Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Obecně závazné předpisy

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, poslední znění platné od 1.1.2014.

popis
Z portálu veřejné správy.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, platnost od 1.7.2012, s vybranou judikaturou

pracoviště
Ministerstvo kultury

Prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb., poslední znění platné od 1.1.2003

Vyhláška č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy, platnost od 10.7.2007

Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, platnost od 1.1.2009

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, poslední znění platné od 1.7.2012

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích pro bezbariérové užívání staveb, platnost od 5.11.2009