Publikace ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Základní katalog

Katalog publikací

Nalezeno: 73
Možnosti řazení
Seřadit sestupně

Ars naturam adiuvans. Sborník příspěvků k poctě profesora Miloše Stehlíka

Vázaná publikace vydaná brněnským památkovým ústavem ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU k 80. narozeninám Miloše Stehlíka předkládá soubor statí vztahujících se zejména k období baroka (Ingeborg Schemper-Sparholz, Jiří Kroupa, Lubomír Slavíček, Zdeněk Kazlepka, Aleš Filip, Tomáš Jeřábek,…

Autoři: KROUPA, Jiří

Formát: 200 x 200 mm, 211 stran

ISBN 80-86752-12-7

Barok v soše

Národní památkový ústa, územní odborné pracoviště v Brně ve spolupráci se seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vedle 12 vybraných článků Miloše Stehlíka obsahuje kniha již úvod Jiřího Kroupy, autorův závěr, kompletní bibliografii a biografii Miloše Stehlíka a…

Autoři: STEHLÍK, Miloš

Formát: 150 x 220 mm, 260 stran

ISBN 80-867524-4-5

Břetislav Štorm: Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti. Výbor z textů k architektuře, umění a památkové péči

Výběr textů: Vojtěch StormDoslov a odborná spolupráce: Petr Štoncner Vydáno u příležitosti výstavy Břetislav Štorm architekt – památkář – grafik, pořádané v Galerii Sklepení v Brně 16. 5. – 28. 6. 2008. Publikace přináší řadu článků, které byly vydány především ve 40. letech 20. století v…

Autoři: ŠTORM, Břetislav

Formát: 200 x 200 mm, 92 stran

ISBN 80-86752-64-x

Brněnské paláce, stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku

Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Barrister&Principal První část dvoudílné publikace o brněnských palácích raného novověku seznamuje čtenáře s obecnými podmínkami jejich vzniku i s konkrétními dějinami vybraných objektů – s Dietrichsteinskými paláci, Zemským domem, Breuner…

Autoři: JEŘÁBEK, Tomáš, KROUPA, Jiří

Formát: 160 x 250 mm, 247 stran

ISBN 80-7364-016-3

Brno secesní. Deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900

Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím ERA. Anglické resumé. Profesor Jan Sedlák se znovu a zevrubněji vrací k tématu brněnské secese, zařazuje ji do dobového kontextu a zohledňuje obsáhlý výčet dostupné literatury. Kniha je vybavena řadou fotografií staveb, výtvarných děl, ale i plakátů.

Autoři: SEDLÁK, Jan

Formát: 200 x 300 mm, 230 stran

ISBN 80-7366-010-5

Generosum labor nutrit. Sborník k poctě Bohumila Samka

Sborník je věnován autorovi Uměleckých památek Moravy a Slezska.  Sešli se v něm kolegové, přátelé, historici a historici umění, stejně jako Bohumil Samek svázaní ve své práci především s moravským prostředím: Milena Flodrová, Kaliopi Chamonikola, Kateřina Dolejší, Lenka Kudělková, Miloš Stehlík,…

Autoři: DVOŘÁKOVÁ, Eva, KROUPA, Petr

Formát: 180 x 230 mm, 214 stran

ISBN 978-80-86752-70-9

Kašna Parnas od J. B. Fischera z Erlachu

Střední monografie o významné barokní památce a dominantě Zelného trhu v Brně. Vydáno ve spolupráci se společností Gloria Brunensis. Dostupná už pouze anglická a německá verze

Autoři: STEHLÍK, Miloš

Formát: 190 x 190 mm, 48 stran

ISBN 80-85032-53-8

Lednice na Moravě, zámecký palmový skleník

Sborník příspěvků přednesených na mezinárodním semináři, pořádaném ve dnech 17.–19. června 2002 při příležitosti dokončení jeho památkové obnovy. Sborník má 3 části: 1. Zámecký skleník v Lednici a jeho vzory, 2. Technické aspekty památkové obnovy skleníku státního zámku Lednice, 3. Diskusní…

Formát: 170 x 240 mm, 217 stran

ISBN 80-85032-90-2

Malované zbroje na státním zámku Konopiště. Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu

Autoři: Stanislav HRBATÝ, Petr CZAJKOWSKI Katalog představuje konvolut malovaných zbrojí ze zámku Konopiště, který se svým významem, uceleností a uměleckou hodnotou řadí mezi patrně nevýznamnější soubory na světě. Je složená z rodových sbírek vévodů d´Este a markýzů Obizzi, přičemž její historie…

Památková péče na Moravě – 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek

Reprezentativní vázaná publikace obsahuje příspěvky od různých autorů, které na základě důkladného studia archivních pramenů dokladují vývoj legislativy v památkové péči a také přehled významných záchranných, obnovných a restaurátorských akcí od poloviny 19. století do roku 2000 včetně bohaté…

Formát: 220 x 290 mm, 320 stran

ISBN 80-85032-82-1

|< < 1 2 3 4 5 6 8 >|