Publikace Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění

Kolektiv autorů

Svazky edice OMP: 59 < | > 61
e-shop

Odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 60

Autoři: Marie STRAKOVÁ, Josef STRAKA, Jiří JANÁL, Lenka KŘESADLOVÁ

Metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jenž byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika je určena pro široký okruh zájemců ať již jsou to vlastníci a správci památkových objektů, zahradní architekti, pracovníci státní památkové péče, různí specialisté, studenti a další osoby vstupující do procesu péče o naše kulturní dědictví. Zde uvedená doporučení je možné využít jak v péči o stávající plochy, tak při snaze o obnovu (restituci) či založení dobově věrných evokací zahrad z různých etap vývoje zahradního umění.

Další informace

vazba: brožovaná

místo vydání: Praha

rok vydání: 2015

počet stran: 80

jazyk: česky

ke stažení: www.npu.cz/download/1448377972/met60-NCZK-travniky.pdf

dostupnost: e-shop, k prodeji

vydavatel: Národní památkový ústav

ISBN: 978-80-7480-031-3

formát - šířka v mm: 148

formát - výška v mm: 210