Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Svazky edice Odborné a metodické publikace - stránka 2

počet návštěv
59434
Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
|< 1 2 > >|

62. Cesty s nestmeleným povrchem v památkách zahradního umění

náhled
met62-cesty-s-nestmelenym-povrchem-v-zahradnim-umeni
popis
Autoři: Karel ZLATUŠKA, Jiří SLEPIČKA, Lenka KŘESADLOVÁ, Jiří JANÁL, Eva JAKUBCOVÁ, Oldřich VACEK. Metodika je určena pro široký okruh zájemců, především pro vlastníky a správce památkových objektů, projektanty, pracovníky státní památkové péče i různé specialisty, studenty a další osoby vstupující do procesu péče o naše kulturní dědictví.
pracoviště
obecná platnost
rok
2015

61. Obnova vysokých tvarovaných stěn v památkách zahradního umění

náhled
met61-vysoke-tvarovane-steny-v-zahradnim-umeni
popis
Autoři: Přemysl KREJČIŘÍK, Lenka KŘESADLOVÁ. Metodika je určena především pro majitele a správce historických areálů a další osoby a subjekty, které vstupují do procesu péče o památky zahradního umění, včetně pracovníků státní správy. Metodika je zároveň významným oborovým materiálem, a to v rámci specializace zahradních a krajinářských architektů zaměřených na památky zahradního umě-ní i obecně v rámci památkové péče a nepochybně ji budou moci profesně využívat i studenti a pedagogové příslušných oborů.
pracoviště
obecná platnost
rok
2015

60. Trávníky a květnaté louky v památkách zahradního umění

náhled
met60-travniky-louky-v-zahradnim-umeni
popis
Autoři: Marie STRAKOVÁ, Josef STRAKA, Jiří JANÁL, Lenka KŘESADLOVÁ. Metodika je určena pro široký okruh zájemců ať již jsou to vlastníci a správci památkových objektů, zahradní architekti, pracovníci státní památkové péče, různí specialisté, studenti a další osoby vstupující do procesu péče o naše kulturní dědictví. Zde uvedená doporučení je možné využít jak v péči o stávající plochy, tak při snaze o obnovu (restituci) či založení dobově věrných evokací zahrad z různých etap vývoje zahradního umění.
pracoviště
obecná platnost
rok
2015

59. Archeologický průzkum památek zahradního umění

náhled
met59-archeologie-zahradniho-umeni
popis
Autoři: Martin GOJDA, Jan HLADKÝ, Jiří JANÁL, Milan JANČO, Peter MILO, Lenka LISÁ, Jan PETŘÍK, Lubomír PROŠEK. Metodika je určena pro široký okruh zájemců o historické zahrady a parky, ať již jsou to vlastníci památek zahradního umění, projektanti, pracovníci památkové péče, různí specialisté, studenti a další zájemci o historické zahrady. Pochopitelně je práce určena i pro archeology, kteří zde naleznou příklady již realizovaných akcí.
pracoviště
obecná platnost
rok
2015

58. Způsoby edukačního využití památek zahradního umění

náhled
met58-edukacni-vyuziti-zahradniho-umeni
popis
Autoři: Petr HUDEC, Lenka KŘESADLOVÁ (edd.). Metodika je určena zejména majitelům a správcům památek zahradního umění, průvodcům, památkovým pedagogům, učitelům, ale též vedoucím volnočasových sdružení, kteří by mohli mít zájem vytvářet programy v historických zahradách.
pracoviště
obecná platnost
rok
2015

57. Způsoby prezentace památek zahradního umění

náhled
met57-prezentace-zahradniho-umeni
popis
Autoři: Petr HUDEC, Lenka KŘESADLOVÁ (edd.). Metodika je určena zejména majitelům a správcům památek zahradního umění, průvodcům, památkovým pedagogům, učitelům, ale též vedoucím volnočasových sdružení, kteří by mohli mít zájem vytvářet programy v historických zahradách.
pracoviště
obecná platnost
rok
2015

52. Požární ochrana památkových objektů

náhled
np150624-metodika-pozarni-ochrana-DSC9361
popis
Autoři: Pavel JIRÁSEK, Martin MRÁZEK, Eva POLATOVÁ, Petr SVOBODA. Certifikovaná metodika „Požární ochrana památkových objektů“ je určena pracovníkům managementu památkových institucí a správcům (kastelánům) zpřístupněných památek. Užitečné informace v ní najdou také investiční technici a památkáři na všech úrovních státní památkové péče. O uznání uplatněné certifikované metodiky bylo dne 1. 4. 2015 vydáno Osvědčení č. CERO 4/2015. Osvědčení vydalo Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru.
autor
Kolektiv autorů
pracoviště
obecná platnost
rok
2015

41. Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky

náhled
Metodika pro elektronický pasport zpřístupněné památky
další informace

Metodika je věnovaná možnostem elektronické pasportizace památkových objektů, jejich areálů a konkrétní (nejenom mobiliární) náplně. Rozsáhlý prostor je věnován digitalizaci plošných a obrazových předloh. Podrobně jsou vysvětleny jednotlivé parametry procesu digitalizace, teoreticky zdůvodněné a experimentálně doložené. V souvislosti s digitalizací prostorových předloh je pozornost práce směrována na problematiku prostorových (geografických) dat a na metody jejich pořízení a zpracování. Závěr metodiky patří popisu metod pro digitalizaci plošných a prostorových předloh v jejich využití v moderní evidenci zpřístupněné památky.

pracoviště
Generální ředitelství
rok
2011

Interiérové instalace památkových objektů

autor
HAVLOVÁ, Mája, HLADÍKOVÁ, Kateřina, KADLEC, Miloš, KOLÁŘOVÁ, Eva, KŘÍŽOVÁ, Květa, KUBŮ, Naděžda, LUKÁŠOVÁ, Eva, PAVELEC, Petr, TREGL, Vladimír , WEISS, Petr
rok
2015

Aristokratický interiér doby baroka ve světle historických inventářů

autor
LUKÁŠOVÁ, Eva, OTAVSKÁ, Vendulka
rok
2015

Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků – I.

autor
PAVELEC, Petr, SLAVKO, Pavel
rok
2015
|< 1 2 > >|