Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vybrané svazky edice Odborné a metodické publikace

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
|< < 1 2 >|

44. Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách

náhled
np150130-metodika-pruvodcovske-cinnosti
popis
Metodika je primárně určena vlastníkům a správcům zpřístupněných památkových objektů a areálů a všem jejich zaměstnancům, stálým i sezónním, podílejících se na bezproblémovém a plynulém průběhu průvodcovské služby a veškerých činností, které s ní souvisí. Metodika je psána především s ohledem na provoz památek ve správě NPÚ – z toho vychází institucionální zajištění výběru průvodců či jejich kontroly. Poslouží však stejně i pro management památek ve správě obcí, krajů nebo v soukromých rukou – příslušné pasáže metodiky je však třeba vztáhnout k odlišné organizační struktuře dalších správců památek.
pracoviště
obecná platnost

40. Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací

náhled
40
popis
Postupy a zásady stavební a restaurátorské obnovy památkových objektů určených pro umístění památkových interiérových instalací a následně i vlastní přípravu a tvorbu památkových interiérových instalací a reinstalací.
pracoviště
Generální ředitelství

39. Mikroklima v historických interiérech, 2011

náhled
elpubl120104-meto-mikroklima
popis
Publikace určená vlastníkům a správcům památkových objektů s památkovými interiérovými instalacemi a dalším pracovníkům pečujícím o památkově cenné interiéry s památkovými interiérovými instalacemi.
pracoviště
Generální ředitelství

38. Obnova okenních výplní a výkladců, 2010

náhled
2011-02-08-Obnova-okennich-vyplni-a-vykladcu
popis
Metodika informuje památkáře, projektanty i vlastníky o ohrožení historických oken kvůli neužívání odpovídajících materiálů a architektonických forem. Je vhodné sjednotit věcná kritéria tak, aby byl zákon o státní památkové péči shodně dodržován.
pracoviště
Generální ředitelství

33. Péče o památkově významné venkovní komunikace, 2007

náhled
33
popis
Přístup památkové péče k tomuto segmentu historického dědictví. Posuzování půdorysných, výškových a zejména povrchových úprav komunikací z hlediska ochrany jejich vlastní památkové hodnoty i zachování kulturního a historického charakteru.
pracoviště
Generální ředitelství

32. Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana, 2006

náhled
32
pracoviště
Generální ředitelství

29. Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů, 2004

náhled
29
popis
Soubor znalostí a zkušeností získaných při údržbě a opravách stavebních prvků okenních a dveřních výplní. Průzkum, dokumentaci a správné vyhodnocení získaných informací. Doporučené postupy obnovy a rekonstrukce. Návrhy postupů při jejich nahrazování.
pracoviště
Generální ředitelství

28. Novostavby v památkově chráněných sídlech, 2004

náhled
28
popis
Přístupy památkové péče a tvůrčích architektů. Principy posuzování novostaveb v památkově chráněných územích. Přehled právních předpisů a jiných normativních opatření a řídících aktů vydaných a účinných na úseku státní památkové péče.
pracoviště
Generální ředitelství

27. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, 2004

náhled
27
popis
Cílem metodiky je souhrnně popsat a ve vzájemných souvislostech objasnit nezbytné, potřebné a užitečné odborné činnosti nutné ke kvalitní obnově památkově chráněného stavebního díla.
pracoviště
Generální ředitelství

26. Péče o střechy historických budov - 2. doplněné vydání, 2003

náhled
26a
popis
Doplněné a rozšířené vydání metodiky z roku 1997 (sv. 15). Nově zpracovaná problematika krytiny a jejího provedení na střechách historických staveb. Problematice souvisejících architektonických detailů podílejících se výrazně na podobě střech.
pracoviště
Generální ředitelství

25. Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, 2002

náhled
25
popis
Průběžná péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. Dopady působení teploty a vlhkosti, záření, atmosférického znečištění a prachu na sbírkové předměty, možnosti jejich biologického napadení a poškození.
pracoviště
Generální ředitelství

23. Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, 2001

náhled
23
popis
Upřesněné a doplněné vydání metodiky z roku 1997 (sv. 14). Změna v posunu metodiky od důrazu na konkrétní využití SHP pro aktuální potřeby státní památkové péče k obecněji platnému shromažďování a zpracovávání informací o objektu.
pracoviště
Generální ředitelství

22. Dřeviny na městských veřejných prostranstvích, 2001

náhled
22
popis
Uchování způsobu užití dřevin ve veřejných městských prostranstvích. Vliv dřevin na tepelný a světelný režim, chemické složení vzduchu, snižování prašnosti a hlučnosti, vzdušné proudění a hygienickou jakost vzduchu.
pracoviště
Generální ředitelství

21. Metodika ochrany dřeva, 2000

náhled
21
popis
Ochrany dřeva a dřevěných konstrukcí staveb. Význam dřeva z pohledu památkové péče. Popis charakteristik a vysvětlení možností jeho ochrany dřeva jako materiálu. Možností ochrany dřevěných konstrukcí.
pracoviště
Generální ředitelství

20. Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků, 2000

náhled
20
popis
Digitální fotodokumentace v evidenci mobiliárních fondů, za využití barevné fotografie nahrazující černobílou a výměnou čtvercového formátu negativu za negativ obdélný.
pracoviště
Generální ředitelství

18. Principy péče o lidové stavby, 1999

náhled
18
popis
Přístup k údržbě a opravám jednotlivých konstrukcí a povrchů lidových staveb. Priority ochrany lidových staveb aplikovatelné při rozhodování o postupu konzervace a oprav.
pracoviště
Generální ředitelství

17. Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů,1998

náhled
17
popis
Památková ochrana, údržba a stavební úpravy hradních zřícenin. Na svou dobu vydání (1962) mimořádně kvalitní text je předkládán v aktualizované podobě (z roku 1998), jejímž autorem je prof. dr. Tomáš Durdík.
pracoviště
Generální ředitelství

16. Péče o kamenné sochařské a stavební památky, 1998

náhled
16
popis
Základní odborné a etické principy pro oblast restaurování uměleckých sochařských děl z kamene. Prakticky orientované metodické zásady, vztahujících se ke kamenným architektonickým dílům.
pracoviště
Generální ředitelství

15. Péče o střechy historických budov, 1997

náhled
15
popis
Obecní principy péče o střechy historických budov, jejich krovů, krytiny a dalších střešních a nadstřešních prvků. Soubor hlavních zásad týkajících se obnovy střech jako celku. Zásady opravy, výměny a náhrady střešní krytiny, oprav a úprav krovů.
pracoviště
Generální ředitelství

14. Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, 1997

náhled
14
popis
Zavedený způsob zpracování standardního nedestruktivního stavebně-historického průzkumu, který vychází z postupů specializovaného pracoviště Státního ústavu rekonstrukce památkových měst a objektů Praha (SURPMO).
pracoviště
Generální ředitelství
|< < 1 2 >|