Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Česko-anglická výstava HERITAGE – KULTURNÍ DĚDICTVÍ – 25 let spolupráce jihočeských a britských památkářů

30.4 - 30.6.2014 | výstava | okres České Budějovice | České Budějovice
akce140502-cb-vystava-heritage-25-plakat 75x120
Českobudějovické pracoviště NPÚ připravilo česko-anglickou výstavu s názvem „Heritage – Kulturní dědictví – 25 let spolupráce jihočeských a britských památkářů“. Návštěvníci si mohou výstavu prohlédnout v galerii NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích (bývalé povoznictví U Ferusů) od 30. dubna do 30. června 2014, každý všední den od 9 do 16:30h. Vstupné je zdarma.

Výstavní panely si můžete k prohlédnutí stáhnout zde: PDF (cca 17,7 MB)

Výstava přibližuje 25 letou spolupráci jihočeských a britských památkářů, díky níž si nejen vzájemně předávali cenné zkušenosti v oblasti péče o sbírkové předměty hradů a zámků či organizování edukativních programů, ale byla mj. ve Velké Británii založena Organizace "Přátelé českých památek - The Friends of Czech Heritage", jejíž patronkou je světoznámá architektka Eva Jiřičná.

Spolupráce s touto organizací probíhá i v rovině dobrovolnické - zájemci z řad britských specialistů přijíždějí již tři roky na jih Čech a pomáhají zvelebovat zámecký park v Červeném Dvoře. Letos poprvé se dobrovolníci vypraví také na Vysočinu na zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, a v dalších letech se chystají pomáhat v parcích na zámcích v Třeboni a v Náměšti nad Oslavou.

Vyvrcholením této spolupráce bude v roce 2015 konání prestižního "Attinghamského studijního týdne" na území ČR, kterého se zúčastňují odborníci a specialisté z oblasti péče o kulturní dědictví. Bude to poprvé, kdy se tento studijní pobyt bude konat v bývalé postkomunistické zemi.

První písemné kontakty jihočeských památkářů s britskými kolegy se otevřely bezprostředně po „Sametové revoluci“ v prosinci roku 1989. Jejich výsledkem bylo pozvání dvou zástupců Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích (tehdy ještě Krajského střediska památkové péče) na mezinárodní konferenci „Europe preserved for Europe“ v anglickém Yorku, jejímž hlavním organizátorem byl britský The National Trust.

Společné profesní vize - Sdílení zkušeností - Inspirace

Po konferenci zorganizoval The National Trust pro Jihočechy týdenní studijní pobyt, zaměřený na práci s veřejně přístupnými objekty ve své správě v Severním Walesu.

„Během exkurzí na hradu Penrhyn a venkovských šlechtických sídlech Powis, Chirk a Erdigg jsme s naším průvodcem a profesním kolegou Jonathanem Marsdenem a Ianem Kennawayem brzy zjistili, že naše přístupy vycházejí z podobných principů. Praktický rozdíl byl tehdy pouze v tom, že britští kolegové již řadu let realizovali postupy, k nimž jsme se po politických změnách v českém prostředí teprve chystali přistoupit“ uvádí jedna z autorek výstavy Mgr. Kateřina Cichrová.

Britské inspirace znamenaly v té době významné morální povzbuzení k inovativním krokům při práci s našimi veřejně přístupnými památkami. Je třeba zmínit především nové formy způsobu prezentace ve smyslu komplexních informací (objekt-mobiliář-historie-osobnosti) a systematickou preventivní péči o sbírkové předměty.

Preventivní péče o sbírkové předměty

Dlouhodobá systematická péče o sbírkové předměty vychází ve Velké Británii z letité tradice tzv. “Housekeeping“ – průběžné péče personálu o vybavení historických domů. Časem prověřené pracovní postupy úklidu, konzervace i ochrany mobiliáře, užívané původně soukromými vlastníky a jejich zaměstnanci byly profesionály z „The National Trust“ převzaty, odborně zrevidovány a dále rozvíjeny pro potřeby provozu historických domů se sbírkami, které jsou zpřístupněné veřejnosti. Upřednostňují se ohleduplné postupy k mobiliáři a tradiční, ekologické materiály.

Na jaře roku 1993 proběhlo první školení pracovníků českých památkových objektů na státním zámku Hluboká nad Vltavou, jehož lektorkami byly tři britské konzervátorky z „The National Trust“ pod vedením Helen Lloyd. Toto setkání se stalo v českém prostředí základem nové profesní tradice, na níž hned v následujícím roce navázal národní seminář na státním zámku Český Krumlov a která v modifikované podobě funguje pravidelně až do současnosti.

Kulturní dědictví Británie jako živá učebnice

Velká Británie patří mezi země s velmi dlouhou tradicí edukativních programů pro kulturní památky movité i nemovité. Kulturní dědictví je chápáno i využíváno jako poutavá „živá učebnice“ pro různé věkové skupiny mládeže. Jednotlivé kulturní památky nabízejí pestré interaktivní výukové projekty, propojené v řadě případů na školní osnovy. Zábavnou formou se v historických objektech vyučuje nejen historie a literatura, ale také přírodopis, zeměpis, matematika, fyzika a výtvarná výchova.

Není divu, že nás tyto aktivity zaujaly již během prvních cest do Británie, počátkem 90. let minulého století. První nesmělé pokusy o edukativní projekty vznikly již v té době pro zámek Kratochvíle a Třeboň. Od roku 2005 pracuje tým Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích na systematické přípravě interaktivních edukativních programů pro různé typy kulturních památek v rámci institucionálního výzkumu, jehož cílem je postupné vytváření pilotních edukativních programů, prakticky ověřovaných pro typologicky různorodé památky na území Jihočeského kraje.

Organizace „Přátelé českých památek – The Friends of Czech Heritage“

Nezisková organizace byla založena roku 2007 Barbarou Peacock, historičkou architektury a Ianem Kennawayem, bývalým ředitelem odboru pro práci regionů The National Trust. Hlavním cílem organizace je propagace a finanční podpora českých historických památek. V početně nevelké skupině se soustředili nejen jejich britští obdivovatelé, ale také oboroví specialisté – architekti, historici, krajináři i právníci. Prvním finančně podpořeným projektem bylo restaurování nástěnných maleb J. F. Prokyše v zahradním pavilonku na Státním zámku Český Krumlov.

Patronkou „The Friends of Czech Heritage“ je světoznámá architektka Eva Jiřičná.

Dobrovolnictví

Již třetí sezónu přijíždějí do zámku v Červeném Dvoře, který slouží v současné době jako psychiatrická léčebna, dobrovolníci z Velké Británie, kteří se ve spolupráci s NPÚ a vedením léčebny snaží postupně zvelebovat vybrané zóny zámeckého krajinářského parku.

Akvizici britských dobrovolníků organizuje nevládní organizace “Přátelé českých historických památek“ jako součást dlouhodobějšího projektu na rehabilitaci zahradního parteru a domku strážce parku. Na projektu se aktivně podílejí britští specialisté, kteří jsou členové výše jmenované organizace a pracovníci NPÚ v Českých Budějovicích v souladu s terapeutickými potřebami léčebny.

Z původně formálního pozvání se v průběhu let vyvinula celá řada hlubokých přátelských vztahů a oboustranně inspirativních pracovních kontaktů, které se proměňují do dalších podob a probouzí nové možnosti.

Perspektivy budoucí spolupráce

Dobrovolníci

Letní pracovní aktivity dobrovolníků pro areál zámku a parku v Červeném Dvoře se v roce 2014 zaměří na zvelebování obnovených záhonů zahradního parteru a bude pokračovat v pomoci na rekonstrukci bývalého domku strážce parku.

V květnu 2014 se britští dobrovolníci poprvé zapojí do pomoci při úpravě barokního parku a zahrady na Státním zámku Jaroměřice nad Rokytnou.

V dalších létech společně plánujeme rozšířit dobrovolnické aktivity také pro parky na státních zámcích Třeboň a Náměšť nad Oslavou.

Attinghamský studijní týden 2015

Výsledek několikaletého jednání se zástupci „The Attingham Trust“ přivede zahraniční účastníky „Attinghamského studijního týdnev červnu 2015 do České republiky. Bude to vůbec poprvé, kdy se bude Attinghamský studijní týden konat v bývalé postkomunistické zemi. V reprezentativním výběru bývalých aristokratických sídel s mimořádně hodnotnými sbírkami figuruje například zámek Mnichovo Hradiště, Sychrov, Nové Město nad Metují, Velké Losiny, Kroměříž, Telč, Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou.

Preventivní péče

V roce 2013 došlo k oživení česko-britské spolupráce v oboru preventivní péče. Prvním výsledkem je připravovaný workshop na téma „Preventivní péče o mobiliář v objektech The National Trust“, který pro své pracovníky uspořádá Národní památkový ústav na Státním zámku Třeboň v říjnu 2014. Lektorkou bude paní Sarah Staniforth, která se podělí nejen o tradicí prověřené pracovní postupy, ale také seznámí účastníky se systémem proškolování personálu.

Druhé místo konání workshopu je plánováno na zámku v Kroměříži. Zde se organizačně propojí Národní památkový ústav s nově vzniklým Českým národním trustem, aby se společně pokusili přiblížit systém preventivní péče o sbírky ve veřejně přístupných objektech budoucím dobrovolným spolupracovníkům.


Kontakty:

  • Mgr. Kateřina Cichrová, kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, NPÚ ÚPS České Budějovice, 602 626 735, cichrova.katerina@npu.cz
  • PhDr. Ludmila Ourodová, vedoucí oddělení restaurování, NPÚ ÚOP České Budějovice, 725 584 071, ourodova.ludmila@ npu.cz
  • Bc. Eva Neprašová, koordinační, projektový a programový pracovník, NPÚ ÚOP České Budějovice, 777 454 383, neprasova.eva@npu.cz

________________________________________

Webové stránky NPÚ ÚOP CB najdete na http://www.npu.cz/uop-cb/ a www.npu-cb.eu.Metadata ke zprávě

Vloženo
2.5.2014 11:26
Vložil
NPÚ, ÚOP v Č. Budějovicích
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost, mezinárodní spolupráce, odborné akce, preventivní ochrana
číslo
14282
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit