Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Dvacet sedm pozitivních příkladů památkové péče soupeří o hlasy odborníků i veřejnosti ve druhém ročníku ceny Patrimonium pro futuro

21.6.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres | -
bannery_310x124_vybrane-2
Druhým rokem bude letos Národní památkový ústav těm, kteří se přičinili o pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, udělovat ceny Patrimonium pro futuro (dědictví pro budoucnost). Krajská pracoviště NPÚ nominovala 27 záslužných příkladů obnovy, objevů, prezentace kulturního dědictví a záchrany památek realizovaných v roce 2014. Vítěze vybere komise odborníků, rozhodovat bude však i veřejnost – hlasováním určí, komu bude uděleno ocenění nazvané Památky děkují.

 

(Praha 23. června 2015)

O ceny, které Národní památkový ústav vyhlašuje jako příspěvková organizace ministerstva kultury pověřená péčí, záchranou a rozvíjením památek, soupeří nominované počiny ve čtyřech kategoriích.

O cenu v kategorii obnova památky, restaurování se uchází například revitalizace pražských Havlíčkových sadů zahrnující návrat sochy Neptuna, rekonstrukce barokní podoby sýpky v Olbramovicích, restaurování nástěnných maleb ve hřbitovní kapli ve Slavonicích a opatském bytě kláštera v Teplé či obnova technologie Vernerova mlýna v Brlohu na Ústecku.

V kategorii objev, nález roku je vedle archeologických odkryvů raně středověkého kostela v Praze na Vyšehradě a pohřební kaple v Tasově na Vysočině nominován také nález stropu z doby Karla IV. z kláštera v Českém Krumlově, stanovení autorství barokního obrazu v kostele svatého Petra a Pavla ve Svojanově a určení umístění středověkého kostela hradu Lukov.

O ocenění v kategorii prezentace hodnot usilují mimo jiné monumentální dvoudílná publikace Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945, nová expozice muzea v Litomyšli a soubor akcí a aktivit sousedského spolku k prezentaci a obnově podstávkových domů i drobných sakrálních památek ve vesnické památkové zóně Merboltice.

Velice inspirativní jsou všichni nominovaní v kategorii záchrana památky; například záchrana, obnova a znovuzprovoznění parostrojního pivovaru v Lobči na Kokořínsku skupinou mladých architektů, záchrana atypického venkovského domu čp. 41 v Radimi iniciativou obce, vydražení a zajištění ohroženého zámku v Kanicích několika spřátelenými rodinami nebo postupná oprava sušárny chmele v Odrlicích na Olomoucku občanským sdružením.

Oproti loňskému ročníku Ceny Národního památkového ústavu, kdy byli vítězové vyhlašováni jen na základě vyhodnocení odborníků, přináší druhý ročník rozšíření o cenu veřejnosti. Nositel ocenění Památky děkují vzejde z on-line hlasování na webových stránkách NPÚ, kde jsou také jednotlivé nominace detailně představeny. Hlasování bude probíhat od 22. června do 31. srpna, jeho výsledky se však veřejnost i výherce dozvědí až v polovině září při slavnostním vyhlašování v kostele sv. Floriána v Krásném Březně v Ústí nad Labem.

„Loňský první ročník Ceny NPÚ Patrimonium pro futuro prokázal, jak velký význam má tato cena pro vlastníky památek a všechny, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují. Cílem NPÚ bylo ocenit ty, již vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně k jeho zachování. V důsledku však cena znamenala více – pomohla vítězům i nominovaným získat zaslouženou pozornost médií i docenění ze strany veřejnosti nejen v jejich regionu, ale pomohla také posílit přesvědčení, že investice do památek mají smysl. Věřím, že se příběhy nominovaných staly inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti a snad i podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy památkové péče. Jsem proto ráda, že letos můžeme vlastníky a angažované milovníky památek tímto způsobem opět podpořit. A jsem také ráda, že už letos můžeme lidem dát možnost vyjádřit vůli a sympatie prostřednictvím hlasování o ocenění Památky děkují,“ vysvětlila Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Nominace do celostátního kola ocenění uzavřel Národní památkový ústav posledním dnem dubna. Za každý kraj mohli odborníci NPÚ garantující památkovou péči v jednotlivých regionech vybrat maximálně dva zástupce. Ve výsledku se sešlo celkem 27 kandidátů ze 14 krajů. O vítězích jednotlivých kategorií bude rozhodovat komise hodnotitelů sestavená z členů vědecké rady NPÚ a dalších institucí. Členové komise vypracují posudky na jednotlivé vítěze krajských kol a na společném zasedání za předsednictví generální ředitelky NPÚ informace vyhodnotí a navrhnou vítěze.

Cenu v podobě diplomu a pamětní plakety předá generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví v kostele sv. Floriána v Krásném Březně u Ústí nad Labem. Výherci jednotlivých kategorií navíc získají roční předplatné odborného časopisu Zprávy památkové péče a roční rodinnou vstupenku na objekty ve správě Národního památkového ústavu.

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Odborné možnosti a znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o něž se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti.

