Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Zámek Kozel testoval pilotní projekt elektronické inventarizace mobiliáře

7.11.2012 | sdělení, informace | okres Plzeň-město | Kozel - zámek
kozel02 160x107
Zámek Kozel se opět ocitl v čele testování využití moderních technologií v oblasti památkové péče. Elektronické inventury mobiliárního fondu mají šanci stát se standardním nástrojem s nebývalou účinností.

Zámek Kozel na jižním Plzeňsku patří k památkám, které drží krok s vývojem nových technologií. K novinkám, odzkoušeným v závěru října 2012, patří i nový systém elektronické inventarizace zámeckého mobiliáře, tedy nábytku a dalších předmětů, vystavených v expozici. Celý proces inventarizace se odehrává s pomocí běžného notebooku, vybaveného speciálním softwarem. Takto vybavený pracovník Národního památkového ústavu postupuje jednotlivými místnostmi památkového objektu a pomocí elektronického formuláře zařazuje do databáze zkontrolované předměty historického mobiliáře, jejich stav, změny umístění atd. Tento inovativní způsob inventarizace využívá již existující elektronickou evidenci mobiliáře a rozšiřuje tak její potenciál. Na elektronickou inventarizaci nemají vliv ani často spletité  místnosti či chodby hradů, zámků nebo klášterů. Po skončení inventury program jednoduše podává přehled o předmětech, které z nějakého důvodu inventurou neprošly, a umožňuje mnoho dalších užitečných operací.

Elektronická inventarizace v podstatě nahrazuje dosavadní systém s razítkem a papírovými seznamy, přičemž přiřazuje jednotlivým předmětům v evidenci elektronické potvrzení o záznamu inventurním programem, včetně data a času či identifikace pracovníka, který předmět kontroloval. Vtip je v tom, že všechny tyto informace se zanášejí do účinných statistik, které mohou být při inventuře nesmírně nápomocné. K dispozici tak má pracovník pohromadě všechny informace, které jsou běžně ukládány do mnoha šanonů či papírových seznamů.  Elektronická evidence těchto informací umožňuje všechna tato potřebná data získat ihned a na místě v přehledné a účinné elektronické podobě. V systému lze rovněž velmi snadno a rychle vyhledávat potřebné údaje o kterémkoliv z kontrolovaných předmětů - např. i o aktuální podobě předmětu po procesu restaurování.

Plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu, resp. správa zámku Kozel, rozhodně nezaostává za dobou. Fakt, že i v oblasti inventarizace mobiliárního fondu se snaží využívat současné moderní technologie, povede s velkou pravděpodobností k tomu, že v nepříliš vzdálené budoucnosti budou inventury historického mobiliáře na všech památkových objektech běžně prováděny pomocí čtečky a snímání šetrně umístěných speciálních čipů. Již během prvního dne provádění inventarizace touto cestou se ukázalo, že výsledky jsou jednoznačně pozitivní. Inventura mobiliáře zámku Kozel, která běžně zaměstná několik pracovníků většinou po dobu téměř dvou týdnů, byla hotova již za 3 dny! Následné kontrolní práce program obstaral již automaticky. Přesnost inventury je tímto způsobem 100%, podíl lidské chyby se výrazně snížil.

Elektronická inventura byla po odzkoušení na zámku Kozel jednoznačně doporučena jako jeden ze standardních postupů, jimiž mohou být inventury mobiliárních fondů vykonávány. Oblast památkové péče tak získala dalšího zdatného pomocníka, který při náročných inventurách mobiliáře státních hradů, zámků a klášterů, může zásadně pomoci.

Doprovodný text Mgr. Štumbauera o elektronické inventarizaci mobiliárních fondů: PDF

Na základě podkladů dodaných správou zámku Kozel a Mgr. T. Štumbauerem z oddělení mobiliárních fondů NPÚ-ÚOP v Plzni připravil David Růžička, pracovník vztahů k veřejnosti NPÚ-ÚOP v Plzni.Metadata ke zprávě

Vloženo
7.11.2012 10:02
Vložil
NPÚ, ÚOP v Plzni
pořadatelé
Témata
dokumentace památek, informační systémy, interiérové instalace, movité památky, odborná sdělení, zabezpečení památek, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
11080
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit