědecké spolupráce devatenácti předních odborníků z Národního památkového ústavu, pražského Národního muzea, Památníku národního písemnictví a dalších odborných institucí.

Zámecké knihovny ve správě NPÚ a Národního muzea představují zcela unikátní fenomén čítající více než 1,7 milionu svazků rukopisů, knih, periodik a dalších sbírek neknižní povahy. V tomto rozsáhlém souboru historických knihovních fondů zaujímají tisky 16. století velmi významné postavení. Shrnují výsledky bádání na poli matematiky, astronomie a astrologie, lékařství, botaniky, těžby a zpracování kovů a dalších okruhů lidského poznání. Povědomí o jejich existenci však bývá výsadou pouze úzkého okruhu odborníků.

Publikace Tisky 16. století v zámeckých knihovnách ČR dává poprvé možnost nahlédnout do těchto knihovních fondů, které ročně statisíce návštěvníků vnímají pouze jako součást prohlídkových tras hradů a zámků a z velké části jsou skryty i v zámeckých depozitářích. Kniha je určena nejen odborné veřejnosti a institucím doslova po celém světě (představené knihy jsou psány v 9 jazycích a byly vytištěny v 15 zemích), ale všem vlastníkům historických knihovních fondů a zájemcům o knižní kulturu období renesance. Význam nově vydané knihy je bezesporu nadnárodní, Národní památkový ústav a Národní muzeum se tímto dílem zařazují po bok nejvýznamnějších světových institucí, spravujících historické knihovní fondy.

Informace o distribuci knih NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích:

Další informace

rok vydání: 2015

jazyk: česky

dostupnost: e-shop, k prodeji

vydavatel: NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

novinka: www.npu.cz/news/17635-n/