Přejít na: Obsah | Konec stránky

Proběhlo v roce 2011

Fotografická soutěž „O čem vypráví omítky“

soutěž probíhala v měsících červen-prosinec 2011

Cílem fotografické soutěže, jejímž tématem byly zajímavé fotografie omítek historických i novodobých staveb doplněné o osobní příběh či komentář autora, bylo podnítit širokou veřejnost k objevování hodnot a krás historických omítek jako nedílné, avšak často opomíjené součásti stavebních památek a našeho vizuálního světa vůbec. Soutěž byla vyhlášena jako doprovodná akce prvního ročníku komentovaných technologických prohlídek s názvem Dobrodružství vápna a písku, a probíhala od června do prosinec roku 2011. Více o soutěži naleznete zde.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na půdě Národního památkového ústavu v úterý, 7.2.2012. Ceny vítězům předala náměstkyně pro památkovou péči, Ing. arch. Věra Kučová. Na prvním místě fotografické soutěže se zcela jednoznačně umístil snímek Jarmily Kacarové s názvem “Přišla k nám znenadání“. Také druhé pořadí získala Jarmila Kacarová, tentokrát se snímkem „Ve větru“. U obou snímků komise ocenila originální poetické a výtvarné vidění povrchů omítky, vyváženou kompozici a schopnost autorky zachytit a vyprávět (ne)tušený příběh. Vítězný snímek vynikal výbornou prací se světlem a technickou kvalitou záběru. Na třetím místě se pak umístit snímek Martina Malouška s názvem „Haberská stodola“. Fotografie, v kontrastu s ostatními snímky, zaujala zejména zdařilým dokumentárním zachycením souvrství omítek, kdy autor cíleně vyhledal a pomocí nadsazené perspektivy zajímavě zdokumentoval kolizi několika opadaných vrstev omítky. Podařilo se mu tak zachytit omítky jako materiály, které mají schopnost vyprávět nejen o sobě, ale i o historii objektu, na kterém jsou dochovány.

Autoři oceněných snímků získali knižní publikace z produkce Národního památkového ústavu, a volné vstupenky na vybraný prohlídkový okruh Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou, který je partnerem projektu. Vítězka soutěže si pak rovněž odnesla unikátní vzorek historické omítky. Pro výherce byla navíc připravena exkurze do fotoarchivu Národního památkového ústavu. Výhercům srdečně blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za jejich čas, práci i pozornost, kterou  soutěži věnovali.

Fotografie, které se umístily na prvních třech místech a další snímky, které porotu zaujaly, je možné shlédnout níže a rovněž ve Fotogalerii.

Z průběhu hodnocení:

Zasedání hodnotící komise se uskutečnilo ve středu 18. ledna na půdě Národního památkového ústavu. Pětičlenné komisi předsedal prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa (vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT v Praze). Dalšími členy poroty byli: vedoucí oddělení technologické laboratoře NPÚ Ing. Dagmar Michoinová, PhD. a Ing. Gabriela Setunská (spoluautorky projektu), MgA. Gabriela Čapková a Mgr. Josef Slavíček (pracovníci oddělení fotodokumentace NPÚ). Zásadním kritériem pro výběr nejlepších snímků bylo vystižení tématického zadání soutěže, výrazně bylo přihlédnuto k osobnímu příběhu či komentáři autora k připojené fotografii. Snímky byly posuzovány i z hlediska kvality záběru a kompozice snímku. Externě se hodnocení zúčastnila Mgr. Kateřina Rozinková, zástupkyně kastelána SHaZ Bečov nad Teplou, partnera projektu.

1 - HIP HOP-scéna hiphopová 120x120

HIP HOP-scéna hiphopová

dne: 8. 2. 2012 
foto: Jarmila Kacarová
2- O touze po domově 120x120

O touze po domově

dne: 8. 2. 2012 
foto: Jarmila Kacarová
3-Přišla k nám znenadání 120x120

1. místo - Přišla k nám znenadání

dne: 8. 2. 2012 
foto: Jarmila Kacarová
4-Radikální řez 120x120

Radikální řez

dne: 8. 2. 2012 
foto: Jarmila Kacarová
5-Ve větru 120x120

2. místo - Ve větru

dne: 8. 2. 2012 
foto: Jarmila Kacarová
8 - Duch Radejova 90x120

Duch Radějova

dne: 8. 2. 2012 
foto: RNDr. Ivan Janda
9-Pocta Santinimu 90x120

Pocta Santininu

dne: 8. 2. 2012 
foto: RNDr. Ivan Janda
10- V zámeckem parku 160x120

V zámeckém parku

dne: 8. 2. 2012 
foto: RNDr. Ivan Janda
11- Variace v bile 160x120

Variace v bílé

dne: 8. 2. 2012 
foto: RNDr. Ivan Janda
12- Rohanský ostrov 160x120

Rohanský ostrov

dne: 8. 2. 2012 
foto: RNDr. Ivan Janda
16-Haberská stodola 90x120

3. místo - Haberská stodola

dne: 8. 2. 2012 
foto: Martin Maloušek

Památkářská dílna

akce probíhala v říjnu 2011

V návaznosti na úspěšnou sérii speciálních komentovaných technologických prohlídek pro širokou veřejnost, které se konaly v červnu, červenci a srpnu roku 2011 v areálu Horního hradu v Bečově nad Teplou, proběhla v rámci projektu (Ne)tušené souvislosti, opět ve spolupráci s pracovníky správy SHaZ v Bečově památkářská dílna na téma „Hodnoty historických omítek a technologie jejich záchrany v praxi na příkladě interiérů a fasád Horního hradu“.

Dílna se konala 10. a 11. října 2011. Tentokrát byli na Horním hradě přivítáni studenti postgraduálního studia památkové péče, které pořádá Národní památkový ústav, odborní pracovníci územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu a studenti oborů související s památkovou péčí. Účastníci byli přímo v hradě seznámeni s problematikou hodnot a příkladných způsobů záchrany historických omítek. Akci navštívilo více než 25 odborných památkářů, téměř 30 studentů kurzu památkové péče, kteří na hradě zároveň obdrželi certifikát o ukončení studia, a v neposlední řadě také 26 vysokoškolských studentů, kteří se cíleně připravují na práci v oboru péče o památky na Fakultě architektury ČVUT Ústavu památkové péče a VŠCHT Ústavu chemické technologie restaurování památek.

Dle ohlasů účastníků lze soudit, že se tato forma setkávání a presentace problematiky "in situ" se i u odborné veřejnosti setkala se stejně velkým zájmem jako předchozí akce pro širokou veřejnost.

Fotografie z památkářské dílny

(foto Mgr. Vladislava Krajčová)

Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku

akce probíhala v měsících červen - srpen 2011

Dobrodružství vápna a písku - speciální komentované technologické prohlídky připravila technologická laboratoř Národního památkového ústavu ve spolupráci se správou Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou pro návštěvnickou sezonu 2011. Prohlídky se konaly vždy o jednom víkendu v červnu, v červenci a srpnu, v běžně nepřístupných prostorách vzácně autenticky dochovaného Horního hradu bečovského a byly prvním počinem materiálově-technologického cyklu (Ne)tušené souvislosti.

Hlavním tématem prohlídek byly historických omítky - jejich hodnoty, způsoby jejich zkoumání a technologií jejich záchrany. Díky spolupráci s pracovníky správy Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou, se ale návštěvníci dozvěděli i informace o vývoji a stavební historii bečovského hradu. Vzhledem k tomu, že v době konání prohlídek na Bečově probíhaly stavebně restaurátorské práce na exteriéru hradu, měli návštěvníci zároveň unikátní možnost nahlédnou do procesu této záchrany. Pro odvážnější návštěvníky byla připravena možnost výstupu na lešení a prohlídka záchranných prací přímo na fasádě hradu. Pro ty, kteří se pro výstup na lešení hradu nerozhodli, byl připraven alternativní program s prezentací dokumentárních filmových snímků o stavebním vývoji hradu a dobrodružství stavebně historického průzkumu památek. Technologické prohlídky byly zakončeny interaktivní částí v podobě technologické dílny a minilaboratoře. Návštěvníci zde byly seznámeni s nejzajímavějšími výsledky výzkumu středověkých postupů přípravy malty a s velkým zaujetím využila řada návštěvníků možnost vyzkoušet si míchání malty podle středověkých postupů. Zájem vzbudila i možnost nahlédnout do technologické laboratoře a prostřednictvím mikroskopu hlouběji proniknout do světa zkoumání historických omítek a jejich povrchových úprav. Dílna byla pro tyto účely vybavena reálnými vzorky historických vápenných materiálů (omítek, nátěrů či unikátní vápenné podlahy). Na závěr prohlídky obdržel každý návštěvník jako upomínku na návštěvu akce malý dárek v podobě magnetu s maskotem prohlídek - středověkým dynchéřem (omítkářem).

Výtěžek ze vstupného byl věnován na podporu právě probíhajícího projektu záchrany Horního hradu, projektu, který byl roce 2010 oceněn nejvyšším oceněním v oblasti evropské památkové péče - cenou Europa Nostra.

Na speciální prohlídky se během tří víkendů přišlo podívat téměř 300 návštěvníků. Z výsledků dotazníkové ankety, ale i z pozitivního „naladění“ návštěvníků a jejich přímých reakcí v průběhu prohlídky, lze soudit, že se akce setkala s velkým ohlasem. Hodnocení typu „Výborné, děkuji za originální zážitek“, Úžasná prohlídka, děkuji“ či „Jen tak dál, tématické prohlídky jsou super“ , stejně jako častý potlesk v závěru prohlídky, je dokladem, že návštěvníci tuto novou, unikátní, formu prohlídek s nadšením vítají a oceňují.

Návštěvníci ocenili originalitu tématu prohlídek i jejich vysokou odbornost. Z dotazníkového šetření rovněž vyplynulo, že návštěvníky by zajímala i jiná témata, než omítky, a to zejména krovy, okna a dveře či střešní krytiny. Více než polovina návštěvníků by rovněž ocenila možnost realizace praktických kurzů, zaměřených právě na informace využitelné v praxi.

Fotografie z komentovaných technologických prohlídek

(foto Kateřina Rozinková, správa SHZ Bečov nad Teplou)