Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Moravskoslezský kraj nominoval na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro kostel sv. archanděla Michaela v Hrozové a muzeum v Bílovci

5.5.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Ostrava-město | Ostrava
Nominace Patrimonium pro futuro_exteriér_postcard 160x120
Z řady akcí dokončených v roce 2014 vybrala komise odborníků ostravského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu obnovu kostela sv. archanděla Michaela v Hrozové-Rusíně (v kategorii obnova památky, restaurování) a expozici muzea v Bílovci (v kategorii prezentace hodnot) a jako vítěze krajského kola je za Moravskoslezský kraj nominovala do celostátního kola ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.

 

(Ostrava 4. května 2015)

Interiér kostela v HrozovéRestaurované nástěnné malby z konce 13. století s postavami světců nadživotní velikosti kostela sv. archanděla Michaela v Hrozové-Rusíně představují památku středoevropského významu. Výmalba presbytáře, provedená krátce po stavebním dokončení kostela, patří v rámci kraje k nejstarším známým projevům nástěnného malířství.

V loňském roce byla ukončena také celková obnova měšťanského domu čp. 691 v Bílovci. Původně správní budova zámku dnes poskytuje prostory informačnímu centru města a muzeu. Nová expozice popisuje nejen historii Bílovce, ale i historii továrny Massag. Malebná barokní architektura budovy z poloviny 18. století s typickým volutovým štítem a šindelovou mansardovou střechou je rovněž příkladnou obnovou památkově chráněného objektu.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos druhým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče. Ukázat, co se povedlo, ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Ocenění je možné ve čtyřech kategoriích: obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky.

Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. S výsledky hodnocení se veřejnost seznámí v září letošního roku při slavnostním vyhlášení a předání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.

Své favority letos může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě je jedním z odborných pracovišť Národního památkového ústavu. Zabývá se ochranou, poznáváním, dokumentací a prezentací památkového fondu na území Moravskoslezského kraje (v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Ostrava a Opava). Hlavní činnosti pracoviště jsou stanoveny zákonem č. 20/1987, o státní památkové péči, v platném znění. Celkem se v Moravskoslezském kraji nachází 14 národních kulturních památek, 3 městské památkové rezervace, 2 vesnické památkové rezervace, 18 městských památkových zón a 6 vesnických památkových zón. Zpřístupněných instalovaných objektů je 8, z toho 3 jsou ve správě Národního památkového ústavu. Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu odborně spolupracuje s orgány státní památkové péče – s příslušnými odbory ministerstva kultury, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a s výkonnými orgány státní památkové péče. Úzce spolupracuje s dalšími odbornými institucemi a vysokými školami. Pracoviště organizuje odborné semináře, přednášky, výstavy, komentované prohlídky. Pracovníci ústavu se intenzivně zapojují do řešení vědeckovýzkumných institucionálních úkolů. Rozsáhlá je také odborná publikační činnost pracoviště.

Kontakty a informace:

  • Mgr. Petra Batková, pracovnice vztahů k veřejnosti, koordinační, projektová a programová pracovnice NPÚ, ÚOP v Ostravě, tel. 595 133 911, 724 474 537, batkova.petra@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
5.5.2015 17:32
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
památky a veřejnost
číslo
16436
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit