Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví – seminář ve Zlíně

30.4.2015 | seminář | okres Zlín | Zlín
akce150403-omnium-financovani-zlin 85x120
Témata semináře: programy MK ČR pro nemovité památky, možnosti financování kulturního dědictví v souvislostech Zlínského kraje, IROP – aktuální stav projednávání, přeshraniční spolupráce, MAS, spolupráce s nezaměstnanými při záchraně zřícenin na Slovensku ad.

Termín: čtvrtek 30. dubna od 9 hodin,
14|15 Baťův institut, sál A, budova 15 továrního areálu, Vavrečkova 7040, Zlín

Účast zdarma.

Seminář k aktuálním možnostem financování obnovy a uchování kulturního dědictví se koná pod záštitou Ing. Ladislava Kryštofa, člena rady Zlínského kraje. Seminář je součástí cyklu Monumenta VIVA, připraveného s podporou Ministerstva kultury ČR.

Informace k semináři: Ing. Jakub Děd, tel. 739 385 928, e-mail: jded@omniumos.cz

Registrace na seminář: registrace@omniumos.cz

V rámci semináře je možné prezentovat propagační materiály o vašich aktivitách.

Informace pořadatele s podrobným programem semináře (PDF)

Stránka akce na Facebooku.

Program

 • Zahájení a úvodní slovo Ing. L. Kryštofa
 • Ing. Michaela Exnarová, MK ČR
  Dotační programy MK ČR v oblasti ochrany a péče o nemovité i movité kulturní dědictví, (změny, termíny, hodnoty, doporučení)
 • Mgr. Kateřina Matýšková, MK ČR
  Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
 • Mgr. Tomáš Chmela, SMS ČR
  Budoucí možnosti MAS
 • Ing. Jakub Děd, Omnium
  Program přeshraniční spolupráce 2014–2020 INTERREG V-A Slovensko – Česká republika
 • Ing. Eva Majchráková, Ministerstvo kultury SR
  Program MK SR Spolupráce s nezaměstnanými při záchraně torzální architektury (hrady, zaniklé kostely, ruiny, parky)
 • Ing. Jakub Děd, Omnium
  Státní programy podpory, nadace
 • MZe Dotační program 16 – Udržování a obnova kulturního dědictví venkova (základní informace)


Metadata ke zprávě

Vloženo
3.4.2015 12:22
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Krajský úřad Zlínského kraje, Omnium
Témata
financování
číslo
16196
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit