Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Exponát týdne: Lovecký roh Carlin z mobiliárního fondu zámku Kozel

16.10 - 23.10.2012 | sdělení, informace | okres Plzeň-město | Kozel - zámek
exp121016-kozel-lovecky-roh-carlin-KZ03683-01 160x101
Není velkým překvapením, že interiér zámku Kozel, tak jak se dochoval do dnešních dnů, skrývá též lovecký salon vyhrazený trofejím a vzácným barokním a klasicistním loveckým puškám s kolečkovými a křesadlovými zámky. V salonu jsou kromě stylového nábytku a žánrových grafik i další potřeby lovců, jako tesáky, prachovnice a nepostradatelné hudební nástroje spojené s lovem – volské a lovecké rohy. Jeden z nich, výjimečný původem v dílně francouzského výrobce, Vám představujeme jako exponát týdne.

Zámek Kozel zbudovaný jako lovecké sídlo, tzv. Jagdschloss či Waldschloss. v duchu klasicismu a myšlenek osvícenství, které podněcovalo šlechtu k budování venkovských a přírodních sídel, byl již svým účelem předurčen k pořádání lovů a honiteb. I osoba jeho prvního majitele hraběte Jana Vojtěcha Černína z Chudenic je s lovem spojena. Zastával funkci nejvyššího lovčího Království českého na dvoře císaře Josefa II. Dbal na patřičnou reprezentaci a za doby jeho života se zámek každoročně v létě a v době honů stával místem, kam se sjížděla vysoká šlechta. V té době byl zámek Kozel mezi šlechtou znám spíše jako Jagdschloss bei Stiahlau, podle blízkých Šťáhlav. Lov patřil k společenským výsadám a kratochvílím šlechty a prostý lid se ho zúčastňoval pouze jako služebnictvo, jinak k němu neměl přístup.

Sbírka Exponáty týdne na webu NPÚ.

Více o říjnovém tématu Oživlých památek 2012 "Ozvěny lesních rohů" ZDE.

Lovecký roh Carlin z mobiliárního fondu zámku Kozel inv. č. KZ 3683,
původem svoz z Červeného Hrádku / Králova Dvora
Materiál: mosazný plech
Rozměry: celková délka trubice 4640 mm; vnitřní průměr nátrubkového konce 10 mm; vnitřní průměr roztrubu 268 – 273 mm; prostá výška nástroje: 665 mm
Místo a doba vzniku: Evropa, západní, Francie, Paříž po roce 1751
Třída: aerofon Skupina: nátrubkové
Ladění: nezjištěno, patrně D
Stavba: 2,5 krát zatočený oblouk: cylindrická trubice, jen velice pozvolna se rozšiřující, až v poslední části se prudce rozšiřuje do silně kónického roztrubu; průměr oblouku trubice 530 až 550 mm.
Nápisy: na věnci roztrubu kolem dokola ve třech řádcích vyraženo:
FAIT A PARIS PAR CARLIN / ORDINAIRE DU ROY / RUE CROIX DES PETITS CHAMPS a bourbonské lilie po celém obvodu.
Nástroj je mírně pomačkán, není restaurován, v zákrutech nepatrně napaden měděnkou.
Jedná se o jediný originální lovecký roh svého zhotovitele dochovaný na území České republiky!
Zdroje:
Evidence mob. fondu SZ Kozel inv. č. KZ 3683
Prof. Bohuslav Čížek. Katalog hudebních nástrojů v mobiliárních fondech státních památkových objketů NPÚ ÚOP v Plzni. Praha 2008
Zdeněk Knoflíček. Sylabus průvodcovského textu zámku Kozel. Plzeň 2001

Katalogové listy památek jsou vytvářeny  v rámci výzkumného úkolu NPÚ: 02 H 20 41 205, "Metody prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů", kapitola "Můj katalog - využití dat a informací z evidence movitého kulturního majetku pro naučné a popularizační účely".

(Za redakci: Jan Sommer, 16.10.2012, 10:15 CEST)Metadata ke zprávě

Vloženo
16.10.2012 10:20
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
interiérové instalace, movité památky, umělecké řemeslo, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
10976
Galerie obrázků

Lovecký roh Carlin z mobiliárního fondu zámku Kozel inv. č. KZ 3683

foto
NPÚ
dne
16. 10. 2012
Možnosti řazení

Lovecký salon zámku Kozel

dne: 16. 10. 2012
foto: NPÚ

Lovecký salon zámku Kozel

dne: 16. 10. 2012
foto: NPÚ

Ukázka katalogového listu památky

dne: 16. 10. 2012
foto: NPÚ
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit