Publikační činnost NPÚ
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Ecce Panis Angelorum. Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře

MUDRA, Aleš

Kult eucharistie se stal ve vrcholném a pozdním středověku jedním z ústředních témat celé evropské kultury a prostupoval tak všemi sférami života tehdejší společnosti. České království nebylo v tomto výjimkou a jeho pokladnice, město Kutná Hora, dokonce v intenzitě kultu vyniklo nad jiné.

Tato kniha sleduje především jeho vizuální stránku, o níž nám podávají svědectví tamní památky architektury, sochařství, malířství a uměleckých řemesel. Výklad začíná vznikem města kolem roku 1300, zahrnuje období bohatých uměleckých a náboženských aktivit před husitskými válkami, plodné období utrakvismu i útlum v následné době reformační. Knihu uzavírají události kolem roku 1623, kdy se město navrací k římské církvi. K hlavním sledovaným tématům patří činnost bratrstva Kristova Těla (1384-1424) a jeho soupeření se sedleckým klášterem, eucharistické nádoby (monstrance, kalichy, pyxidy), drobná eucharistická architektura (sanktuaria), eucharistická procesí a liturgické inscenace, vše v kontextu Českých zemí a střední Evropy. Z ikonografických rozborů vyplývá, nakolik bylo zpracování eucharistických témat příznačné pro konfesní situaci, a jaké role hrála výtvarná díla ve světě tehdejších lidí.

Text doprovází množství barevných fotografií a rozsáhlé faktografické přílohy.

Includes an extensive English summary: Ecce panis angelorum - Art and Architecture of the Late Middle Ages in the Context of Eucharistic Devotion in Kutná Hora (c. 1300-1620).

Odborná kniha vznikla v rámci plnění výzkumného cíle NPÚ: Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální otázky orůzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře.

Vydalo nakladatelství Halama, České Budějovice, ve spolupráci s NPÚ-ÚP.

Další informace

kraj: Středočeský kraj

vazba: vázaná

místo vydání: Praha

rok vydání: 2012

počet stran: 320

jazyk: česky

resumé atp.: anglicky

dostupnost: e-shop, k prodeji

ISBN: 978-80-57104-92-7

formát - šířka v mm: 215

formát - výška v mm: 210

novinka: www.npu.cz/news/11143-n/