Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Obnova památek 2015: Beton a památková péče

17.3 - 18.3.2015 | konference | okres Praha hl.m. | Praha
akce150115-axis-konference-beton-emauzy 111x120
Patnáctý ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi. Témata: Betonové konstrukce a prvky staveb z hlediska památkové péče, příklady obnovy.

Uzávěrka přihlášek: 6. 3. 2015 nebo při naplnění kapacity sálu.
Pouze při platbě do 20. 2. 2015 odborná publikace k tématu konference ZDARMA!

Záštita a spolupráce: Národní památkový ústav, Český národní komitét ICOMOS, Fakulta architektury ČVUT v Praze

Místo konání: Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Pořadatel: STUDIO AXIS, spol. s r. o., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel.: 234 221 123-4, e-mail: studio@studioaxis.cz

Podrobnosti a on-line přihláška na webu pořadatele

Facebooková stránka akce – místo pro sdílení pozvánek, fotografií, souvisejících odkazů...

Přípravný výbor konference:

 • Ing. arch. Naděžda Goryczková, Národní památkový ústav, generální ředitelka
 • Pavel Jerie, Národní památkový ústav
 • Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Fakulta architektury ČVUT
 • Doc. PhDr. Josef Štulc, Národní památkový ústav a Český národní komitét ICOMOS
 • Ing. Petr Dolejš, STUDIO AXIS, spol. s r. o.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK – úterý 17. 3. 2015 od 9 do 17 h

(Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6)

 • Ing. Petr Dolejš – STUDIO AXIS
  Zahájení
 • Ing.arch. Naděžda Goryczková – Národní památkový ústav, generální ředitelka
  Beton v architektuře a památkové péči
 • Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa – Fakulta architektury ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče
  Pavel Jerie – Národní památkový ústav, , generální ředitelství, vedoucí odboru péče o památkový fond
  Beton a obnova památek
 • Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc. - Betonconsult, s. r. o.
  Kořeny betonu v 18. a jeho vývoj v 19. století
 • Ing. Václav Jandáček – Projektová, konzultační a inženýrská kancelář
  Betonové konstrukce od roku 1900 do druhé světové války
 • Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. – Stavební fakulta VUT v Brně
  Degradace betonu a možnosti oprav v souladu s požadavky památkové péče
 • Ing. Jan Vinař – autorizovaný statik specializovaný na obnovu, konzervaci a rekonstrukce památek
  Betonářské technologie při zajištění historických budov a použití cementu při sanaci hradních zřícenin
 • Mgr. Jiří Fiala – akademický sochař a restaurátor
  Restaurování ušlechtilých cementových omítek a betonů
 • Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger – Katedra architektury FSv ČVUT v Praze, proděkan pro výstavbu
  Železobetonové konstrukce textilních etážovek
 • Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., Ing. Milan Hrabánek, Ph.D. – Kloknerův ústav ČVUT, oddělení experimentálních a měřicích metod
  Hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností betonů z vybraných stavebních konstrukcí 1. pol. 20. století
 • Ing. arch. Karel Kunca
  Využití betonu při obnově kláštera sv. Anežky České

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM EXKURZÍ – středa 18. 3. 2015

(délka exkurzí asi 1–1,5 h)

 • Klementinum
 • Emauzský klášter
 • Palác Lucerna
 • Muzeum pražského vodárenství

Exkurze jsou určeny pouze pro účastníky přednášek 17. 3. 2015. Z kapacitních důvodů se lze zúčastnit pouze jedné exkurze.Metadata ke zprávě

Vloženo
15.1.2015 14:54
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
konzervování (a sanace, technologie), obnova památek, odborné akce, výchova, vzdělávání
číslo
15579
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit