Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži je nominováno na cenu Mosty

3.2.2016 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Kroměříž | Kroměříž - zámek
mosty_cena 160x107
Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži získalo nominaci na cenu Mosty, kterou každoročně uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky. Zúročilo se tak dlouholeté úsilí zpřístupňovat památky zahradního umění osobám se zdravotním znevýhodněním. Nejnověji centrum vytvořilo průvodce kroměřížskou Květnou zahradou pro neslyšící – tablet s videonahrávkami ve znakovém jazyce.

(Kroměříž 3. února 2016)

Cena Mosty se uděluje od roku 2003 nejlepším projektům, které pomáhají osobám se zdravotním znevýhodněním v integraci do společnosti a zlepšují kvalitu jejich života. Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži je nominováno v kategorii Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením za zpřístupnění Květné a Podzámecké zahrady návštěvníkům se zdravotním postižením a za vydání metodiky zpřístupnění a prezentaci památek zahradního umění návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a orientace.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR republiky letos obdržela 88 návrhů. V 1. kole bylo do čtyř kategorií nominováno celkem dvacet projektů, v každé kategorii vždy pět návrhů. Ve 2. kole vítěze v každé kategorii vybere hodnotící výbor, který tvoří zástupci z vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen Mosty 2015 proběhne 24. března 2016 v Českých Budějovicích za účasti patronky ceny Livie Klausové, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a primátora Českých Budějovic Jiřího Svobody.Cenu Mosty navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je z glazované keramiky.

V letošním roce je cena udělována ve čtyřech kategoriích:

 • I. kategorie – cena pro instituci veřejné správy
 • II. kategorie – cena pro nestátní subjekt
 • III. kategorie – cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
 • IV. kategorie – zvláštní cena

Metodické centrum postoupilo do druhého kola společně s následujícími projekty:

 • Královéhradecký kraj a město Hradec Králové – za významný podíl na rekonstrukci a dostavbě budovy Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje
 • Moravskoslezský kraj - za transformační proces pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji, který otevírá lidem s postižením příležitosti žít normální život
 • Obec Břehy u Přelouče – za mimořádnou iniciativu při zpřístupňování obce a jejího rekreačního areálu osobám se zdravotním postižením
 • Obec Milín – za poskytnutí nově zrekonstruovaných prostor pro kancelář místní organizace Svazu tělesně postižených, včetně vybavení a ročního nájemného 1 Kč

Komplex kroměřížských historických zahrad ročně navštíví více než 100 tisíc návštěvníků, z nichž významnou skupinu představují právě osoby se zdravotním znevýhodněním. Metodické centrum proto v uplynulých pěti letech zorganizovalo řadu speciálních prohlídek zahrad pro nevidomé, neslyšící, osoby s pohybovými obtížemi či mentálním handicapem. Při programech bylo znevýhodnění kompenzováno zapojením těch smyslů, které návštěvníkům s handicapem umožnily vnímat krásu památky UNESCO. Nevidomí mohli zahradu vnímat dotykem nebo skrze vůně a chutě. Programy vytvářené pro návštěvníky s pohybovými obtížemi byly cíleny zejména na zlepšení bezbariérové přístupnosti některých částí kroměřížských zahrad. Pro návštěvníky památek s mentálním handicapem byly uspořádány zážitkově koncipované programy s řadou herních prvků. Sociální aspekt programů je prokazatelný nejen pro skupiny znevýhodněných osob, ale i naopak. Do přípravy a realizace programů byli zapojeni studenti středních škol, programy tak měly charakter i prosociální výchovy v praxi.

Zdravotně znevýhodnění nebyli pouze adresáty programů, nýbrž v některých případech se podíleli také na jejich uskutečnění. Klienti Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých například zabezpečili jednu z aktivit připravenou v rámci barokního festivalu Hortus magicus v kroměřížské Květné zahradě – haptické poznávání modelů štukové výzdoby.

Podobně se poradenské centrum pro sluchově postižené podílelo na vzniku samoobslužného průvodce Květnou zahradou pro neslyšící, který vznikl v rámci projektu Hortus inauditus (Zahrada neslýchaná). Jde o speciálně upravené texty a videonahrávky ve znakovém jazyce, které jsou zpřístupněny návštěvníkům památky v aplikaci pro tablety. Pohyb po zahradě usnadňuje interaktivní mapa s vyznačenými zajímavostmi. Pro neslyšící tak vznikla příležitost individuálního vzdělávání v zahradě jako protipól skupinových komentovaných prohlídek s tlumočníkem do znakového jazyka.

Zkušenosti s programy pro zdravotně postižené návštěvníky památky byly soustředěny do metodik Způsoby prezentace památek zahradního umění a Způsoby edukačního využití památek zahradního umění, které NPÚ vydal v roce 2015. Dále byly zhodnoceny v metodice, která je součástí projektu Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (projekt NAKI).

Zahrada neslýchaná: průvodce po kroměřížské Květné zahradě v tabletu pro neslyšící (publikováno 16. 9. 2015)

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži je jedním ze čtyř metodických center Národního památkového ústavu. Je součástí územního odborného pracoviště NPÚ v Kroměříži a představuje multioborové centrum pro oblast péče o historické zahrady a parky v České republice. Prostřednictvím vzdělávacích a volnočasových aktivit prohlubuje znalosti historie a rozvoje zahradního umění, posiluje obecné mínění o zahradní kultuře a architektuře, rozvíjí zahradní kultivovanosti široké veřejnosti. Poskytuje konzultace odborné veřejnosti, majitelům a správcům památek zahradního umění, vydává metodiky zaměřené na památky zahradního umění a jejich obnovu. Metodické centrum naplňuje cíle provozní fáze projektu Národního centra zahradní kultury. Veškeré informace o činnosti centra a projektu NCZK jsou k dispozici na www.nczk.cz a Facebooku: Národní centrum zahradní kultury.

Tisková zpráva (.pdf)

Kontakty a informace:

 • Mgr. Petr Hudec, lektor vzdělávacího centra, tel. +420 608 814 723, e-mail: hudec.petr@npu.cz
 • Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D., ředitelka Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, tel. +420 724 808 266, e-mail: kresadlova.lenka@npu.cz
 • Mgr. Petra Zelinková, tisková mluvčí a PR NPÚ, ÚOP v Kroměříži, tel. +420 775 442 269, +420 573 301 435, e-mail: zelinkova.petra@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
3.2.2016 17:17
Vložil
NPÚ, ÚOP v Kroměříži
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
Metodická centra, občanská sdružení, památky a veřejnost, zahradní umění
číslo
17599
Galerie obrázků

Speciální akce Metodického centra zahradní kultury pro handicapované

Možnosti řazení

Program v Květné zahradě

Dětský program v Květné zahradě

Vozíčkáři při programu v Květné zahradě

Hortus magicus. Haptické stanoviště

Prohlídka Květné zahrady s tlumočením do znakové řeči

Tablet – ukázka tlumočení do znakové řeči

Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit