Publikace ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Západočeský lázeňský trojúhelník. Západočeské lázně vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO

KUČA, Karel, KUČOVÁ, Věra, ZEMAN, Lubomír

Trojice velkých lázeňských center Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně náleží k nejvýznamnějším lázeňským městům v celosvětovém měřítku. Jde o mimořádně dobře dochované urbanistické a architektonické celky reprezentující mezinárodní proud výstavby lázeňských center s klasicistní a historizující architekturou. Jedinečné jsou jak po stránce památkové, tak po stránce balneologické. Západočeské lázně již nyní patří mezi unikátní světové architektonické a urbanistické dědictví lidské civilizace. Je naším společným cílem toto kulturní dědictví chránit, stále hlouběji poznávat, uchovávat i zpřístupňovat.

Publikace představuje širší veřejnosti nejvýznamnější soubory lázeňského dědictví Karlovarského kraje, a to v porovnání s lázeňskými soubory ostatních evropských lázeňských středisek, která se v průběhu doby stala světově proslulými. Srovnáním jednotlivých staveb alespoň ve stručné formě lze demonstrovat jejich památkové hodnoty a zdůraznit jejich význam v evropském kontextu. Rozbor historického vývoje jednotlivých vybraných lázeňských míst by měl také předvést šíření balneologických vlivů na architekturu a ozřejmit jejich cesty z jižní a západní Evropy do českých zemí. Na tomto rozboru je tak možné pregnantně prezentovat oprávněnost nominace Západočeského lázeňského trojúhelníku na Seznam světového dědictví UNESCO.

Další informace

kraj: Karlovarský kraj

místo vydání: Karlovy Vary

rok vydání: 2008

počet stran: 120

jazyk: česky

dostupnost: e-shop, k prodeji

ISBN: 978-80-87104-30-9

formát - šířka v mm: 170

formát - výška v mm: 235

novinka: www.npu.cz/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/publikace-a-dokumenty/nove-publikace/2009/2009-07/