Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Fotografický klan rodiny Šechtlů 1856 – 2011 na výstavě v Plzni

21.6 - 31.10.2011 | tisková zpráva | výstava | okres Plzeň-město | Plzeň
003 90x120
Plzeňská Velká synagoga hostí zajímavou výstavu, zaměřenou na práce rodinného fotografického klanu Šechtlů, jehož kořeny sahají až k roku 1856. Dne 21.6.2011 přidány další informace a fotografie.

V úterý 21.6.2011 se od 17 hod. v plzeňské Velké synagoze koná vernisáž výstavy nazvané Fotografický klan rodiny Šechtlů 1856 – 2011, na jejímž uspořádání se podílelo i plzeňské územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu, zejména díky osobě fotografa Radovana Kodery.

Záštitu nad výstavou přijal primátor města Plzně Martin Baxa.

Výstava potrvá do 31.10.2011 denně kromě sobot a židovských svátků od 10 do 18 hod.

Pozvánka: PDF

Připravil: David Růžička, pracovník vztahů k veřejnosti, NPÚ-ÚOP v Plzni

Fotografie synagogy: David Růžička, NPÚ-ÚOP v Plzni, 2011

 

 


Tisková zpráva

 

Výstava ve Velké synagoze v Plzni

FOTOGRAFICKÝ KLAN RODINY ŠECHTLŮ 1865 - 2010

Výstava se koná pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy.

Zahájení bude v úterý 21. června 2011 v 17 hodin. Výstavu zahájí paní Marie Michaela Šechtlová, přítomen bude pan primátor a na zahájení promluví.

Výstava potrvá do konce října 2011. Bude otevřena denně kromě sobot a židovských svátků od 10 do 18 hodin.

Ve Velké synagoze v Plzni bude vystavena unikátní kolekce více než 180 fotografií pořízených třemi generacemi fotografů z rodiny Šechtlů. Historie jednoho z nejstarších kontinuálně pracujících fotoateliérů má své počátky v 60. letech 19. stol. v Plzni, byť svou existencí je firma Šechtl & Voseček až do dnešních dnů spojena s městem Tábor.

Zakladatel ateliéru Ignác Šechtl (1840 – 1911) získal živnostenský list v Kladně v roce 1865, první ateliér však zakládá o dva roky později v Plzni. Město opouští po neshodách se svým společníkem Franzem Bergmanem v roce 1869 a stává se kočovným fotografem. Působí v Nepomuku, Prachaticích, ale např. také v daleké Bukurešti. Roku 1876 se konečně trvale usazuje v Táboře a zřizuje fotografický ateliér. Brzy přibírá do společnosti dosavadního asistenta a přítele Jana Vosečka. Produkce ateliéru je široká. Zahrnuje sice běžné komerční zakázky – osobní či rodinné portréty, produktové fotografie, ale také fotografie různým míst, krajiny či významných událostí. Od mokrého kolodiového procesu, kdy se citlivá vrstva nanášela na skleněnou desku těsně před expozicí a poté se musela hned vyvolat, přechází v 80. letech k procesu se suchými želatinovými negativy, což usnadňuje práci zejména v terénu.

Po smrti Ignáce Šechtla v roce 1911 přebírá ateliér jeho syn Josef Jindřich Šechtl (1877–1954). Vyniká zejména v portrétní fotografii, kdy v aranžovaných scénách dokáže zachytit charakter fotografovaných osob, ale často do nich vkládá i svůj jemně ironický či humorný podtext. Velkou vášní Josefa Jindřicha je fotografická reportáž; spolu s portréty významných osobností mají právě tyto snímky kromě vysoké obrazové kvality i svou neocenitelnou historickou hodnotu. Zaujetí a touha po zachycení běžného života či významných událostí reportážním způsobem jej vede už v roce 1928 k pořízení tehdy progresivního kinofilmového aparátu značky Leica. V roce 1948 předává vedení ateliéru synu Josefovi, ale dál zůstává ve firmě činný až do jejího vynuceného konce v roce 1951. Josef Jindřich Šechtl umírá v Táboře roku 1954.

