Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Výstava Památky s příběhem představuje obnovené skvosty středních Čech. V červenci ji můžete zhlédnout v Kutné Hoře

25.6 - 31.7.2015 | tisková zpráva | výstava | okres Kutná Hora | Kutná Hora
tz150702-stc-pamatky-s-pribehem 85x120
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu středních Čech v Praze připravilo ve spolupráci se Středočeským krajem výstavu Památky s příběhem, která veřejnosti představí kulturní památky příkladně obnovené za finanční podpory Středočeského kraje v letech 2010–2014. Výstavu je možné po celý červenec navštívit v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK), v září pak v Botanickém ústavu v Průhonicích.

(Praha 1. 7. 2015)

Prostřednictvím patnácti panelů se návštěvníci mohou seznámit nejen s výsledky příkladné obnovy nejrůznějších typů kulturních památek, ale díky fotografické dokumentaci také s jejím průběhem a financováním. Pozornost je zaměřena především na drobnější, méně známé a technické památkové objekty, jako jsou například morový sloup v Chlumíně, radnice v Čáslavi, kaple ve Studeném aj. Záměrem je nejen představit tyto nenápadné památkové skvosty široké veřejnosti, ale také poskytnout ucelenou představu o bohatství a rozmanitosti památkového fondu v rámci regionu.

Kulturní dědictví na území Středočeského kraje je mimořádně cenné a bohaté. Vzhledem k rozloze svého území i významné historické a geografické poloze má Středočeský kraj druhý největší počet nemovitých kulturních památek v České republice, a to více než 4300; památkový fond zahrnuje také množství dalších cenných staveb. Zastoupeny jsou zde všechny typy památek od archeologických nalezišť až po stavby z 20. století včetně technických památek mimořádného významu, například soubor hornických památek v Příbrami – Březových Horách.

Na území Středočeského kraje se v současné době nachází i třicet národních kulturních památek, z toho 29 nemovitých (hrady Karlštejn a Křivoklát, zámek Mnichovo Hradiště aj.) a jedna movitá (gotická socha sv. Petra ze Slivice).

Výstavu Památky s příběhem zahájili 25. června Ing. Zdeněk Štefek, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje, a Ing. arch. Vojtěch Láska, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ středních Čech v Praze. Výstavu financoval Středočeský kraj.

Více informací na www.gask.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je ve Středočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. ÚOP dále zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a vydává  odborná periodika Průzkumy památek a Památky středních Čech, organizuje přednáškové cykly a další kulturně vzdělávací akce.

Kontakt:

Zde nahlédněte, ale přijďte si výstavu prohlédnout osobně!Metadata ke zprávě

Vloženo
2.7.2015 09:16
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
obnova památek, památky a veřejnost
číslo
16823
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit