Přejít na: Obsah | Konec stránky

Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

Projekt NCZK je společným dílem dvou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury České republiky – Národního památkového ústavu (NPÚ) a Muzea umění Olomouc (MUO).

Vznikal postupně od roku 2008, kdy byly zpracovávány nejrůznější průzkumy a podklady, které vyústily ve Studii proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu (2009), na jejímž základě byla v únoru 2010 projektu udělena Ministerstvem kultury ČR dotace ve výši 336 milionů korun z IOP na jeho realizaci.

V rámci realizační fáze projektu byla provedena vzorová obnova části Květné zahrady, obnova zahradnického zázemí v Podzámecké zahradě a vybudováno informační, edukační a prezentační zázemí v prostorách zámku. V roce 2011 byly ukončeny projekční práce a proběhla výběrová řízení na dodavatele jednotlivých částí stavby. Realizační fáze projektu byla ukončena v roce 2014. Na tuto fázi projektu plynule navázala fáze udržitelnosti projektu, úzce svázaná se zpřístupněním a s praktickým využíváním nově upravených prostor zámku i obou zahrad k pestré škále aktivit. Ve spolupráci NPÚ, MUO i řady dalších partnerů (Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, město Kroměříž, Klub UNESCO Kroměříž, Mendelova univerzita v Brně, Schola naturalis Veltrusy) bude rozvíjen soubor činností, které lze rozdělit do oblasti metodické, vzdělávací, odborně prezentační a vzorové péče o památky zahradního umění. NCZK v Kroměříži si klade za cíl vybudovat celostátní multioborové středisko zabývající se odbornou metodikou a následnou péčí o historické zahrady a parky na území ČR i prezentací této problematiky odborné i laické veřejnosti.

Podle místa konání abecedně
#
A
B 1
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K 2
L
M
N
O
P 1
Q
R
Ř
S
Š
T
U
V
W
X
Y
Z
Ž
Podle data konání
Filtrace a vyhledávání
Státy jsou dostupné pouze mimo volbu "domácí".

nalezeno 20 záznamů
|< < 1 2 >|

Kroměřížské Národní centrum zahradní kultury se představí veřejnosti na veletrhu Památky 2014

23.10 - 24.10.2014 | prohlídka, prezentace ..., výstava | Kroměříž
Kroměřížské zahrady se prostřednictvím aktivit odboru Národního centra zahradní kultury v Kroměříži stávají modelovým objektem využívání edukačního potenciálu historických zahrad a parků na území naší republiky. Návštěvníkům nabízejí možnost poznávat hodnoty, pro něž byly zařazeny na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.
vloženo
24.10.2014 11:03
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, odborné akce, prezentace NPÚ, výchova, vzdělávání
číslo
15323

Květná zahrada v Kroměříži očekává dvacetitisícího návštěvníka

10.10.2014 | sdělení, informace | Kroměříž - zámek
Zatímco ruch a návštěvnost na ostatních památkách pomalu s končící sezonou klesá, v Květné zahradě v Kroměříži je tomu naopak. Pravděpodobně v neděli uvítá Květná zahrada dvacetitisícího návštěvníka od jejího otevření po tříleté obnově.
vloženo
10.10.2014 08:55
vložil
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, památky a veřejnost
číslo
15268

Otevření obnovené Květné zahrady přilákalo více než dva a půl tisíce návštěvníků

6.9 - 7.9.2014 | sdělení, informace | Kroměříž
O víkendu 6. a 7. září 2014 byla návštěvníkům zpřístupněna obnovená Květná zahrada v Kroměříži. Slavnostního otevření se zúčastnil předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka a ministr kultury České republiky Daniel Herman. Během víkendu zahradu navštívilo víc než 2500 návštěvníků. Díky projektu, financovanému z evropských fondů, měli návštěvníci zahrady možnost obdivovat Králičí kopec, Ptáčnici, Holandskou a Pomerančovou zahradu, ale také Pstruží rybníky a nový pěstební skleník.
vloženo
9.9.2014 10:19
vložil
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
pořadatelé
témata
zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
15115

V Kroměříži vrcholí přípravy slavnostního otevření obnovené Květné zahrady

6.9 - 7.9.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Kroměříž - zámek
První zářijový víkend (6. – 7. 9. 2014) bude slavnostně návštěvníkům zpřístupněna obnovená Květná zahrada v Kroměříži. Díky projektu financovanému z evropských fondů budou mít návštěvníci zahrady možnost obdivovat Králičí kopec, Ptáčnici, Holandskou a Pomerančovou zahradu, ale také Pstruží rybníky a nový pěstební skleník.
vloženo
21.7.2014 09:32
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
financování, odborná sdělení, zahradní umění
číslo
14906

Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži – obnova památky UNESCO (mezinárodní konference)

5.9.2014 | konference | Kroměříž - zámek
Národní centrum zahradní kultury, obnova Květné zahrady, archeologický výzkum a operativní průzkum některých prvků Květné zahrady, edukační aktivity NCZK, zkušenosti ze zahraničí.
vloženo
22.10.2014 09:31
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
dějiny umění, odborné akce, zahradní umění
číslo
15312

Květná zahrada v Kroměříži přitahuje pozornost zahraničních zpravodajů

8.8.2014 | tisková zpráva | sdělení, informace | Kroměříž - zámek
Pozornost zahraničních zpravodajů upoutala obnova Květné zahrady, která v těchto dnech vrcholí – poslední úpravy cest, výsadba květinových záhonů a položení travnatého koberce jsou těsně před dokončením. Ve čtvrtek 7. srpna 2014 natáčel a fotografoval ve všech prostorách zahrady tým Karla Janíčka, korespondenta agentury Associated Press.
vloženo
8.8.2014 13:11
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
obnova památek, odborná sdělení, prezentace NPÚ, zahradní umění
číslo
14991

Květná zahrada v Kroměříži všemi smysly

22.8.2013 | sdělení, informace | Kroměříž - zámek
V úterý 30.7.2013 mohli klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením v Kvasicích již podruhé objevovat krásy Květné zahrady v rámci programu Zahrada všemi smysly, který připravili pracovníci Národního centra zahradní kultury v Kroměříži. Tento projekt se ukázal jako velice zdařilý, někteří klienti po zkušenosti z minulé návštěvy neodolali a přišli znova. Odezva byla veliká a tak se ukazuje, že projekt je životaschopný. Vzhledem k cílové skupině osob zdravotně i mentálně postižených se ukazují jako dobré výchozí zkušenosti s realizací programu pro děti (Zahrada je hra), při kterých je preferován zážitkový způsob poznávání zahrady.
vloženo
22.8.2013 14:47
vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
témata
památky hrou i poučením
číslo
12784

Kroměřížský zámek otevřel vstupní expozici Národního centra zahradní kultury a dvě stálé výstavy

19.4.2013 | tisková zpráva | prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace, výstava | Kroměříž - zámek
Hned několik atraktivních novinek připravila pro hlavní turistickou sezonou jedna z nejnavštěvovanějších památek u nás – Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. V pátek 19. dubna byla otevřena nejenom nová vstupní expozice Národního centra zahradní kultury (NCZK), ale i dvě další stálé výstavy.
vloženo
22.4.2013 09:38
vložil
NPÚ, ÚPS v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost, prezentace NPÚ, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
12039

Zahájení stavby v rámci projektu „Národního centra zahradní kultury v Kroměříži – Květná zahrada“

19.11.2012 | tisková zpráva | sdělení, informace | Kroměříž - zámek
Dne 19.11.2012 v dopoledních hodinách proběhlo ve Studeném skleníku Květné zahrady v Kroměříži za přítomnosti ministryně kultury České republiky Aleny Hanákové, generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové, starostky města Kroměříže Daniely Hebnarové a dalších čestných hostů slavnostní zahájení stavby v Květné zahradě v rámci projektu Národního centra zahradní kultury v Kroměříži. Tomuto projektu byla Ministerstvem kultury České republiky v roce 2010 udělena dotace ve výši necelých 337 miliónů korun z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1 „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“, osa 5.1a – Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví.
vloženo
19.11.2012 16:43
vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
témata
akce pro veřejnost
číslo
11127

Veřejná zakázka na stavební práce, dodávky a služby souvisejcí - DODAVATEL STAVBY – NCZK ZÁMEK zveřejněné v IS VZ pod číslem jednacím 7202011011073 dne 28.3.2012

30.3 - 27.6.2012 | veřejná zakázka - stavební práce | sdělení, informace | Kroměříž - zámek
Národní památkový ústav, územní odborné pracovště v Kroměříži vyhlašuje veřejnou zakázku DODAVATEL STAVBY – NCZK ZÁMEK. (Aktualizováno 28.5.2012, 15:10)
vloženo
30.3.2012 14:49
vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
témata
obnova památek
číslo
9389
|< < 1 2 >|