Přejít na: Obsah | Konec stránky

O projektu

Autentické historické stavební materiály jsou jedním z významných nositelů památkových hodnot architektonického dědictví. Přestože naše stavební památky jsou bohatou pokladnicí těchto původních stavebních materiálů a konstrukcí, na jejich hodnotu, význam, zvláštní krásu, trvanlivost a také emocionální působivost není návštěvník památek obvykle upozorňován. Právě tento tematický deficit se stal impulsem pro přípravu materiálově-technologického cyklu (Ne)tušené souvislosti.

Cyklus (Ne)tušené souvislosti je unikátním projektem prezentace stavebních památek. Jeho cílem je představit široké veřejnosti stavební památky jinak, než je dosud obvyklé. Představit je jako historické exponáty postavené z unikátních stavebních materiálů a přiblížit veřejnosti jejich hodnoty i technologie průzkumů a záchrany. Tento nový formát prezentace památek by pak měl otevřít široké veřejnosti nové dimenze vnímání architektonického dědictví a odkrýt řadu dosud (ne)tušených souvislostí.

Cyklus byl zahájen v červnu roku 2011 sérií speciálních komentovaných technologických prohlídek Dobrodružství vápna a písku. Mimořádný ohlas těchto prohlídek a jejich vysoce kladné hodnocení ze strany prvních návštěvníků potvrdil, že veřejnost má zájem o nahlédnutí do procesu poznávání a záchrany stavebních památek, a ukázal vysoký potenciál tohoto projektu. To je důvodem odhodlání realizátorek projektu pokračovat v dobrodružství popularizace historických materiálů a technologií a nepřestávat hledat atraktivní formy odhalování (ne)tušených souvislostí. Budeme velice rády, pokud se i vy stanete součástí tohoto projektu. Těšíme se na vás. Bez vás, tedy bez návštěvníků by chystané akce ztrácely smysl.

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.
Ing. Gabriela Setunská
(autorky projektu)