Třetí z fotografické generace Šechtlů, Josef Šechtl (1925–1992), uzavírá v roce 1948 manželství s Marií Kokešovou, spolužačkou z gymnázia a vyučenou fotografkou v ateliéru Šechtl & Voseček, a pouštějí se do úprav a inovací ateliéru. Ateliér je v r. 1951 komunistickým režimem zabaven, združstevněn a Josef a Marie zde zůstávají jen jako řadoví zaměstnanci. V roce 1956 je Josef zatčen a stráví rok ve vězení. Mezitím je rodinný archiv negativů, včetně statisíců starých skleněných desek Státní bezpečností vyrabován a jeho podstatná část mizí v nenávratnu. Po návratu z vězení pracuje s Marií na zakázkách, ale i v tvůrčí fotografické činnosti. Experimentuje s novými technikami, zejména s barevnou fotografií a s nestandardními postupy, pracuje i s klasickou velkoformátovou kamerou.

Jeho žena Marie Šechtlová se prosazuje výrazněji. Od počátku 60. let vytváří výrazně komponované emotivně pojaté snímky nejen z Tábora, ale i z Prahy a z několika zahraničních cest. Kromě anonymních osob zachycených na ulicích navštívených měst, fotografuje i některé známé osobnosti divadelního, hudebního či výtvarného života, v Paříži např. Josefa Šímu, v New Yorku Jiřího Voskovce. Její fotografie se stále častěji uplatňují v žánrových časopisech a je o ně stále větší zájem. Na přelomu 60. a 70. letech patří k nejpublikovanějším autorům. Vystavuje na mnoha místech s Josefem i samostatně; fotografie vycházejí jako knižní ilustrace i v samostatných publikacích. Josef Šechtl umírá v roce 1992. V roce 2004 zakládá Marie Šechtlová spolu se svou rodinou a manžely Škrlovými Muzeum fotografie Šechtl & Voseček. Marie umírá v Táboře roku 2008.

Štafetu péče o dochované negativy a fotografie přebírá dcera Marie Michaela Šechtlová, malířka a grafička. S dětmi Evou Hubičkovou a Janem Hubičkou od roku 2004 postupně digitalizují obsáhlý archiv negativů i kolodiových a želatinových skleněných desek a na internetových stránkách muzea snímky zpřístupňují široké veřejnosti. Z kvalitních zvětšenin sestavují tématické výstavy přímo ve svém fotografickém muzeu v Táboře i na dalších místech nejen v České republice. Umožňují tak nahlédnout jak do světa zapomenutých fotografických obrazů, tak i do nitra a invence jejich autorů.

Příprava a realizace

Občanské sdružení Pro Photo

Muzeum fotografie Šechtl & Voseček v Táboře

Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni

Židovská obec Plzeň

Koncepce, výběr fotografií

Radovan Kodera

Přemysl Řepa

Marie Michaela Šechtlová

Eva Hubičková

Jan Hubička

Scany negativů, tisky

Marie Michaela Šechtlová

Jan Hubička

Eva Hubičková

Adjustace

Přemysl Řepa (Ateliér Řepa)

Anna Procházková (Ateliér Řepa)

Kontakty

Radovan Kodera – 728103457; krarchiv@email.cz, kodera@plzen.npu.cz

Marie Michaela Šechtlová – 776303193; muzeum@sechtl-vosecek.ucw.cz

Eva Hubičková – 776608508; muzeum@sechtl-vosecek.ucw.cz

Jan Hubička - 776812650; muzeum@sechtl-vosecek.ucw.cz

webMetadata ke zprávě

Vloženo
20.6.2011 14:07
Vložil
NPÚ, ÚOP v Plzni
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
dějiny umění
číslo
7609
Galerie obrázků

Šechtlovi

dne
21. 6. 2011
Možnosti řazení

Šechtlovi 2011

dne: 21. 6. 2011
popis: Ignác Šechtl: Autoportrét s cestovní fotografickou laboratoří.
(před rokem 1877)

Šechtlovi 2011

dne: 21. 6. 2011
popis: Ignác Šechtl: Táborská synagoga.
(1885)

Šechtlovi 2011

dne: 21. 6. 2011
popis: Marie Šechtlová: Z cyklu Praha.
(60. léta)

Šechtlovi 2011

dne: 21. 6. 2011
popis: Josef Jindřich Šechtl: Autoportrét s manželkou Annou.
(1921)

Šechtlovi 2011

dne: 21. 6. 2011
popis: Josef Jindřich Šechtl: První auto-motocyklová klubovní soutěž v Táboře.
(12.8.1928)

Šechtlovi 2011

dne: 21. 6. 2011
popis: Josef Jindřich Šechtl: Příjezd T. G. Masaryka do Tábora.(21.12.1918)

Šechtlovi 2011

dne: 21. 6. 2011
popis: Marie Šechtlová: Josef Šíma, Paříž.
(1965)
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit