Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Památky Vysočiny 2014 – nový svazek tradičního odborného periodika z Telče

18.2.2016 | publikace, metodika, doporučení | okres Jihlava | Telč
Památky Vysočiny 2014
Telčští památkáři právě vydávají novou publikaci ze série Památky Vysočiny, která mapuje události z oblasti památkové péče za rok 2014.

Památky Vysočiny 2014 seznámí čtenáře se světem lidové architektury, historie umění, ikonografie raně novověkých obrazů, židovských památek a s dalšími tématy. Velký prostor je vyhrazen příspěvkům věnovaným specifické a náročné činnosti – restaurování. Publikace mapuje události z oblasti památkové péče a příbuzných oborů (nejen) v roce 2014. Mezi autory jsou jak zkušení odborníci, kteří vycházejí z průzkumů přímo v terénu i mnoha hodin strávených v archivech a při studiu literatury, tak i mladí badatelé, kteří představují výsledky svých závěrečných studijních prací.

„Již šesté vydání Památek Vysočiny přináší čtenářům řadu podnětů k přemýšlení, mnoho nových zjištění o regionu Vysočina, a řadu tipů pro navštívení zajímavých a památných míst“, konstatuje v předmluvě publikace ředitelka územního odborného pracoviště NPÚ v Telči Martina Indrová.

První část publikace představují odborné články, nejen z oblasti historie, ale i příbuzných oborů. Druhou část tradičně tvoří akce obnovy, které mají čtenáři přiblížit architektonicky, historicky či umělecky cenné objekty, kterým se nedostává patřičné pozornosti a které unikají oku dnešního uspěchaného člověka. Třetí část sborníku vyplňují zprávy informující například o výstavě S mečem a štítem nebo o konferenci Obory a bažantnice v kulturní historii.

Knihu je možné zakoupit v sídle územního odborného pracoviště NPÚ v Telči (Hradecká 6) nebo ji objednat na dobírku na e-mailové adrese ampapova.ilona@npu.cz. Její cena je 200Kč.

E-shop.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové péče dané zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, organizuje cyklus přednášek Rodinné stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické průzkumy.
Od 1. ledna 2015 působí při NPÚ, ÚOP v Telči Metodické centrum pro vzdělávání, které se zaměřuje na tvorbu edukačních programů a vzdělávání v památkové péči. Další informace najdete na www.npu-telc.cz.

Kontakt:

  • Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ ÚOP v Telči, 724 663 511, e-mail: ampapova.ilona@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
18.2.2016 11:09
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
odborné publikace, publikace NPÚ
číslo
17646
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit