Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Otevření nového prohlídkového okruhu na zámku Raduň

12.4.2014 | prohlídka, prezentace ..., sdělení, informace | okres Opava | Raduň - zámek
akce140417-ups-kro-radun-zahajeni-05-klavir 90x120
V sobotu 12. dubna byl otevřen nový prohlídkový okruh vedoucí dosud nepřístupnými interiéry severního traktu Státního zámku Raduň. Návštěvníci mohou obdivovat nově vybavené interiéry v 1. patře zámku a v podkroví. Otevření se kromě významných hostů zúčastnilo i na několik desítek místních obyvatel a příznivců zámku.

(Raduň, 12.4.2014)

V 1. patře jsou k vidění panské pokoje, obnovené v původních místech a funkcích – vstupní hala, kuřárna, přijímací salónek kombinovaný s hudebním a knížecí pracovna. V obytném podkroví, vestavěném do severního podstřešního prostoru k roku 1908, jsou v souladu s původním využitím instalovány tři hostinské pokoje.

Motivem a důsledkem realizace nové návštěvní trasy ve vybraných prostorách severního křída zámku byla tříletá, dosud nejvýznačnější stavebně-řemeslná akce v areálu, a to komplexní oprava a obnova zámeckých střech do stavu poslední fáze adaptačních proměn objektu, tj. do období 1903 až 1911; součástí generální rekonstrukce střechy byla rovněž oprava a obnova veškerých konstrukcí a historického příslušenství jižního a severního podkroví.

„Vloni jsme na Raduni otevírali zrekonstruovanou sýpku, po roce se tu opět setkáváme při otevření II. prohlídkového okruhu v prostorách bývalého depozitáře. Tento nově instalovaný prostor přiblíží život posledních majitelů zámku a rozšíří nabídku našim návštěvníkům“, poznamenala ve svém úvodním slově generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryzcková.

Pokoje v 1. patře nového prohlídkového okruhu jsou kompletně zrekonstruované. Novorenesanční stropní dekorace z doby po roku 1853 byly restaurovány či repasovány; dochované vídeňské parkety z roku 1827 byly restaurovány, zničené podlahy ostatních místností byly vyrobeny dle tohoto původního vzoru.

Tato část severního křídla byla od 2. třetiny 19. století využívána jako pánská a užívalo ji několik generací Blücherů z Wahstattu. Bezprostředně na ni navazovala část dámská s privátním apartmá kněžen; i tento soukromý byt je připravován ke zpřístupnění.

Severní obytné podkroví bylo majiteli zbudováno v rámci závěrečných interiérových adaptací objektu na počátku 20. století. Bylo věnováno různým kategoriím přijíždějících – první manželskému páru, druhý jednotlivci (v tomto případě pánskému návštěvníkovi) a třetí byl určen doprovázejícímu personálu.

Nový prohlídkový kruh významně obohatí nabídku návštěvníkům, ti měli dosud možnost zhlédnout pouze jednu návštěvní trasu v interiérech zámku a další možná prohlídka se týkala půvabné zámecké oranžerie a krásné přilehlé zahrady.

Státní zámek Raduň
Zdejší středověkou tvrz přestavěli v 16. století na renesanční zámek Tvorkovští z Kravař. Další proměnou, tentokrát pozdně klasicistní, prošel areál během 1. poloviny 19. století za Larisch-Mönnichů a posléze Blücherů z Wahlstattu, kteří zámek využívali převážně jako letní rezidenci. Přelom 19. a 20. století patřil závěrečným historizujícím úpravám. Prohlídková trasa vede knížecím apartmánem, reprezentačně-společenskými salóny, dětskými, personálními a hostinskými pokoji včetně doprovodných hygienických zázemí. Veřejnosti je rovněž přístupná obnovená oranžérie s okrasnou zahradou a rekonstruovaná zámecká sýpka s novým návštěvnickým centrem. www.zamek-radun.cz

Poznámka k obnově střech

Současně s opravou střech byla provedena i celková revitalizace původního jižního a severního obytného podkroví, rekonstrukční výměna povalových stropů nad části průčelního traktu a nad celým severním křídlem. Proběhlo náročné restaurování a rekonstrukce stropních a nástěnných uměleckořemeslných dekorací, truhlářských prvků, podlah a kachlových kamen. To vše do podoby mezi léty 1853 až 1908, resp. 1928. Celková památková obnova zámeckých střech a části zámeckých interiérů by nebyla možná bez velkorysé finanční podpory Ministerstva kultury ve výši téměř 35 miliónů korun a cca 4 miliónového příspěvku z vlastního rozpočtu Národního památkového ústavu.

Kontakty a informace:Metadata ke zprávě

Vloženo
15.4.2014 17:46
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost, interiérové instalace, odborná sdělení, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
14068
Galerie obrázků

Otevření nového prohlídkového okruhu na zámku Raduň

Možnosti řazení

Návštěvníky uvítala generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková a ředitel územní památkové správy v Kroměříži Jan Slezák

Paní kněžna zve k prohlídce zámku

...u vchodu do zámku nastala tlačenice...

Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit