Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Metodický den Národního památkového ústavu v rámci tématu Cihla a její matka hlína

12.11.2015 | workshop | okres Brno-město | Brno – vila Stiassni
akce151014-brno-cihla_pozvanka_v5 85x120
Specializované odborné setkání s přednáškami, výstavou a prezentacemi výroby a typologie cihel. Příklady záchrany památek z nepálených i pálených cihel.

Cihla a její matka hlína je jedním z ročních odborných památkových témat NPÚ vztahujících se k tradičním materiálům a jejich využití, k nimž se jednotlivá pracoviště NPÚ připojují přednáškami, výstavami, workshopy či komentovanými prohlídkami a dalšími aktivitami určenými veřejnosti. Více informací o tématu

Místo a termín konání:

  • Přednášková budova Metodického centra moderní architektury v Brně, vstup z Preslovy ulice, Brno-Pisárky, čtvrtek 12. listopadu 2015, 9–16 hod.

Program:

Pozvánka s programem ke stažení (ve formátu PDF)

9.00–10.00

prezence účastníků s možností komentované prohlídky vily Stiassni

10.00

Úvodní slovo ředitele NPÚ, ÚOP v Brně PhDr. Zdeňka Váchy

10.10

Téma NPÚ Cihla a její matka hlína. Obnova kulturních památek pomocí hliněných technologií v Jihomoravském kraji (souhrn, PDF)
Mgr. Alena Dunajová, NPÚ, ÚOP v Brně

10.30

Archeologie Brna, torzální architektura s důrazem na stavební keramiku, David Merta, Archaia Brno, o. p. s.

10.50

Využití experimentu ve výzkumu tradičních hliněných staveb v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy (anotace + il., PDF; 4 MB)
Mgr. Martin Novotný, Ph.D., NÚLK Strážnice

11.10

Hliněné technologie ve středních Čechách (PDF)
Mgr. Jana Berková, NPÚ, ÚOP středních Čech

11.30

Zkušenosti s přenesením zdiva z nepálených cihel (anotace, PDF)
Mgr. Markéta Hanzlíková, NPÚ, ÚOP středních Čech

11.40

diskuse

12.00–13.00

přestávka

13.00

Pevnostní cihla pro rekonstrukci Terezína (PDF; 3,1 MB)
Mgr. Jolana Tothová, NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

13.20

Statické zajištění cihelného zdiva památkových objektů (PDF)
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., FAST VUT v Brně

13.50

Několik poznámek k obnově cihelného zdiva z pohledu restaurátora (PDF)
MgA. Josef Červinka, restaurátor

14.10

Technologie čištění a konzervace režných cihelných fasád. Obnova fasády městských lázní v Ústí nad Labem a Mozartea v Jungmannově ulici v Praze
Ing. Pavel Šťastný, CSc., REMMERS CZ, s. r. o., FF UJEP v Ústí nad Labem

14.30

Charakterizace a restaurování historické keramické dlažby (prezentace, PDF; 2 MB)
Ing. Alexandra Kloužková, CSc., VŠCHT v Praze

14.30

diskuse

15.00

komentovaná prohlídka vily Stiassni

Doprovodný program:

Garant setkání: Mgr. Alena Dunajová

Editace: 20151211: Doplněny odkazy na soubory (PDF) s prezentacemi a anotacemi příspěvků a na soubor s výstavními panely.Metadata ke zprávě

Vloženo
14.10.2015 14:11
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
akce pro veřejnost, konstrukce staveb, konzervování (a sanace, technologie), Metodická centra, odborné akce
číslo
17303
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit