Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Cenné barokní nástěnné malby ve Slavonicích zachráněny. Záslužný čin je nominován na cenu NPÚ za Jihočeský kraj

11.6.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Český Krumlov | Český Krumlov, Slavonice
Kaple sv. Kříže, nástěnná malba Zmrtvýchvstání Krista na klenbě kněžiště 80x120
Restaurování a obnova hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích na Jindřichohradecku byly nominovány na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro. Restaurátorské práce financované městem Slavonice vrátily důstojnou podobu interiéru hřbitovní kaple a zachránily cenné a velmi kvalitní barokní nástěnné malby, které jsou svým výskytem ojedinělé v regionu na pomezí jižních Čech a jižní Moravy. Odborná komise územního odborného pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích tento záslužný čin ocenila a nominovala jej v kategorii obnova památky, restaurování na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

(České Budějovice 9. června 2015)

Počin rovněž získal titul Památka roku 2014, který uděluje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky.

Druhou nominací za Jihočeský kraj na ocenění Národního památkového ústavu je, v kategorii Objev, nález roku, odkrytí pozoruhodných malovaných stropních trámů ze 14. století v bývalém klášterním areálu klarisek a minoritů v Českém Krumlově. Jde o nejstarší datované dřevěné prvky v rámci stropních konstrukcí v celém historickém jádru Českého Krumlova s výjimkou povalového stropu z konce 13. století v Hrádku v areálu státního hradu a zámku Český Krumlov.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos druhým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. Komise odborníků na každém ze čtrnácti územních odborných pracovišť NPÚ, vybrala dva krajské vítěze a nominovala je na celostátní ocenění v jedné ze čtyř kategorií (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky).

Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích; členové odborné komise nejprve vypracují k nominacím expertní posudky, s nimiž se navzájem seznámí. Ve druhé fázi se členové komise sejdou na společném zasedání, na němž projednají a prodiskutují význam jednotlivých akcí a na základě hlasování navrhnou vítěze každé ze čtyř kategorií. Ve třetím kole budou návrhy komise předloženy a projednány s generální ředitelkou Národního památkového ústavu Naďou Goryczkovou. S výsledky hodnocení se veřejnost seznámí v září letošního roku při slavnostním vyhlášení a předání cen v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem.

Své favority však může podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání Cen NPÚ Patrimonium pro futuro udělena i cena veřejnosti. Obě nominace za Jihočeský kraj i jejich „soupeře“ z ostatních krajů proto  v následujících měsících blíže představíme.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Jihočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Českých Budějovicích zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci.  Provádí archeologické průzkumy. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám. Vede veřejně přístupnou knihovnu, věnuje se ediční činnosti. Zajišťuje výuku předmětu Památková péče pro Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Kontakty:

  • PhDr. Roman Lavička, Ph.D., oddělení restaurování, NPÚ, ÚOP  České Budějovice, tel. 602 627 384, lavicka.roman@npu.cz (bývalý klášter klarisek a minoritů v Českém Krumlově)
  • Mgr. Jiří Bloch, stavebně historické průzkumy, NPÚ, ÚOP  České Budějovice, tel. 724 054 738, bloch.jiri@npu.cz (bývalý klášter klarisek a minoritů v Českém Krumlově)
  • BcA. Kateřina Krhánková, tel. 774 099 996, kacakrhankova@gmail.com (kaple sv. Kříže ve Slavonicích)
  • Bc. Eva Neprašová, PR pracovník, NPÚ, ÚOP České Budějovice, tel. 777 454 383, neprasova.eva@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
11.6.2015 14:18
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
památky a veřejnost
číslo
16675
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit