Přejít na: Obsah | Konec stránky

Proběhlo v roce 2012

Shrnutí roku 2012

Vážení a milí,

cyklus (Ne)tušené souvislosti se v roce 2012 přehoupl do svého druhého ročníku. Po úspěchu pilotních aktivit v roce 2011 se cyklus stal hlavní součástí Mediálního tématu Národního památkového ústavu - Tradiční materiály a postupy v péči o památky a rozrostl se tak o řadu aktivit. (Ne)tušené souvislosti pro Vás v průběhu roku 2012 připravily více než 50 setkání.

Cyklus byl zahájen již v dubnu 2012 fotografickou a výtvarnou soutěží (Ne)tušené krásy historických fasád. V průběhu jarních měsíců jsme pak odstartovali 2. ročník speciálních komentovaných technologických prohlídek. I v roce 2012 jsme se vydali do Bečova nad Teplou, kde měli návštěvníci možnost nahlédnout do unikátně dochovaných prostor středověkého Horního hradu a těšit se na vyprávění o omítkách, způsobech jejich zkoumání či technologii jejich záchrany. Nechyběla ani praktická minilaboratoř a minidílna. Naše prohlídky pak nově zavítaly na vodní hrad Švihov, kde se zaměřily na exteriéry hradu a jeho fasády. Celkem jsme pro Vás připravili 36 prohlídek tohoto typu. Na Švihově navíc prohlídky doprovodila speciální venkovní výstava fotografií z fotoarchivu NPÚ i z průběhu záchranných prací na fasádách hradu - (Ne)nápadné proměny - příběhy fasád švihovského hradu, kterou bylo možno samostatně shlédnout v prostorách nádvoří hradu do září 2012.

Kromě široké veřejnosti jsem letos naše komentované prohlídky připravily i pro organizované skupiny žáků základních škol a studentů středních odborných škol. Na obou objektech jsme tak přivítali celkem víc než 100 studentů. Prohlídky rozšířené do formy památkářské dílny pro odborné pracovníky Národního památkového ústavu pak proběhly na obou objektech v září a říjnu 2012, společně s odbornou exkurzí pro studenty Fakulty architektury ČVUT, Ústavu památkové péče.

Další novinkou byla setkání s vlastníky památek (proběhlo 6 setkání), která byla zaměřena na praktické informace a technologická úskalí záchrany historických omítek, s možností vyzkoušet si některé záchranné postupy. Workshopy technologické laboratoře (Ne)tušené souvislosti doprovodily 4. a 5. 10. 2012 také první ročník veletrhu Památky 2012 a těšily se velkému zájmu.

Loňskou sezónu jsme ukončili Dobrodružstvím fasád pražských památek UNESCO, tématickou vycházkou po historickém jádru Prahy, kterou jsme připravili jako doprovodný program k výstavě Památky světového dědictví v ČR. Proměny za posledních 20 let, pořádané Národním památkovým ústavem. A bylo to opravdu krásně ukončení v předvánočním čase.

Děkujeme všem z více než 700 návštěvníků našich akcí, se kterými jsem měli možnost se setkat. Vážíme si Vaší, často i opakované, přízně a těšíme se s Vámi na viděnou v letošním roce.

Tým (Ne)tušených souvislostí

Program akcí 2012

Program ke stažení zde.

Dobrodružství vápna a písku

červen-srpen 2012
Více info
Rezervace prohlídek

Dobrodružství vápna a kamene

červen-srpen 2012
Více info

Rezervace prohlídek

Cesty labyrintem péče o památku

září-říjen 2012
Více info

Rezervace termínu

(Ne)tušené krásy historických fasád

duben-září 2012
Více info


červen-říjen 2012
Více info


říjen-listopad 2012
Více info
Rezervace prohlídek

Akce proběhlé v roce 2012

Komentované technologické prohlídky

Dobrodružství vápna a písku

Horní hrad Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou
2. a 3.6., 30.6. a 1.7., 4. a 5.8.2012
vždy od 10,12 a 15 hodin

Dobrodružství vápna a kamene

Státní hrad Švihov
16. a 17.6., 14. a 15.7., 18. a 19.8. 2012
Vždy od 10, 12 a 15 hodin

Speciální komentované prohlídky zaměřené zejména na historické stavební materiály v interiéru hradu (Horní hrad SHaZ v Bečově nad Teplou) či na fasády hradu (SH Švihov) Prohlídkami provázeli památkáři - specialisté na konzervaci historických materiálů.

Prohlídky umožnily nahlédnout do atraktivního procesu poznávání a příkladné záchrany mimořádně autentických středověkých památek. Návštěvník měl možnost dozvědět se o (ne)tušených hodnotách historických staveních materiálů, poodhalil způsoby jejich zkoumání a technologie jejich záchrany. Nechyběly ani informace o stavební historii hradu a technologická minilaboratoř a minidílna.

Součástí prohlídek byl i výstup na lešení a prohlídka fasády hradu, na které probíhaly záchranné práce.

Na SH Švihov prohlídky doprovodila venkovní výstava (Ne)nápadné proměny – příběhy fasád švihovského hradu e jejich záchrany. Výstava je ke zhlédnutí zde.

Fotografie z prohlídek zde.

Setkání s vlastníky památek

Cesty labyrintem péče o památku

Státní hrad Švihov 22. a 23.9.2012, od 10 a 14 hodin
Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou 6. a 7.10.2012
Vždy od 10 a 14 hodin

Státní hrad Švihov 22. a 23.9.2012, od 10 a 14 hodin
Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou 6. a 7.10.2012
Vždy od 10 a 14 hodin

Setkání s vlastníky památek spojené se speciální komentovanou prohlídkou příkladně opravených hradů Švihov a Bečov, zaměřené zejména na praktické problémy záchrany historických omítek. Provázeli památkáři - specialisté na konzervaci historických materiálů. Návštěvníci měli možnost dozvědět se informace využitelné ve vlastní praxi při záchraně své památky a se specialistou na záchranu historických omítek v interiérech i na fasádách prodiskutovat konkrétné otázky. Součástí prohlídek byl prostor na diskusi, ale také možnost vyzkoušet si některé konkrétní záchranné postupy.

Fotografie ze setkání zde

Fotografická a výtvarná soutěž „(Ne)tušené krásy historických fasád“

Cílem soutěže bylo zachytit takové detaily historických fasád, které vypovídají o dobových - tradičních materiálech a prvcích a současně jsou dokladem řemeslného postupu našich předků při zpracování materiálů a prvků. Právě tyto původní historické materiály, zpracované našimi předky s bravurou a umem jsou vzácnými a nenahraditelnými - byť poněkud opomíjenými příběhy, které mají schopnost oslovit nás a vnést svojí svébytnou krásou stáří nové hodnoty i do našeho života. O zachycení této mizející krásy stáří se snažila právě tato fotografická a výtvarná soutěž.

Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích, a sice fotografie a další výtvarné dílo (malba, kresba) a trvala od 18. dubna do 30. září 2012.

Odborná porota rozhodla, že první místo ve fotografické soutěži nebude uděleno. Druhé místo bylo uděleno za soubor fotografií zajímavých detailů zejména pražských fasád dvěma autorkám - Viole Bláhové z Prahy 9 a Kláře Vosáhlové z Prahy 2. Obě autorky získávají volné vstupenky pro celou rodinu na vybranou památku ve správě NPÚ. Výherkyní výtvarné soutěže se stala paní Renata Jedličková z Karlových Varů za soubor kreseb jáchymovských domů doplněných o osobitý příběh autorky.

Děkujeme všem autorům za jejich příspěvky a umění netradičního pohledu na svět kolem nás.

Venkovní výstava

Státní hrad Švihov
15. červen - 15. říjen 2012
volně přístupné prostory nádvoří hradu

Venkovní výstava fotografií z fotoarchivu NPÚ i z průběhu záchranných prací na fasádách hradu.

Na příběhu fasád hradu Švihov lze velmi dobře ilustrovat jaké důsledky (vizuální, hodnotové, technické) mají různé způsoby záchrany fasád. Výstava se snažila ukázat, že nikoli pouze stavebně technický stav fasády, ale především architektonické, historické, materiálové i estetické hodnoty historických fasád jsou klíčové parametry, které by měly být rozhodující pro způsob ošetření fasády. Výstava podrobně představila průběh a výsledky příkladné konzervativní záchrany vybraných fasád švihovského hradu.

Výstava je ke zhlédnutí zde.

Tématická vycházka

Dobrodružství fasád pražských památek UNESCO

Sobota 10. listopadu 2012

Tematické vycházky po stavbách Historického jádra Prahy zapsaného do seznamu UNESCO. Vycházky s výkladem o (ne)tušených hodnotách stavebních památek Historického jádra Prahy i o procesech a technologiích záchrany a obnovy jejich fasád.

Vycházky byly zakončeny praktickou technologickou minilaboratoří s ukázkami technologie záchrany fasád, připravenou v rámci výstavy Památky světového dědictví v České republice. Proměny za posledních 20. let..Výstava se konala od 3.10 do 17.11 2012 v Sále architektů ve 4. patře Staroměstské radnice.