Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

15. veřejný přednáškový cyklus na NPÚ v Českých Budějovicích

4.11.2013 , 25.11.2013 , 2.12.2013 , 16.12.2013 | přednáška, sdělení, informace | okres České Budějovice | České Budějovice
akce131104-cb-prednaskovy-cyklus-program 85x120
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích pořádá již 15. veřejný přednáškový cyklus na téma dokumentace, výzkum a ochrana památek. Přednášky budou probíhat vždy od 17 hodin v přednáškovém sále Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí 6, vstup je volný.

Program:

7. října 2013, Mgr. Jindřich Špinar
Biskupská knihovna budějovická - myšlenkový svět Johanna Prokopa Schaffgotsche

21. října 2013, Karel Breiter
Výstavba železnic v jihočeské části Šumavy na přelomu 19. a 20. století

V pondělí 4. listopadu 2013 odhalí Mgr. Petr Pavelec posluchačům nález středověké nástěnné malby Kola Štěstěny v  jednom ze sálů strakonického hradu. Současně promluví o antickém původu tohoto typu zobrazení bohyně Štěstěny a také o značné popularitě a rozšířenosti tohoto námětu ve středověku vzhledem k celkově nestabilní životní situaci středověkého člověka. Přednáška nazvaná Kolo Štěstěny ve středověkém umění aneb Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře… začíná v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném náměstí 6 od 17:00 hodin.

Další přednáška výjimečně naruší dvoutýdenní interval konání pondělních podvečerů a zazní až v pondělí 25. listopadu 2013. Prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr. na ní promluví na téma Když knížata píší aneb Zámecká literatura jakožto underground. Profesor Martin Putna představí ve své přednášce literární činnost některých aristokratů, kteří se literárním stylem i obsahem svých textů vyčleňovali z konvenční literární tvorby a mohou být vnímáni jako „knížecí outsideři“ a svým způsobem i jako spřízněnci rebelujících či undergroundových autorů typu Ladislava Klímy nebo Ivana Martina Jirouse.

Hned následující pondělí 2. prosince 2013 se posluchači dozvědí Nová zjištění o přilbě, zbroji a meči zv. Svatováclavské. U příležitosti letošního svatováclavského svátku se v médiích objevila zpráva o překvapivých zjištěních souvisejících s památkami na českého národního patrona sv. Václava. O jaká zjištění se jedná a kam až postoupil současný výzkum přilby, zbroje, meče a praporu sv. Václava promluví tým předních odborníků vedený PhDr. Milenou Bravermanovou, kurátorkou uměleckých sbírek Pražského hradu.

Letošní podzimní cyklus zakončí v pondělí 16. prosince 2013 Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. promluvou na téma Sv. Jan Nepomucký mezi mýtem a realitou. Profesor Vít Vlnas, autor známé a velmi ceněné knihy Jan Nepomucký Česká legenda, se rozhovoří o skutečném i mytickém životě sv. Jana Nepomuckého a o tom, jakými proměnami prošel v průběhu šesti století výklad jeho života i posmrtného kultu.Metadata ke zprávě

Vloženo
4.11.2013 08:34
Vložil
NPÚ, ÚOP v Č. Budějovicích
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost, dokumentace památek, památky a veřejnost, preventivní ochrana
číslo
13107
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit