Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Národní památkový ústav vydává výroční zprávu jako reprezentativní tištěnou publikaci. Kromě mnohého dalšího obsahuje informace o nejvýznamnějších obnovách památek, akcích pořádaných NPÚ či jednotlivými pracovišti. Zájemcům je výroční zpráva k dispozici též v elektronické verzi.

 

 

Varování - inkonzistence dat při zobrazení kategorie!