Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

V Českém Krumlově se začíná budovat Centrum studijních pobytů, dokončeno má být na jaře příštího roku

19.8.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Český Krumlov | Český Krumlov – hrad a zámek
no-photo [1]
V areálu státního hradu a zámku Český Krumlov byl symbolickým předáním klíčů dodavatelským firmám oficiálně spuštěn projekt Centrum studijních pobytů, na jehož realizaci Národní památkový ústav získal podporu z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru 2009–2014. Přednáškové sály a ubytovací kapacity se otevřou účastníkům intenzivních studijně rekreačních pobytů z tuzemských i zahraničních univerzit v dubnu příštího roku.

(České Budějovice 19. srpna 2015)

EEA grantsBývalá sloupová síň v areálu českokrumlovského zámku, která bude ústřední prostorou chystaného Centra studijních pobytů, se dnes stala dějištěm významného okamžiku. Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková za účasti významných hostů, mezi nimiž nechyběla zástupkyně norské velvyslankyně Monica Stenslandová, oficiálně zahájila projekt symbolickým předáním klíčů od stavby zástupcům obou dodavatelských firem – Archatt památky, spol. s r. o., Třebíč a Trade FIDES, a. s.

Projekt na vybudování Centra studijních pobytů uspěl v konkurenci dalších dvou stovek žádostí v rámci programové oblasti č. 16 – Kulturní dědictví a spolu s dalšími pětadvaceti projekty získal dotaci z finančních mechanismů EHP 2009–2014 v prioritní ose Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví. Celkové náklady, které dosahují 32 070 840 Kč, budou z 80 procent hrazeny ze získaného grantu a z 20 procent z finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu. „Národní památkový ústav se v obou dosud vypisovaných programových obdobích 2004–2009 a 2009–2014 ucházel o finanční pomoc v rámci EHP fondů. Ze sedmi vybraných projektů se dva týkají Českého Krumlova. V roce 2011 bylo slavnostně otevřeno Hradní muzeum a v roce 2016 bude dokončeno Centrum studijních pobytů,“ vyzdvihuje ojedinělý úspěch Naděžda Goryczková.

„Za posledních 25 let prošel areál státního hradu a zámku Český Krumlov významným vývojem z hlediska zpřístupnění, rozšíření návštěvnických aktivit a celkovou stavební a restaurátorskou obnovou, jejíž výsledky byly v letech 2002 a 2008 ohodnoceny nejvýznamnějšími mezinárodními oceněními Europa Nostra,“ rekapituluje novodobou historii Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Dosavadní vynaložené finanční prostředky na obnovu areálu dosahují téměř 600 000 000 Kč. „Skutečnost, že českokrumlovský zámek je jedna ze dvou našich nejnavštěvovanějších památek, jejímiž branami projde ročně více než 300 000 platících návštěvníků, svědčí o dlouhodobé intenzivní a nadstandardní péči a efektivním způsobu řízení a správy památkového objektu, v jehož čele stojí již 28 let kastelán Pavel Slavko,“ oceňuje ředitel Pavelec.

V první fázi realizace projektu dojde ke konzervaci a obnově jižní fasády a opravě střešního pláště s doplněním historicky doložitelných střešních vikýřů. V interiéru budou odstraněny druhotně vložené a nevhodné příčky, stěny a úroveň podlah v prvním nadzemním podlaží se navrátí do původního stavu. „Tímto způsobem dojde k rehabilitaci původních prostorových dispozic obou sálů s ojedinělým architektonickým členěním,“ vysvětluje postup prací Josef Masaryk, administrátor projektu a vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, a dodává, že „tyto prostory budou sloužit k přednáškovým a společenským účelům Centra studijních pobytů.“ V druhém a třetím nadzemním podlaží vzniknou ubytovací kapacity pro účastníky studijních pobytů. Včetně rozvodů elektroinstalace a topení by tyto práce měly skončit v závěru letošního roku, v zimě bude probíhat oprava a obnova dřevěných podlah, oken a dveří, oprava omítek a dokončování interiérů.

Cílem projektu je nejen stavební a památková obnova dlouho nevyužívaného a historicky zajímavého objektu bývalé sloupové síně, ale zároveň atraktivní a funkční rehabilitace pro zcela nové využití – pro poznávání, výzkum a studium. Tematicky se Centrum studijních pobytů zaměří na správu, obnovu a rozvoj památky UNESCO a na otázky týkající se kultury a venkova v Čechách a střední Evropě. Na realizaci projektu se budou partnersky podílet jak zahraniční univerzity (HLB – Norwegian University College of Agriculture and Rural Development; Dalhousie University, Faculty of Arts and Social Scientes), tak samozřejmě i tuzemské (Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích), dále pak město Český Krumlov a Nadace barokního divadla.

Ve sloupové síni na prvním zámeckém nádvoří byly od 16. století konírny, které svému účelu přestaly sloužit v roce 1938. Tehdy byla budova přestavěna pro kancelářské účely a v přízemí vznikla i sloupová síň, která naposledy sloužila jako výstavní prostor. Více informací naleznete na webových stránkách NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích nebo na webu NPÚ.

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou památkových objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky. Z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO. NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích se stará o 30 památkových areálů na území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina. Má na starosti hrady a zámky Červená Lhota, Český Krumlov, Dačice, Hluboká, Jindřichův Hradec, Kratochvíle, Landštejn, Nové Hrady, Rožmberk,Třeboň s hrobkou Domanín,Vimperk, Zvíkov, Červené Poříčí, Gutštejn, Horšovský Týn, Kozel, Manětín, Nebílovy, Přimda, Rabí, Švihov, Velhartice, Jaroměřice nad Rokytnou, Lipnice, Náměšť nad Oslavou a Telč, klášterní areály Kladruby, Plasy a Zlatá Koruna i památky lidové architektury (usedlost U Matoušů Plzeň-Bolevec).

Kontakty:

  • PhDr. Pavel Slavko, kastelán státního hradu a zámku Český Krumlov a vedoucí projektu, 607 559 430, slavko.pavel@npu.cz
  • Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích a projektový manažer, 607 661 967, pavelec.petr@npu.cz
  • Ing. Josef Masaryk, administrátor projektu a vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích, 606 541 090, masaryk.josef@npu.cz
  • Mgr. Jitka Skořepová, PR a tisková mluvčí, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích, tel. 386 356 921, 602 626 736, skorepova.jitka@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
19.8.2015 16:41
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
financování, konverze, obnova památek, odborná sdělení, výchova, vzdělávání
číslo
17050
Galerie obrázků

Slavnostní zahájení realizace Centra studijních pobytů v Českém Krumlově

dne
19. 8. 2015
Možnosti řazení

Slavností zahájení – Josef Masaryk, Pavel Slavko, Monica Stensland, Naďa Goryczková, Anna Matoušková

Slavnostní předání klíče od stavby

Průvodcem účastníků byl kastelán Pavel Slavko (vlevo)

Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit