Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Interiéry českých a saských zámků ve 20. století – dějiny a perspektivy

8.11 - 10.11.2012 | konference | okres Děčín | Děčín
akce121024-decin-konf-interiery-ban 160x83
Šlechta a její sídla. Od konfiskace k restitucím. Osudy zámeckých interiérů ve 20. století. Koncepce památkových expozic. Součástí konference bude exkurze na zámky Sychrov, Hrubý Rohozec a Zákupy.

Záštitu nad konferencí převzal první místopředseda vlády a ministr zahraničí České republiky pan Karel Schwarzenberg.

Ve spolupráci Zámku Děčín, příspěvkové organizace statutárního města Děčína a zámku Weesenstein, Saské státní zámky, hrady a zahrady.

8.–10.11.2012, zámek Děčín – Knihovní sál

Uzávěrka přihlášek 1.11.2012!

Veškeré podrobnosti, program a možnost elektronické přihlášky na webu pořadatele ZDE.

Přihlášku prosíme zašlete do 1.11.2012 e-mailem na: konference@zamekdecin.cz, faxem na číslo: 412 518 905, nebo poštou na: Zámek Děčín p. o., Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín 1.

Příspěvky jsou přednášeny v němčině nebo češtině se simultánním tlumočením.

V roce 2014 je plánováno vydání sborníku s referáty v německém a českém jazyce.

Program – seznam příspěvků

 • František Pelant (primátor města Děčína)
  Dr. Christian Striefler (Saské státní zámky, hrady a zahrady)
  Uvítání
 • Dr. Andrea Dietrich (Saské zámky a zahrady Drážďany / zámek Weesenstein)
  Ing. Iveta Krupičková (Zámek Děčín)
  Interiéry saských a českých zámků. Představení projektu
 • Prof. Dr. Helmut-Eberhard Paulus (Nadace Durynské zámky a zahrady)
  Zámecký interiér ve střetu mezi původním záměrem a proměnou – od historické kontinuity po současnou praxi

1. Aristokracie a její zámky. Konfiskace, pátrání po původu a restituce

 • prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. (Univerzita Karlova v Praze)
  Česká šlechta ve 20. a 21. století
 • Dr. Christian Striefler (Saské státní zámky, hrady a zahrady)
  Proměny času. Dějiny zámků v zrcadle 20. století
 • Mgr. Petr Weiss (Národní památkový ústav, ú.o.p. v Liberci)
  Specializované muzejní expozice na zestátněných hradech zámcích v 50. letech 20. století
 • PhDr. Miloš Kadlec (Národní památkový ústav, ú. o. p. v Liberci)
  Ohlédnutí za reinstalací piana nobile zámku Sychrov – od 50. let 20. století do současnosti

2. Historické zámecké interiéry a jejich osudy ve 20. století I.

 • Lutz Hennig (Saské státní zámky, hrady a zahrady / zámek Weesenstein)
  Zámek Weesenstein ─ Mezi dočasnou královskou rezidencí a muzeem tapet
 • Mgr. František Šuman (Zámek Děčín)
  Tři podoby děčínského zámku – šlechtická rezidence, kasárna, obnovená památka
 • Iveta Krupičková / František Šuman (Zámek Děčín)
  Prohlídka zámku Děčín

3. Historické zámecké interiéry a jejich osudy ve 20. století II.

 • Mgr. Vladimír Tregl (Národní památkový ústav, ú.o.p. v Liberci)
  Nové instalace na zámcích Hrubý Rohozec, Grabštejn a Zákupy
 • Dr. Thomas Rudert (Státní sbírka umění Drážďany)
  Královská tradice – ekonomické zájmy – kulturní zodpovědnost. Zámek Moritzburg mezi smlouvou o vypořádání a založením muzea baroka (1924–1947)
 • Dr. Dirk Welich (Saské státní zámky, hrady a zahrady)
  Muzeum nebo kult zámek Pillnitz v letech 1924–1945

4. Koncepce utváření zámeckého vybavení a její zprostředkování

 • PhDr. Naděžda Kubů, CSc. (Národní památkový ústav, ú. p. Praha)
  Metodika tvorby interiérů a nového zařízení
 • Dipl. Restaur. Christine Kelm (Zemský úřad památkové péče Sasko)
  Je ideální také dobré? Vliv klimatu v místnosti na zachování historických interiérů
 • PhDr. Eva Lukášová (Národní památkový ústav, ú.p. Praha)
  Interiéry hradů a zámků a jejich obraz v historických pramenech
 • Dr. Samuel Wittwer (Nadace Pruské zámky a zahrady Berlín, Braniborsko)
  Fantomová bolest. Příčiny a následky při léčení „dějinných nemocí“ v zámeckých expozicích
 • Mgr. Kateřina Cichrová (Národní památkový ústav, ú.o.p. v Českých Budějovicích)
  Prezentace historických interiérů v jihočeském regionu – průřez vývoje od 80. let 20. století do současnosti na příkladech zámků Český Krumlov, Hluboká, Třeboň a Kratochvíle
 • Prof. Dr. Dirk Syndram (Státní sbírka umění Drážďany)
  Drážďanský zámek jako muzeum – Formy „inscenace“ umění ve znovuzrozené památce
 • PhDr. Jan Fridl (Národní památkový ústav, ú.o.p. Středních Čech v Praze)
  Rekonstrukce či autorská interpretace? – Nová podoba expozic na státních zámcích Žleby a Konopiště
 • Ing. Petr Svoboda (náměstek generální ředitelky NPÚ pro správu památkových objektů Praha)
  Návštěvníci českých hradů a zámků – Nabídka versus očekávání
 • Mgr. Jiří Senohrábek (marketingový manažer a kurátor, Zámek Loučeň)
  Průvodce v památkových interiérech – nežádoucí přežitek, nebo vítaný nadstandard? Svoboda pohybu a času versus živý prožitek na miskách turistových vah

Závěrečná diskuse

Exkurze na zámky Sychrov, Hrubý Rohozec a ZákupyMetadata ke zprávě

Vloženo
25.10.2012 00:27
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Zámek Děčín
Témata
interiérové instalace, odborné akce, památkový turismus, turistický ruch, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
11041
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit