Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Mezinárodní dokumenty

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně

Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, sv. 1, 2007

popis
Praha 2007, 236 stran, ISBN 978-80-87104-14-9. Dvojjazyčné vydání (paralelní originální text v angličtině a odborně lektorovaný překlad).
pracoviště
Generální ředitelství

Český překlad podle vydání ČNK ICOMOS z roku 2001

popis
Mezinárodní charta o konzervaci a restaurování památek a sídel, Benátky 1964
Mezinárodní charta kulturního turismu, Brusel 1976
Mezinárodní charta o historických zahradách, Florencie 1982
Mezinárodní charta pro záchranu historických měst, Washington 1987

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, platnost od 1.6.2002

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, platnost od 1.6.2002

Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví, Paříž 2003

Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage, Paris 2003

Doporučení k historické městské krajině

popis

Převzato ze stránek Ministerstva kultury.

37. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO, 2009

popis
Principy sestavování Seznamu světového dědictví a hlavní výhody, úskalí a závazky, které ze zařazení památky či památkového chráněného území na tento seznam vyplývají. Pozice Seznamu světového dědictví v aktivitách UNESCO.
náhled
37
pracoviště
Generální ředitelství

42. Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků

náhled
42 - Metodické principy UNESCO
pracoviště
Generální ředitelství