Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Hlavní sezona na památkách na Vysočině končí, ale ne všude se pro návštěvníky zavírají brány

20.10.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres České Budějovice | České Budějovice
Náměšť_nad_Oslavou_02_040409_372 160x113
Hlavní návštěvnická sezona na hradech a zámcích na Vysočině, které spravuje Národní památkový ústav v Českých Budějovicích, se pomalu chýlí ke konci. Památky opět patřily k vyhledávaným turistickým cílům a centrům kulturního a společenského života. Některé se pro návštěvníky otevřou opět o adventním období. Na všech bude během zimy probíhat úklid a příprava na novou sezonu.

 

(České Budějovice 20. 10. 2015)

Do konce září přišlo na památky v kraji Vysočina ve správě Národního památkového ústavu 151 433 platících návštěvníků. „Oproti loňskému roku je to pokles o šest procent, vezmeme-li v úvahu absenci Zelené hory v souboru památek, které na Vysočině spravujeme,“ konstatuje Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Výnosy ze vstupného za stejné časové období činí 9,1 milionu korun. „Hlavní sezona však letos končí výjimečně až v neděli 1. listopadu, takže aktuální číslo návštěvnosti vysočinských památek k polovině října, které hlásí 154 632 návštěvníků, ještě naroste,“ neztrácí optimismus Petr Pavelec. V rámci působnosti územní památkové správy v Českých Budějovicích, která pečuje o památky v Jihočeském a Plzeňském kraji a v Kraji Vysočina, se souhrnná návštěvnost naopak zvýšila a dosáhla celkového počtu 1 378 226 osob. (Příloha č. 1)

Během října bude otevřeno každý den v týdnu kromě pondělí pouze na zámku v Telči, ostatní památky otevírají jen o víkendech a v den státního svátku. Stejně jako v loňském roce budou mít ve středu 28. října děti a návštěvníci mladší 18 let vstup na základní prohlídkové trasy všech památek spravovaných Národním památkovým ústavem zdarma. Ve dnech podzimních prázdnin 29. a 30. října se na Vysočině otevře také zámek v Náměšti nad Oslavou.

Turisticky nejvyhledávanější památkou se i v letošním roce stal s výrazným náskokem zámek Telč. Ve srovnání s loňskem zaznamenal nejvyšší růst zámek Jaroměřice nad Rokytnou, kam zavítalo o 23 procent zájemců více. Vyšší návštěvností (o pět procent) se může pochlubit zámek v Náměšti nad Oslavou.

Kromě placených prohlídkových tras využilo na památkách více než pět desítek tisíc lidí širokou nabídku kulturních a společenských aktivit, které téměř každodenně v hradozámeckých areálech probíhají. Za celou sezonu nabídly zámky a hrady na Vysočině okolo dvou set různorodých kulturních akcí a jedenáct výstav. Tradiční nabídku pořadů obohatilo též letošní výročí zámku v Náměšti nad Oslavou, který si připomínal 450 let od zahájení stavby, a hrad Lipnice se zapojil do programu připomenutí 600 let od smrti mistra Jana Husa. Mezi lákavými kostýmovanými a nočními prohlídkami si svébytné místo vydobyly také nově zavedené prohlídky pro děti na zámku v Telči. Ke stálicím hradozámecké kulturní scény patřily opět divadla, koncerty, oblíbené hudební a kulturní festivaly, Hradozámecká noc, Mezinárodní den památek či Dny evropského dědictví. Stálou oblibu památek u svatebčanů potvrzuje 123 svatebních obřadů uskutečněných v letošním roce na památkách Vysočiny.

Také v letošním roce si zahraniční filmové produkce zvolily dvě památky na Vysočině k natáčení. Hrad Lipnici si vybrali filmaři z americké produkce k přípravě pátého dílu série Underworld. Na zámku v Telči využila německá produkce renesančních exteriérů i interiérů ke vzniku dvoudílného filmu Loutkaři. Telčskému zámku se dostalo také pocty v podobě návštěvy kanadského velvyslance českého původu Otto Jelínka a také několika mezinárodních finalistek soutěže krásy Miss Princess of the World.

S úspěchem pokračoval projekt tzv. řetězového provázení žáků z místních základních škol na prohlídkových trasách vysočinských památek, který probíhal ve spolupráci s edukačním centrem při Národním památkovém ústavu v Telči. Oblíbené mezi školami a školkami zůstávají také speciálně připravené programy na zámku v Jaroměřicích, které si během osmi červnových dnů užilo 1500 dětí.

V průběhu roku probíhají soustavné práce na obnově a prezentaci památek. V rámci stavebních oprav, obnov a údržby se v letošním roce na památkách Vysočiny proinvestovalo 7,4 milionu korun. Největší výdaje byly použity na opravu a restaurování zimní zahrady a odvodnění Vlašského dvora na zámku v Náměšti nad Oslavou. Jaroměřický zámek se dočkal opravy východního fasádního průčelí a revitalizace zeleně v zámeckém parku, na Lipnici byla vyměněna šindelová krytina střechy u hradní kaple sv. Vavřince. V Telči byl revitalizován zámecký park, vznikla nová komunikace pro pěší a oplocení v zámeckém parku. V letošním roce bylo dokončeno odvlhčení kostela sv. Víta v zaniklé obci Zahrádka. (Příloha č. 2)

Mezi restaurovanými exponáty vynikají unikátní plátěné malované tapety s koláží figurálních a vegetabilních motivů tištěných na ručním papíře v tzv. Čínském salonku na zámku v Jaroměřicích. Z celkového počtu deseti pásů se letos započalo s prvním. Součástí expozice zámku v Telči budou restaurované svatební šaty hraběnky Podstatské z Lichtensteina, poslední majitelky zámku.

Projekt IROP pro zámek Telč

Národní památkový ústav připravuje projekt revitalizace zámku v Telči, kterým se bude ucházet o finanční grant z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem je zkvalitnit technickou a návštěvnickou infrastrukturu, která bude odpovídat prestižnímu statusu památky UNESCO. Vznikne nové návštěvnické a vstupní centrum a zlepší se podmínky pro výchovné, vzdělávací, kulturní a společenské aktivity v zámeckém areálu. Následovat bude revitalizace dvou prohlídkových tras a nově bude koncipováno zámecké muzeum, mimo jiné také s ohledem na celoroční provoz a požadavky a standardy klientely zaměřené na památky UNESCO. Další činnost v rámci projektu se bude týkat restaurování umělecké výzdoby interiérů (malby, sgrafita, tapety, truhlářské a kamenosochařské prvky), restaurování mobiliáře a reinstalace prohlídkových tras na základě aktuálního stavu poznání.

Projekt také zahrne související stavební úpravy a restaurování fasád hlavních palácových budov i kaple a revitalizaci technickoprovozního zázemí zámecké zahrady včetně funkčně souvisejících parkových staveb v krajinářském parku. Zprovozněn bude zámecký skleník, ve kterém by se měly pěstovat plodiny pro provoz objektu s návazností na pěstování plodin v renesančním období. Počítá se také s vybudováním přírodního amfiteátru, který se zde údajně nacházel v době renesance jako herní prostor šlechty.

Partnery projektu budou město Telč, kraj Vysočina, sdružení České dědictví UNESCO, a to zejména v oblasti společné propagace a prezentace Telče jakožto památky UNESCO – v nové kvalitě, odpovídající současným požadavkům marketingu cestovního ruchu. Využití revitalizovaných prostor zámku pro jednorázové i pravidelné kulturní, společenské, prezentační a vzdělávací akce pro širokou i odbornou veřejnost se bude rozvíjet na základě partnerství s Univerzitním centrem Telč (Masarykova univerzita Brno) a Vzdělávacím zařízením Telč (MF ČR).

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky. Z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO. NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích se stará o 30 památkových areálů na území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Kraje Vysočina. Má na starosti hrady a zámky Červená Lhota, Český Krumlov, Dačice, Hluboká, Jindřichův Hradec, Kratochvíle, Landštejn, Nové Hrady, Rožmberk, Třeboň s hrobkou Domanín, Vimperk, Zvíkov, Červené Poříčí, Gutštejn, Horšovský Týn, Kozel, Manětín, Nebílovy, Přimda, Rabí, Švihov, Velhartice, Jaroměřice nad Rokytnou, Lipnice, Náměšť nad Oslavou a Telč, klášterní areály Kladruby, Plasy a Zlatá Koruna i památky lidové architektury (usedlost U Matoušů Plzeň-Bolevec).

Kontakty:

  • Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích, 607 661 967, pavelec.petr@npu.cz
  • Mgr. Marek Buš, kastelán, Náměšť nad Oslavou, 606 764 466, bus.marek@npu.cz
  • Bc. Marek Hanzlík, kastelán, Lipnice nad Sázavou, 606 521 973, hanzlik.marek@npu.cz
  • Bohumil Norek, kastelán, Telč, 602 793 963, norek.bohumil@npu.cz
  • Ing. Radim Petr, kastelán, Jaroměřice nad Rokytnou, 602 776 920, petr.radim@npu.cz
  • Mgr. Jitka Skořepová, PR, vztahy k veřejnosti, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích, 386 356 921, 602 626 736, skorepova.jitka@npu.cz

Příloha č. 1

Návštěvnost na památkách Vysočiny od ledna do poloviny října 2015

objekt

návštěvnost

návštěvnost

návštěvnost

vybrané vstupné

vybrané vstupné

1. 1.15. 10. 2015

leden až září 2015

leden až září 2014

leden až září 2015

leden až září 2014

Jaroměřice

33 995

33 132

26 907

1 743 720,00

1 543 957,74

Lipnice

24 502

24 314

25 813

1 243 930,00

1 055 560,00

Náměšť

14 143

13 864

13 165

914 940,00

859 170,00

Telč

81 992

80 123

95 938

5 207 480,00

4 936 690,65

Zelená hora

0

0

23 187

0,00

1 672 960,00

c e l k e m

154 632

151 433

185 010

9 110 070,00

10 068 338,39

 

Celková návštěvnost v rámci NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích za leden až září 2015

objekt

návštěvnost

návštěvnost

vybrané vstupné

vybrané vstupné

leden až září 2014

leden až září 2015

leden až září 2014

leden až září 2015

Jihočeský kraj

951 565

999 725

91 073 517,32

93 358 235,36

Plzeňský kraj

226 769

227 068

12 944 653,47

14 341 258,31

Kraj Vysočina

185 010

151 433

10 068 338,39

9 110 070,00

c e l k e m

1 363 344

1 378 226

114 086 509,18

116 809 563,67

 


Příloha č. 2

Stavební obnova a údržba památek na Vysočině v roce 2015

objekt

název akce

částka

Jaroměřice

Oprava fasádního pláště východního průčelí

844 088

Lipnice

Výměna šindelové krytiny střechy na hradní kapli sv. Vavřince

450 000

Náměšť

Oprava a restaurování zimní zahrady

3 611 323

Náměšť

Odvodnění "Vlašského" dvora

782 178

Telč

Nová komunikace pro pěší a oplocení zámeckého parku

500 000

Telč

Revitalizace zeleně v zámeckém parku

1 004 634

Kostel sv. Víta v Zahrádce

Odvlhčení kostela sv. Víta v zaniklé obci Zahrádka

198 597

Celkem

7 390 820


Metadata ke zprávě

Vloženo
21.10.2015 14:46
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
akce pro veřejnost, organizace, řízení a instituce památkové péče, památky a veřejnost
číslo
17323
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit