Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Kráčející sochy z Mostecka na zámku v Brtnici

13.7 - 31.8.2014 | výstava | okres Jihlava | Brtnice - zámek
akce140709-telc-brtnice-kracejici-sochy-plakat 68x120
Zveme vás na výstavu Kráčející sochy, kterou pořádá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, a zámek Brtnice, o. p. s. Jejím tématem je osud soch a drobných sakrálních památek, které se musely na Mostecku někdy i mnohokrát stěhovat. Unikátní soubor historických i současných fotografií je k zhlédnutí v přízemních prostorách brtnického zámku v červenci a srpnu vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.

 

(Telč, 8. července 2014)

Fotografie, jejichž výstava bude na zámku v Brtnici zahájena v sobotu 12. července 2014 ve 14 hodin, zapůjčilo Oblastní muzeum v Mostě.

„Výstava Kráčející sochy mapuje na Vysočině ne zcela známou problematiku stěhování soch a drobných staveb v severozápadních Čechách v důsledku především důlní činnosti. Tyto památky se obvykle podaří zachránit, ale většina je navázaná na konkrétní místo či událost, takže vždy vlastně dojde k vytržení ze souvislostí,“ říká ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Telči PhDr. Martina Veselá.

Krátce o výstavě

Důlní a průmyslová činnost pohltila do dnešních dnů dvě třetiny Mostecka. Zmizelo třicet obcí, královské město Most, malebná podkrušnohorská krajina. Těžba přivedla evidentně toto teritorium do stavu katastrofální devastace a stále citelně zasahuje do života zdejších obyvatel. Na základě provedených průzkumů a zpracovaných expertiz byly s nezbytným časovým předstihem vypracovány záměry pro dokumentaci a záchranu těžbou ohrožených památek a odhady finančních nákladů. Z památkových staveb odsouzených k zániku byly vyjímány architektonické články (kamenná ostění portálů, oken, vestavěné náhrobníky, mříže) a stavební části (záklopové, často malované stropy) a uloženy do depozitářů s tím, že jejich použití v galerijních instalacích nebo v objektech bude následné a postupné. Množství zachráněných exteriérových památek vyvolalo otázku jejich dalšího společenského uplatnění. Nová koncepce zakomponování plastiky do krajiny či k adekvátní architektuře jí částečně vrací původní smysl i uměleckou hodnotu. Přestože ne všechny transferované plastiky našly nové adekvátní prostředí, je nutné v těchto snahách kvalifikovaně pokračovat a hledat řešení, která by vycházela především z porozumění pro transferovanou památku. Navrátit jí alespoň částečně původní smysl i uměleckou hodnotu, aby byla opět součástí krajinného prostoru nebo architektonického rámce a aby opět se stala součástí lidské existence.

Původní výstavu připravilo v roce 2012 Oblastní muzeum v Mostě s tamním magistrátem. Na přípravě se podílela Ing. Eva Hladká, kurátorka výstavy, Jana Hendrychová, DiS., z odboru školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu a Ing. arch. Mirjam Skoumalová z územního odborného pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem.

Plakát k výstavě Kráčející sochy (PDF)

TZ Kráčející sochy v Brtnici (PDF)

Kontakt:

  • Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ, ÚOP Telč, 724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
8.7.2014 17:33
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost, drobné památky v krajině, kulturní krajina, ohrožení památek
číslo
14778
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit