Publikace ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Základní katalog

Katalog publikací

Nalezeno: 73
Možnosti řazení
Seřadit vzestupně

Ztracené a opět nalezené obrazy hohenemské galerie s příběhem ztraceného syna

Publikace mapuje spletité putování obrazů z rakouského Hohenemsu až na jejich současné místo v poličském muzeu. Věnuje se předlohám obrazů a jejich popisu, zmiňuje i rodinu Hohenemsů, objednatele těchto výtvarných děl. V České republice – na zámku Lysice a v Ostravském muzeu – se nacházely tři…

Autoři: JUNEK, David

Formát: 180 x 210 mm, 20 stran

ISBN 978-80-86533-19-3

Zprávy Státního památkového ústavu v Brně 6/2002

Svazek 5/2001 < | > Svazek 7/2003e-shop   Obsah: Editorial Institucionální výzkumný záměr ministerstva kultury ČR Vědecké zhodnocení památkového fondu na jižní Moravě 1966–2002 Studie Hmotné doklady tělesné kultury a hygieny v mobiliárních fondech (PhDr. Ludmila Dufková) Dějiny zámku v…

Formát: 200 x 200 mm, 148 stran, brožovaná vazba

ISBN 80-86752-09-7

Zbrojnice na státním zámku Lysice. Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu

Publikace brněnského pracovište NPÚ představuje v katalogu poklady ze zbrojnic na hradech a zámcích ve správě NPÚ. Autoři: Vladimír KOČAN a Roman GRONSKÝ

Autoři: KOČAN, Vladimír, GRONSKÝ, Roman

Formát: 210 x 270 mm, 229 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-87967-01-0

Vkusné & solidní. Měšťanské sochařství v Brně 1800–1880

Kniha představuje dosud málo známé brněnské sochaře, jejichž životní osudy a umělecká tvorba zahrnují rozmezí let 1800–1880. Ačkoliv lze říci, že tématům spjatým s moravským uměním v období historismu je v současnosti věnována vyšší odborná pozornost než dříve, v případě brněnského sochařství…

Autoři: CENKOVÁ, Pavla

Formát: 160 x 240 mm, 239 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-85033-49-6

Vinohradnické stavby na Moravě

Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím ERA. Anglické resumé. Profesor Jan Sedlák se znovu a zevrubněji vrací k tématu brněnské secese, zařazuje ji do dobového kontextu a zohledňuje obsáhlý výčet dostupné literatury. Kniha je vybavena řadou fotografií staveb, výtvarných děl, ale i plakátů. Jan…

Autoři: KOVÁŘŮ, Věra, MATUZSKOVÁ, Jitka

Formát: 180 x 245 mm, 300 stran

ISBN 80-7366-001-6

Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně

  Edd. Martin Číhalík, Pavel Suchánek   Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně   Stříbrný oltář z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, dílo augsburského zlatníka Johanna Georga Herkommera vytvořené v roce 1736, patří k nejvýznamnějším dokladům barokního…

Formát: 234 stran

Sochařský svět Jiřího Antonína Heinze

Monografická publikace prof. Miloše Stehlíka. Publikace se obrací k dílu jednoho z nejosobitějších představitelů moravského barokního sochařství, Jiřímu Antonínu Heinzovi (1698–1759), který svými sochařskými realizacemi výrazně zasáhl do uměleckého života města Uničova, Olomouce a Znojma. …

Autoři: STEHLÍK, Miloš

Formát: 210 x 280 mm, 211 stran, vázaná vazba

ISBN 978-80-86752-99-0

Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku. Sakrální výtvarné umění kolem roku 1900

Brněnský historik umění sumarizuje v obsáhlé publikaci výsledky předchozího bádání v této oblasti, ale především přináší zcela nové poznatky na základě dosud nezpracovaných pramenů, řadu děl poprvé autorsky určuje. Hlavním přínosem knihy je nová interpretace sakrálního umění jako důležité součásti…

Autoři: FILIP, Aleš

Formát: 170 x 240 mm, 262 stran

ISBN 80-86598-63-2

Refektář františkánského kláštera v Uherském Hradišti

Česko-německá drobná monografie o jedné z výrazných dominant památkové zóny města Uherské Hradiště, vzácný doklad klášterní architektury, který se nedávno dočkal památkové obnovy.

Autoři: STEHLÍK, Miloš

Formát: 180 x 200 mm, 47 stran

ISBN 80-85032-83-X

Příběh renesanční židle

Katalog k výstavě konané od 20. ledna do 13. března v Galerii Sklepení v Brně.

Autoři: SEVERIN, Karel, SEVERINOVÁ, Jana

Formát: 210 x 210 mm, 96 stran

ISBN 978-80-86752-81-5

|< < 1 2 3 4 5 6 8 >|