Publikační činnost NPÚ
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Publikace

Katalog publikací

Nalezeno: 94
Možnosti řazení
Seřadit sestupně

Arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně

Monografická publikace představuje jednu z nejcennějších gotických sakrálních staveb v českých zemích na základě podrobných průzkumů a archeologických výzkumů realizovaných v posledních letech zejména v souvislosti se stavebními a restaurátorskými zásahy. Kniha tak prezentuje jak aktuální znalosti…

Autoři: PATRNÝ, Michal, BERÁNEK, Jan

Formát: 215 x 210 mm, 180 stran

ISBN 978-80-7480-020-7

Barevnost fasád. Průzkum, dokumentace, vyhodnocení a obnova exteriéru historických staveb

Metodická publikace představuje barevnost v architektuře, její průzkum a dokumentaci. Autor uvádí historický vývoj užití barev, které představují nedílnou součást hodnoty památky v rámci jednotlivých historických slohů od pravěku až po dobu posledních desetiletí. Neopomíjí ani projevy barevnosti…

Autoři: MACEK, Petr

Formát: 110 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-87104-48-4

Castles, Country Houses and other Monuments in the Care of the National Heritage Institute

Anglická verze reprezentativní publikace NPÚ. Kniha je doplněna řadou zajímavých barevných fotografií.

Autoři: KUČA, Karel

Formát: vázaná vazba

Ecce Panis Angelorum. Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické devoce v Kutné Hoře

Kult eucharistie se stal ve vrcholném a pozdním středověku jedním z ústředních témat celé evropské kultury a prostupoval tak všemi sférami života tehdejší společnosti. České království nebylo v tomto výjimkou a jeho pokladnice, město Kutná Hora, dokonce v intenzitě kultu vyniklo nad jiné. Tato…

Autoři: MUDRA, Aleš

Formát: 215 x 210 mm, 320 stran, vázaná vazba

ISBN 978-80-57104-92-7

Epigrafika v památkové péči

Nápisy čili epigrafika hrají velkou roli při popisu a interpretaci svých nositelů, v tomto případě uměleckohistorických památek. Metodická příručka reflektuje výsledky současného evropského bádání na poli epigrafiky a přizpůsobuje je pro aplikaci „laika“ v památkářské praxi.

Autoři: ROHÁČEK, Jiří

Formát: 102 stran

ISBN 978-80-87104-11-8

Forum Urbes Medii Aevi VII/1 –2. Kláštery ve středověkých městech střední Evropy. Archeologické výzkumy na památkových objektech

Vyd.: Archaia Brno, Národní památkový ústav První svazek osvědčeného sborníku, který je sestaven z příspěvků konference FUMA, ovšem doplněných o aktuální příspěvky o probíhajících či nedávno ukončených archeologických, ale také navazujících stavebně-historických průzkumech. Jde především o výzkumy…

Autoři: Kolektiv (sborník)

Formát: 225 x 300 mm, 246 stran, brožovaná vazba

ISBN 978-80-903588-9-8

Guidebook to Monuments in the care of the National Heritage Institute in the Czech Republic

English version of the title Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu presenting more than a hundred of the most beautiful Czech castles, country houses and other monuments in the care of the National Heritage Institute.

Autoři: KUČA, Karel

Formát: 135 x 235 mm, 352 stran, vázaná vazba

ISBN 978-80-871049-7-2

Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře

Publikace přináší příspěvky z konference pořádané u příležitosti šesti set šedesátého výročí založení hradu Karlštejna. Vzhledem k výjimečnosti památného místa se zde autorsky sešli významní historici, archeologové, historici umění, restaurátoři a památkáři, aby ve svých příspěvcích veřejnosti…

Formát: 170 x 240 mm, 212 stran, vázaná vazba

ISBN 978-80-87104-75-0

Katechismus památkové péče

Klasická stať z roku 1916 představuje jednoduchou a srozumitelnou formou základní etické aspekty přístupu k památkám a péče o ně, zcela nadčasové a platné dodnes. „Kladné a záporné příklady“ restaurování včetně dnes už neexistujících staveb z celého Rakouska-Uherska na unikátních soudobých…

Autoři: DVOŘÁK, Max

Formát: 195 stran, vázaná vazba

ISBN 80-86234-55-X

Koberce Orientu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu

Autoři: Text: Josef Štulc, Zdeněk Chudárek, Jitka Dřevíkovská, Zdenka KlimtováFoto: Martin Frouz, Ladislav Bezděk, Gabriela Čapková Publikace vyšla jako průvodce výstavou Koberce Orientu na Karlštejně, která probíhala od června do září roku 2014 a představila rozsáhlý soubor historických…

Autoři: ŠTULC, Josef, KLIMTOVÁ, Zdenka, CHUDÁREK, Zdeněk

Formát: 240 x 215 mm, 128 stran, vázaná vazba

ISBN 978-80-7480-014-6

|< < 1 2 3 4 6 8 10 >|