Kontakt:

 • Mgr. et Mgr. Jana Tichá, tisková mluvčí NPÚ, 257 010 206, 724 511 225, ticha.jana@npu.cz

 

Příloha TZ: Seznam nominovaných na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

 • Obnova Havlíčkových sadů v Praze, restaurování a kopie sochy Neptuna (Tritona)
  Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování je navržena městská část Praha 2 (vlastník, investor).
 • Archeologický odkryv základů raně středověkého kostela v Praze na Vyšehradě
  Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku jsou navrženi Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., vedoucí výzkumu PhDr. Bořivoj Nechvátal, CSc., a Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.
 • Obnova sýpky v Olbramovicích a její adaptace na spolkový dům
  Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování je navržen Pavel Pohůnek, v roce 2014 starosta Olbramovic.
 • Záchrana, obnova a zprovoznění parostrojního pivovaru v Lobči
  Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky jsou navrženi Ing. arch. Jana Prouzová Myšková a Ing. arch. Pavel Prouza, Ph.D., z RIOFRIO Architects, s. r. o. (vlastník, investor).
 • Obnova a restaurování hřbitovní kaple sv. Kříže ve Slavonicích
  Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování jsou navrženi BcA. Kateřina Krhánková a kolektiv restaurátorů.
 • Nález středověkých trámových stropů v ambitu kláštera klarisek v Českém Krumlově
  Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku je navržen Mgr. Jakub Rafl, restaurátor.
 • Záchrana zámku v Kanicích, zapsaného na seznamu nejohroženějších památek
  Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky je navržen Ing. Petr Frolík (vlastník).
 • Restaurování slavnostního historického sálu zámku Svojšín
  Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování je navržen Karel Petráň, starosta obce Svojšín.
 • Restaurování nástěnných maleb v opatském bytě kláštera premonstrátů v Teplé
  Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování jsou navrženi MgA. Kristina Maršíková Málková s týmem restaurátorů.
 • Publikace Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945
  Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot jsou navrženi autoři publikace, Mgr. Vladimír Prokop a Bc. Lukáš Smola.
 • Konzervace a restaurování technologie Vernerova mlýna v Brlohu
  Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování je navržena Ing. Stanislava Šefčíková (vlastník, investor).
 • Prezentace a obnova tzv. podstávkových domů i drobných sakrálních památek ve vesnické památkové zóně Merboltice
  Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot je navržen Sousedský spolek Merboltice.
 • Výstava Země ornamentu v Jablonci nad Nisou
  Na cenu v kategorii prezentace hodnot je navrženo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
 • Záchrana kaple v Proseči nad Nisou
  Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky je navrženo statutární město Jablonec nad Nisou.
 • Záchrana domu čp. 41 v Radimi
  Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky je navržena obec Radim (vlastník, investor).
 • Stálá expozice Litomyšl – město kultury a vzdělanosti
  Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot je navrženo Regionální muzeum v Litomyšli.
 • Nález obrazu sv. Jana Nepomuckého od Anthona Schoonjanse v kostele sv. Petra a Pavla ve Svojanově
  Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku jsou navrženi PhDr. Radek Martinek, Ph.D., a Mgr. Petr Arijčuk, kurátoři expozice sakrálního umění královéhradecké diecéze připravované v rámci projektu Andělé na návrší v Litomyšli.
 • Záchrana sušárny chmele v Odrlicích
  Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky je navrženo sdružení Aktiv+, z. s. (vlastník, investor).
 • Publikace Poznáváme historické cesty
  Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot je navržen autor publikace, Mgr. Jan Martínek.
 • Obnova zaniklého svatostánku (aron ha-kodeš) v tzv. Horní synagoze v Mikulově
  Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování jsou navrženi MgA. Josef Červinka a kolektiv (Jan Tomíček, René Fišera, Jiří Kobr, Josef Červinka – umělé mramory a štukatérské práce; Martin Zmeškal, Jan Staněk – pozlacovačské práce; Jana Waisserová, Kateřina Krhánková – malířské práce).
 • Záchrana oranžerie s hrnčírnou v Lomnici u Tišnova
  Na cenu v kategorii záchrana památky jsou navrženi Zdeňka Tousková a Ing. Milan Vojta za aktivní přístup k záchraně památky.
 • Nález a odkryv základů rotundy a suterénní šlechtické pohřební kaple s ostatky v Tasově
  Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku jsou navrženi pater Mgr. Pavel Kryl z římskokatolické farnosti v Tasově a archeolog prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
 • Obnova zámku ve Světlé nad Sázavou a otevření expozice skla
  Na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky je navržena Ing. Helena Degerme, jednatelka společnosti Zámek Světlá, s. r. o.
 • Nález a dokumentace malovaných omítek zaniklého středověkého kostela v západním paláci hradu Lukov
  Na cenu NPÚ v kategorii objev, nález roku jsou navrženi Ing. Jiří Holík a David Juříček (Spolek přátel hradu Lukova).
 • Restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Jana Křtitele v Jalubí
  Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování jsou navrženi BcA. Magda Bodanská, BcA. Miroslav Bodanský, akad. mal. Jiří Látal a kolektiv spolupracovníků.
 • Obnova muzea v Bílovci a vytvoření expozice o dějinách města a jeho průmyslu
  Na cenu NPÚ v kategorii prezentace hodnot je navrženo město Bílovec (vlastník, investor).
 • Obnova středověkých nástěnných maleb v kostele sv. archanděla Michaela v Hrozové
  Na cenu NPÚ v kategorii obnova památky, restaurování jsou navrženi římskokatolická farnost v Hrozové-Rusíně a občanské sdružení Královský stolec.


Metadata ke zprávě

Vloženo
30.6.2015 16:35
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
památky a veřejnost
číslo
16805
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit