Publikace Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Způsoby edukačního využití památek zahradního umění

Kolektiv autorů

Svazky edice OMP: 57 < | > 59
e-shop

Odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 58

Autoři: Petr HUDEC, Lenka KŘESADLOVÁ (edd.)

Metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jenž byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaná metodika je určena zejména majitelům a správcům památek zahradního umění, průvodcům, památkovým pedagogům, učitelům, ale též vedoucím volnočasových sdružení, kteří by mohli mít zájem vytvářet programy v historických zahradách. Metodika se stane relevantním podkladem pro správce a majitele památek zahradního umění, kteří si uvědomují jejich výchovně vzdělávací potenciál a důležitost aktivní účasti veřejnosti na ochraně a rozvoji tohoto druhu kulturního dědictví. V rámci svého odborného vzdělávání ocení vytvořenou metodiku také pedagogové a obec galerijních a muzejních pedagogů, kterým bude prezentována činnost Metodického centra zahradní kultury na odborných konferencích. Dále pak nově se utvářející profese lektorů výchovně vzdělávacích programů v historickém prostředív rámci Národního památkového ústavu.

Další informace

vazba: brožovaná

místo vydání: Praha

rok vydání: 2015

počet stran: 80

jazyk: česky

ke stažení: www.npu.cz/download/1448377965/met58-NCZK-lektorske-aktivity-v-zahradach.pdf

dostupnost: e-shop, k prodeji

vydavatel: Národní památkový ústav

ISBN: 978-80-7480-029-0

formát - šířka v mm: 148

formát - výška v mm: 210