Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Vyhlášení výsledků architektonické soutěže o návrh na obnovu hradu Bečov

10.12.2012 | tisková zpráva | konference, sdělení, informace | okres Praha hl.m. | Praha
Vyhlaseni-Becov [1] 160x92
Architektonická soutěž Národního památkového ústavu o návrh na koncepční a celkové řešení záchrany a využití dosud nepřístupné části areálu horního hradu Státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou zná svého vítěze.

(Praha, 10.12.2012)

Architektonická soutěž o návrh proběhla v rámci projektu „Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů“,  jehož cílem  je  nejen příkladná památková obnova a zpřístupnění hradu, ale také vlastní proces realizace. Státní hrady a zámky ve správě NPU jsou totiž ideálními modelovými pracovišti, na kterých je možné aplikovat a experimentálně ověřovat postupy a procesy nejvyšší možné odborné úrovně. Z tohoto důvodu byla jako způsob výběru nejvhodnějšího zhotovitele projektové dokumentace zvolena architektonická soutěž o návrh.

Soutěž byla oznámena 29.6.2012, termín odevzdání soutěžních návrhů byl 11.9.2012. Doručeno bylo celkem 16 soutěžních návrhů, 6 z nich bylo důvodu závažného porušení soutěžních podmínek vyřazeno. Do užšího hodnocení tak postoupilo celkem 10 soutěžních návrhů.

Porota složená z odborníků Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury ČR i nezávislých specialistů zasedala 22.10.2012. Posuzována byla především komplexní architektonická kvalita návrhů, prokazatelné naplnění principů současné ochrany památek a respektu k autenticitě, ale také ekonomická a realizační přiměřenost zvoleného řešení v kontextu Národní kulturní památky i zohlednění provozně bezpečnostních parametrů.

Na základě těchto hodnotících kritérií porota rozhodla o výběru nejvhodnějšího návrhu, dle § 106 odst. 9 ZVZ, takto:

Zadavatel jako nejvhodnější vybírá soutěžní návrh evidovaný pod pořadovým číslem 2,  který podal MCA atelier, s.r.o, IČO 27418634, Dykova 1, 101 00 Praha 10.

Podrobné informace k projektu obnovy hradu Bečov jsou dostupné na webu www.castlebecov.eu, kde lze sledovat aktuální stav probíhající obnovy, a v oddílu „ke stažení“ je možné získat také digitalizovanou publikaci Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace.

V rámci popularizace projektu bude od 16.1. do 17.2.2013 v prostorách Národního technického muzea realizována unikátní společná výstava NPÚ a NTM, která kromě soutěžních návrhů představí také nerealizované návrhy význačných českých architektů 19. a 20. století.

Záchrana a obnova Státního hradu a zámku Bečov bude ukončena v roce 2015 celkovým zpřístupněním celého areálu.

Přehled jednotlivých soutěžních návrhů naleznete na adrese: www.geodata.cz/becov .

Informace o architektonické soutěži na webu České komory architektů: http://www.cka.cc/souteze/vysledky/sh-becov-2013-prikladna-obnova-hradu-prilehlych-objektu-a-arealu-u.o.p.-loket .

Státní hrad a zámek Bečov
Zámecký a hradní areál v Bečově nad Teplou tvoří svým dochovaným středověkým hradem pánů z Oseka z počátku 14. století, upraveným renesančním palácem Pluhovských a barokním zámkem Questenberků z 18. století unikátní architektonický celek. V roce 1985 byl pod podlahou hradní kaple za dramatických okolností objeven relikviář sv. Maura – mimořádná románská zlatnická památka z počátku 13. století, kterou odborníci řadí svým významem hned za české korunovační klenoty. Právě relikviáři sv. Maura a jeho náročné restaurátorské záchraně je věnována expozice v prostorách zámku. Do roku 2015 je plánováno zpřístupnění také prostor výjimečně autentického, středověkého horního hradu, včetně jeho okolí.

Národní památkový ústav a památky v jeho správě
Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.  Vedle své role odborné složky v procesu památkové péče v České republice plní NPÚ také povinnosti vyplývající ze správy více než stovky státních památek. Většina z nich je veřejnosti přístupná a z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je 7 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO: zámecký komplex Český Krumlov, zámek Litomyšl, zámek Telč, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, zámky Valtice, Lednice a Janův Hrad v rámci Lednicko-valtického areálu, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Národní památkový ústav v rámci zpřístupněných hradů a zámků pečuje také o cca tři čtvrtě miliónu sbírkových předmětů a pro zámecké i hradní areály jsou typické rovněž historické zahrady a parky.
Mimořádně významnou složku kulturního dědictví tvoří kostely, kláštery a další řeholní domy. V úplné nebo částečné správě Národního památkového ústavu jsou významné klášterní areály např. Plasy, Kladruby u Stříbra nebo Doksany. Nedílnou součástí kulturního dědictví je i vesnická lidová stavební tvorba (NPÚ spravuje památky lidové architektury Zbečno, Hamouzův statek, skanzeny Zubrnice,Vysočina a Příkazy), ale do nedávna i odmítané technické památky 19. a 20. století, které vtiskly našim městům a krajině nezaměnitelný ráz. NPÚ spravuje unikátní technickou NKP v Ostravě - Důl Michal. Další podrobnosti o instituci na www.npu.cz.

Tisková zpráva ke stažení: PDF

Kontakty:

  • Mgr. Dita Roubíčková, tiskový referát NPÚ, 257 010 207, 724 511 225, roubickova.dita@up.npu.cz
  • Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov a koordinátor projektu příkladné obnovy, 353 999 394, 606 666 423 kastelan@zamek-becov.cz

Foto: Kateřina RozinkováMetadata ke zprávě

Vloženo
10.12.2012 13:03
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
akce pro veřejnost, architektura, odborné akce, památky a veřejnost, public relation, věda, výzkum, vývoj
číslo
11212
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit