E-shop Národního památkového ústavu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově

KOVÁŘ, Miroslav

Mgr. Miroslav Kovář čtenáře podrobně provází cestou postupného poznávání raně gotické podoby kláštera. V důsledku barokní novostavby se z ní zachovala jen nepatrná torza, objevená a dokumentovaná archeologickými metodami, která autor propojuje s písemnými a ikonografickými prameny někdy s tradičními, někdy s novými výsledky. Tak je tomu u raně gotické tzv. jižní kaple, kde jsou v podstatě archeologickým postupem analyzovány klíčové stratigrafické situace stavebně historických entit. K novým výsledkům dospěl autor zejména při pokusu o poznání presbytáře klášterního kostela, který je vlastním těžištěm knihy. Ve snaze o rekonstrukci vzhledu a časového zařazení presbytáře vychází ze zpracování bohatého souboru architektonických článků, ze suti vyzdvižených řadou archeologických průzkumů Archeologického ústavu AV a NPÚ Praha. Zevrubná charakteristika souboru a následné srovnávací analýzy se dotýkají neřešené problematiky vývojových řad klíčových tvaroslovných prvků raně gotické architektury na českém území.

Do košíku ks
260,-
DPH 0%
260,- Kč bez DPH

Další informace

kraj: Praha hl. m.

místo vydání: Praha

rok vydání: 2010

počet stran: 174

jazyk: česky

způsoby odběru: balík, Knihkupectví NPÚ a informační centrum

vydavatel: NPÚ, ÚOP v Praze

ISBN: 978-80-87220-11-5

novinka: www.npu.cz/news/7172-n/