Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Fontes Nissae XVI, 2015, č. 2

1.2.2016 | publikace, metodika, doporučení | okres Liberec | Liberec
FN_2015_02_obalka 88x120
V samém závěru roku zamířilo do tisku druhé číslo regionálního recenzovaného periodika Fontes Nissae, které v nejbližších dnech vstoupí do distribuce. Elektronická verze je současně uvolněna pro čtení na webu periodika.

Aktuální číslo je rozsahem zatím nejsilnější v novodobé historii periodika. Přináší sedm recenzovaných textů, zprávy, recenze a další bonusy. Nechybí ani obvyklý výběrový soupis literatury k dějinám Libereckého kraje za předchozí rok. Obsah je tentokrát vedle historických studií a materiálií z větší části tvořen příspěvky zaměstnanců Národního památkového ústavu, zaměřených převážně k pramenům hmotné kultury v regionu. Za pozornost jistě stojí studie Zuzany Jakubcové a Jany Šubrtové Pomníky lásky a smrti, mapující na základě terénních průzkumů firemní produkci sepulkrálních děl na Jablonecku a Liberecku v 19. a první polovině 20. století. Druhé velké téma představuje zanikající industriální dědictví, jemuž se věnuje studie Petra Freiwilliga Bourání paměti a na ni navazující materiál Výběr z nechtěného, sestavený společně s Miroslavem Kolkou. V návaznosti na dlouhodobý systematický zájem o areál barokní zahrady na Lemberku, zkoumané v rámci programu NAKI, vychází materiálie Renaty Tišerové věnovaná prezentaci dosavadního průběhu archeologického výzkumu. Kompletní obsah naleznete na webu periodika.

Fontes Nissae | Prameny Nisy, 2015, XVI, č. 2 vznikly v rámci výzkumného cíle Podpora recenzovaného periodika Fontes Nissae financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO). Periodikum vychází s podporou Libereckého kraje, za přispění Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Krajské vědecké knihovny v Liberci, Městského muzea v Železném Brodě,
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeského muzea v Liberci a Státního oblastního archivu v Litoměřicích, pobočky SOkA Jablonec nad Nisou a SOkA Liberec.
XVI. ročník periodika Fontes Nissae – Prameny Nisy byl realizován s podporou Nadace Český literární fond

Fontes Nissae – Prameny Nisy, 2015, XVI, č. 2 vznikly v rámci výzkumného cíle Podpora recenzovaného periodika Fontes Nissae financovaného z institucionální podpory ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO). Periodikum vychází s podporou Libereckého kraje, za přispění katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Krajské vědecké knihovny v Liberci, Městského muzea v Železném Brodě, Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeského muzea v Liberci a Státního oblastního archivu v Litoměřicích, pobočky SOkA Jablonec nad Nisou a SOkA Liberec. Šestnáctý ročník periodika Fontes Nissae – Prameny Nisy vychází s podporou Nadace Český literární fond.

http://fontesnissae.czMetadata ke zprávě

Vloženo
1.2.2016 15:43
Vložil
NPÚ, ÚOP v Liberci
pořadatelé
Témata
architektura, dějiny umění, ohrožení památek, publikační činnost, technické památky
číslo
17585
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit