Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Studijní cesta pracovníků Metodického centra průmyslového dědictví do Norska

2.5 - 10.5.2015 | sdělení, informace | okres Ostrava-město | Ostrava
DSCN1821 160x120
Ve dnech 2.–10. května 2015 se uskutečnila první studijní cesta pracovníků Metodického centra průmyslového dědictví do Norska, připravená norským partnerem projektu (Riksantikvaren). Cílem cesty bylo seznámit se s objekty technických památek na území Norska (Rogaland, Hordaland a Telemark), zejména s památkami z oboru energetiky, hornictví, hutnictví, chemického průmyslu a dopravy.

 

(Ostrava 12. 5. 2015)

Cesta se uskutečnila v rámci projektu Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví. Na trase ze Stavangeru do Osla, dlouhé 750 kilometrů, byla pozornost soustředěna na průmyslové dědictví v odvětvích zásadních pro norské hospodářství, zejména na ty památky, které svým významem přesahují regionální charakter (s památkovou ochranou nebo nominované na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO).

Program cesty se soustředil zejména na těžbu a zpracování surovin, energetiku, chemický průmysl, hutnictví a dopravu. V Oljemuseu ve Stavangeru měli pracovníci metodického centra možnost seznámit se s metodikou dokumentace, vyhodnocení a prezentace vývoje a současného stavu technologie a technického zařízení sloužícího k těžbě ropy na moři (ropné plošiny aj.).

Pro rozvoj norského průmyslu na počátku 20. století bylo zásadní využití vodní síly k výrobě elektrické energie, program exkurze byl proto zaměřen z velké části na vodní elektrárny. Funkční i dnes již uzavřené elektrárny v Saudě, v Suldalu, Tyssedalu, Rjukanu a Notoddenu dokládají různé přístupy k zachování, novému využití, obnově i prezentaci průmyslového dědictví. Snaha využívat elektrickou energii v místě její produkce vedla k vzniku řady hutních, chemických a zpracovatelských provozů v bezprostřední blízkosti elektráren, z nichž některé jsou stále funkční (hutě v Tyssedalu), jiné procházejí postupnou konverzí pro nové využití (chemická továrna v Oddě, Rjukanu a Nottodenu). Prudký rozvoj průmyslu v původně řídce osídlených a těžko dostupných oblastech vedl k budování nových průmyslových měst (Sauda, Tyssedal, Rjukan) i k rozvoji dopravy a budování nových spojení (silnice, železnice). Unikátní dopravní řešení představovalo propojení železniční tratě s lodní dopravou v případě Rjukanu (trajekt Ammonia).

Mezi další nově využité areály, které bylo možné navštívit, patřilo muzeum v Tyssedalu (původní registrační kancelář továrny na zpracování hliníku, nyní na zpracování titanu a železa), archiv v Oddě (v jedné z budov původní chemické továrny na výrobu vápenatého karbidu, která v současné době prochází procesem konverze) a Notoddenu (bývalá papírna). Současně bylo zapotřebí navázat na dialog o přípravě a termínech plánované odborné publikace a putovní výstavy. Všechny cíle cesty byly naplněny.

Press Release in English

Kontakty a informace:Metadata ke zprávě

Vloženo
15.5.2015 13:18
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
Metodická centra, mezinárodní spolupráce, organizace, řízení a instituce památkové péče
číslo
16499
Galerie obrázků

Cesta pracovníků ostravského metodického centra do Norska

Možnosti řazení

Odstavená elektrárna Tyssedal

Elektrárna Saudal

Bývalá chemická továrna na výrobu karbidu vápenatého v Oddě

Konvertovaný objekt elektrárny, nyní muzeum Rjukan

Konvertovaný objekt elektrárny, nyní muzeum Rjukan

Modernizovaná budova elektrárny Rjukan

Olesvag

Elektrárna Rjukan

Trajekt Ammonia

Nádražní budova Tinnoset

Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit